Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Positioning Targets

Choose your product

Next PageLast Page
Product


Data Matrix code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa


Data Matrix tag for PGV system, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistancefa


Self-adhesive polyester Data Matrix tag, backprinted, for the PGV system, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, Resistant against UV lightfa


Self-adhesive polyester Data Matrix tag, backprinted, for the PGV system, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, Resistant against UV lightfa


DataMatrix metal code bars for positioning PGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistantfa


DataMatrix metal code bars for positioning PGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistantfa


DataMatrix metal code bars for positioning PGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistantfa


Data Matrix code tape, High chemical resistance, Low weight, Self-adhesive mounting, High temperature resistance, High mechanical stabilityfa


DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa


DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa
Next PageLast Page

Filtrera sökning

Absolute positioning systems safePXV and safePGV

For the first time, the new absolute positioning systems safePXV and safePGV realize safety level SIL 3/PL e with a single sensor …

Funktionssäkerhetsnav från Pepperl+Fuchs

Här hittar du flera hundra produkter med SIL/PL-bedömning, kostnadsfria verktyg och broschyrer: funktionssäkerhetsnavet är utgångspunkten när du behöver implementera säkerhetsfunktioner.