Simplifying commissioning.
Trusting expert knowledge.
Rediscovering fieldbus.

Ruční přístroj pro diagnostiku sběrnice FDH-1

Sběrnice snadněji – funkce přístroje FDH-1

Snadná a intuitivní manipulace

Snadná a intuitivní manipulace

Součástí ručního přístroje pro diagnostiku sběrnice FDH-1 je displej, který vás provede jednotlivými úlohami. K dispozici je několik jazykových variant. Nabídka je snadno pochopitelná a zjednodušuje manipulaci s ručním diagnostickým přístrojem.
Vestavěný expertní systém

Vestavěný expertní systém

Vestavěný expertní systém zobrazuje snadno pochopitelné pokyny pro příčiny a nápravu závad. Přístroj FDH-1 umožňuje spolehlivou diagnostiku sběrnic bez jakékoliv zaškolení.
Kontrola kvality pouhým stisknutím tlačítka

Kontrola kvality pouhým stisknutím tlačítka

Prostřednictvím „ovládání jedním kliknutím“ dokáže přístroj FHD-1 rychle zkontrolovat segmenty ještě před uvedením do provozu. Umožňuje bezchybný provoz od samého začátku a zvyšuje disponibilitu výrobního závodu.
Příruční pohodlí

Příruční pohodlí

Jako přenosné zařízení funguje přístroj FDH-1 nezávisle na pevně umístěném počítači. Kdykoliv a kdekoliv se pohodlně připojí k infrastruktuře sběrnic. Přístroj FDH-1 vám nabízí maximální flexibilitu.

Případy použití přístroje FDH-1

Vyčíslení pravděpodobnosti poruchy
Při uvedení do provozu nebo naplánovaném výpadku je přístroj FDH-1 první svého druhu, který zkontroluje odpor komunikace sběrnice proti elektromagnetickému rušení. Pomocí ručního přístroje pro diagnostiku sběrnice určíte na pracovním segmentu pravděpodobnost poruchy instalovaných periferií, a to jednotlivě nebo u všech najednou. Při tomto testu přistroj FDH-1 sečte zkreslení komunikačních signálů a určí maximální hodnoty pro spolehlivou komunikaci. Automaticky se vytvoří i související sestava. Nízká pravděpodobnost poruchy je charakteristickým znakem spolehlivé komunikace.
Test zkratu spojení zařízení
Při dlouhodobém používání systému sběrnic je nezbytné na lince ověřit stupeň ochrany před zkratem. Pomocí ruční přístroje pro diagnostiku sběrnice FDH-1 je možné snadno zahájit test, který zvýší zatěžovací proud a určí, jestli spojení zařízení přejde do stavu zkratu. Rozpozná se hodnota špičkového proudu a je možné ji porovnat se specifikacemi výrobce.
Kontrola vhodnosti u stávajícího kabelu
Plánuje se modernizace provozu pomocí moderní technologie sběrnic. To vede k otázce: jsou stávající kabely vhodné pro použití se sběrnicí? Pomocí ručního přístroje pro diagnostiku sběrnice FDH-1 je možné na tuto otázku pohodlně odpovědět ještě předtím, než se zařízení připojí. Ruční přístroj kontroluje nepřetržitost kabelů, úroveň signálu a kvalitu signálu.
Integrovaný osciloskop sběrnice pro analýzu signálu
Osciloskop vestavěný v ručním přístroji pro diagnostiku sběrnice FDH-1 je výkonným nástrojem při analýze datového signálu pro specifický typ telegramu nebo chybu komunikace. Rozdílné provozní funkce vám umožňují vybrat různé aktivační signály a snadno tak tyto události zjišťovat. Na displeji se zobrazuje trasa signálu.

Oficiální zpráva vysvětluje účinné uvedení do provozu pomocí sběrnice

Současné instalace sběrnic v automatizaci procesů – FOUNDATION Fieldbus H1 a PROFIBUS PA – je možné výrazně zlepšit pomocí plně automatizované metodologie testování sběrnic. Pracovní postup popsaný v oficiální zprávě dosahuje lepší kvality instalace a eliminuje časovou tíseň při uvedení do provozu. Podívejte se na náhled technické oficiální zprávy „Fieldbus Testing with Online Physical Diagnostics“ (Testování sběrnic pomocí diagnostiky fyzické vrstvy online).

Snadno vysvětlená rychlá kontrola

Jak zkontroluji instalaci sběrnic pomocí režimu rychlé kontroly přístroje FDH-1?
V tomto videu s návodem produktový marketingový manažer Andreas Hennecke odpovídá na tuto otázku krok za krokem.
Budete překvapení, jak se s ručním přístrojem snadno zachází! …

Kontakty

Máte nějaké otázky ohledně ručního přístroje pro diagnostiku sběrnice ?<br /> Rádi vám pomůžeme! Pokud chcete informace o přístroji FDH-1, stačí nám poslat e-mail nebo si domluvit schůzku.