Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Obecné informace o ochraně dat

Oprava: 3. července 2018

Společnost Pepperl+Fuchs vítá, že jste se rozhodli navštívit tento web a že máte zájem o naši společnost a produkty.

Ochrana dat je pro nás důležitá a proto bychom vás rádi informovali o metodách, které používáme ke shromažďování osobních údajů během vaší návštěvy webu i o rozsahu a účelu shromažďování dat. Tyto informace se vztahují k webu www.pepperl-fuchs.com a jeho dílčím stránkám. V míře, v jaké náš web obsahuje odkazy na weby jiných osob, naše zásady ochrany soukromí tyto odkazy nepokrývají.


Odpovědná osoba

Odpovědnou osobou pro tento web je společnost Pepperl+Fuchs s.r.o., Pod Vodárenskou věží 4, 182 00 Praha 8, Česká republika (dále jen „společnost Pepperl+Fuchs“).


Shromažďování a zpracování osobních údajů

V rozsahu, v jakém se na našich webových stránkách vyžadují osobní údaje (např. registrační či kontaktní formuláře, přihlášení k odběru informačního bulletinu Pepperl+Fuchs, objednávání literatury, objednávky online, funkce komentářů v portálu blogu), sděluje tyto údaje uživatel dobrovolně. Tato data zpracuje a použije společnost Pepperl+Fuchs například k tomu, aby mohla odpovědět na vaše dotazy nebo aby vám poskytla přístup ke konkrétním informacím.

Váš pohyb na některé z těchto webových stránek povede k tomu, že se z vašeho internetového prohlížeče na náš webový server odešlou následující data:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • Referenční adresa URL
  • Název hostitele počítače odesílajícího požadavek
  • Datum a čas požadavku na server
  • Úplná adresa IP počítače odesílajícího požadavek

Tato data se uloží do souboru protokolu. Data se uloží, aby se zajistilo technické zabezpečení našeho webového serveru, především proto, aby se zabránilo útokům. Tato data se budou v pravidelných intervalech automaticky odstraňovat.

Tato data není možné nijak spojit s jednotlivými osobami. Tato data se nekombinují s daty z žádných jiných zdrojů. Jestliže existují specifické náznaky nezákonného používání, vyhrazujeme si právo tato data zpětně kontrolovat.


Přenos dat jiným osobám a jiným poskytovatelům

Společnost Pepperl+Fuchs předá osobní údaje poskytnuté vámi jiným osobám jen tehdy, jestliže jste s předáním takovýchto informací předem souhlasili. Poté takovéto informace předáme našim pobočkám, partnerským společnostem či jiným důvěryhodným obchodním partnerům výhradně za účelem využití těchto osobních údajů naším jménem. Společnost vyžaduje od příjemců těchto osobních údajů záruky, že se tato data použijí výhradně podle našich pokynů a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a jakýchkoliv jiných obvyklých opatření na zabezpečení a utajení.

Pevně věříme, že přístup, využití, ukládání či sdělení takovýchto informací v přiměřené míře je nezbytné kvůli

(a) dodržení platných zákonů a předpisů, splnění zákonných požadavků nebo platných úředních nařízení,

(b) vynucení ustanovení uvedených v soudních obsílkách, a to včetně zabránění potenciálních porušení těchto ustanovení,

(c) identifikaci, zabránění či potírání podvodů, bezpečnostních rizik či technických problémů nebo

(d) ochraně práv, majetku a bezpečnosti společnosti a veřejnosti proti hrozícím škodám, v rozsahu, v jakém to vyžaduje či umožňuje právo.


Bezpečnost

Abychom zabezpečili všechna námi uchovávaná data, používáme na ochranu vašich informací proti poškození, ztrátě a neoprávněnému přístupu technická bezpečnostní opatření. Tato bezpečnostní opatření se pravidelně aktualizují a vylepšují tak, aby odpovídala rozvoji technologií.


Zpracování dat pomocí platformy Tealium

Ke kontrole značek a správě souhlasů se soubory cookie využíváme služeb zpracovatele Tealium, 11095 Torreyana Road, CA San Diego 92121. K zajištění odpovídající úrovně ochrany byly uzavřeny standardní smluvní doložky EU.

Správa značek na straně klienta pomocí systému Tealium iQ
Platforma Tealium umožňuje aktivaci různých pixelů, souborů cookie, skriptů a podobných technologií na základě souhlasu uživatele. Funkčnost těchto technologií se může lišit. Údaje jsou zpracovávány zejména pro zaznamenávání interakcí uživatelů a shromažďování údajů u třetích stran pro účely analýzy nebo marketingu. To nám umožňuje získat přehled o používání našich webových stránek, abychom je mohli optimalizovat pro naše uživatele nebo abychom zobrazovali relevantnější reklamu s našimi marketingovými partnery. Kromě toho je systém Tealium iQ používán k provozování správy souhlasů. Právním základem je nařízení GDPR, čl. 6, odst. 1 c).

Správa značek na straně serveru pomocí služby Tealium EventStream
Používáme také produkt Tealium EventStream. Jedná se o webovou službu, do které odesíláme údaje shromážděné pro účely analýzy a marketingových funkcí (údaje o interakci uživatele, údaje o původu uživatele, ID souborů cookie, hashovaná přihlašovací ID, hashovaná čísla objednávek, IP adresy, řetězec agenta uživatele) předtím, než je poskytneme zpracovatelům údajů třetích stran uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů (samozřejmě pouze v případě, že jste k tomu udělili souhlas). To nám umožňuje zachovat si větší kontrolu nad zpracováním údajů a být nezávislí na programech třetích stran. Kromě toho tento způsob zpracování údajů uvolňuje prostředky našich webových stránek, takže vaše uživatelské prostředí nabízí rychlejší reakci aktuální stránky.

Právním základem je nařízení GDPR, čl. 6, odst. 1 f), protože služba EventStream nám umožňuje přijmout další opatření na ochranu uživatelských dat, jako je maskování IP adresy, která by jinak byla přenášena při připojení k serverům třetích stran. 

Integrovaná správa souhlasů s platformou Tealium
S ohledem na naši povinnost poskytovat důkazy ukládáme stav Správce souhlasů se soubory cookie (schválené kategorie a časové razítko) všech uživatelů pomocí pseudonymního identifikačního čísla. Žádné další osobní údaje nejsou zpracovávány. Pro provoz platformy Tealium je nastaven technicky nezbytný soubor cookie s funkční dobou trvání jeden rok. Technická nezbytnost existuje z důvodu, že na základě tohoto souboru cookie lze rozpoznat provedené nastavení souhlasu.

Zpracování je založeno na našem prvořadém zájmu na ověřitelnosti uděleného souhlasu, který není v rozporu s právy a svobodami uživatele vyžadujícími ochranu (čl. 6, odst. 1, písm. f nařízení GDPR).

 


Použití souborů cookie

Tento web používá soubory cookie k záznamu preferencí uživatelů a k příslušné optimalizaci designu webu. Když používáte náš web, souhlasíte s používáním a uchováváním souborů cookie na svém zařízení.

Soubory „cookie“ jsou zašifrované řetězce přenášené z našeho webového serveru nebo webového servu jiných osob do webového prohlížeče uživatele, kam se ukládají, aby k nim bylo možné přistupovat později.

Soubory cookie, které používáme, představují buďto „soubory cookie jedné relace“ nebo „trvalé soubory cookie“.

Soubory cookie jedné relace jsou časově omezené a po ukončení návštěvy webu se odstraní automaticky. Soubory cookie jedné relace používáme k ukládání informací, které bychom rádi použili k tomu, aby pro vás náš web byl uživatelsky vstřícnější.

Trvalé soubory cookie mohou na vašem počítači zůstat uložené i po návštěvě našeho webu a náš web k nim může přistupovat při všech budoucích návštěvách (jedná se o tzv. „identifikační soubory cookie“). Některé soubory cookie uložené během vaší návštěvy na našich webech mohou uchovávat nebo k nim přistupovat i jiné společnosti.

Pomocí bezpečnostních nastavení ve vašem prohlížeči můžete ovládat, jestli se soubory cookie mohou vůbec ukládat. Máte možnost zabránit ukládání souborů cookie úplně, nechat se pokaždé požádat o potvrzení nebo soubory cookie odstraňovat při každém zavření prohlížeče. Pokud tak učiníte, může to omezit použitelnost některých služeb nebo webu jako celku. Některé služby nebo části webu budou fungovat správně jen tehdy, když jsou soubory cookie povolené.


Použití webových analytických nástrojů

Za účelem sledování našich legitimních zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz našeho webu v souladu s článkem 6, odstavcem 1, položkou F směrnice GDPR) používáme k analýze vzorců vašeho používání mnoho různých metod. Všechny tyto metody mají společné to, že se data budou shromažďovat, zpracovávat a používat pouze anonymním nebo pseudonymním způsobem. Zatímco anonymní data je nemožné přiřadit konkrétní osobě, pseudonymní data by při vynaložení jistého úsilí bylo možné přiřadit konkrétně vaší osobě. Bez ohledu na to se nepoužije žádná procedura, která by přiřadila libovolná data konkrétní osobě nebo tato data zkombinovala s jinými daty, která má společnost Pepperl+Fuchs v držení, pokud k tomu neudělíte výslovný souhlas. Přesnější informace týkající se námi využívaných analytických služeb a vašich možností vzít svůj souhlas s tím zpět se nacházejí níže:

Google Analytics

Tento web používá službu Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „společnost Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookie“, textové soubory uložené na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie souvisejícím s vaším využíváním tohoto webu se většinou odesílají na server společnosti Google ve Spojených státech a uchovávají se tam.

Společnost Google obdržela certifikaci v rámci platformy Privacy Shield a to zaručuje, že budou dodrženy evropské zákony o ochraně dat https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Společnost Google tyto informace použije naším jménem k vyhodnocení používání tohoto webu návštěvníky, ke kompilaci sestav aktivity na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s webem a použitím internetu.

Službu Google Analytics používáme pouze s aktivní anonymizací IP, což znamená, že společnost Google zkrátí adresu IP uživatelů z členských států Evropské unie a jiných smluvních států, které jsou členy Smlouvy o evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google přenáší celá adresa IP a zkracuje se až tam.

Adresa IP přenášená z vašeho prohlížeče v kontextu služby Google Analytics se nebudete kombinovat s jinými daty u společnosti Google. Soubory cookie můžete odmítnout změnou odpovídajících nastavení v softwaru vašeho prohlížeče. Rádi bychom ale upozornili na to, že to může znemožnit používání všech funkcí tohoto webu v plném rozsahu. Společnosti Google to také může zabránit v použití souboru cookie ke shromáždění a zpracování dat (včetně vaší adresy IP) souvisejících s vaším používáním webu. Pokud tak chcete učinit, kliknutím na následující odkaz (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) stáhnete a nainstalujete modul plugin prohlížeče, případně kliknutím na následující odkaz nastavíte odmítání souborů cookie: Deaktivace sledování službou Google Analytics.

Více informací o službě Google Analytics a ochraně dat na odkazech http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en a http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

---

WiredMinds

Tento web používá k optimalizaci a designu naší přítomnosti na internetu v souladu s potřebami návštěvníků produkty a služby od společnosti wiredminds GmbH (Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Německo, www.wiredminds.de). Součástí toho je shromažďování, zpracování a uchovávání dat. Z těchto dat se pod pseudonymem vytváří profil uživatele. Tam, kde je to možné a užitečné, se profily využití zcela anonymizují. Pro tento účel se mohou používat soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory uchovávané v internetovém prohlížeči návštěvníka, které se používají k opětovnému rozpoznání tohoto prohlížeče v pozdější době.

Shromážděná data, mezi které mohou patřit i osobní údaje jako xxx, se přenesou do společnosti WiredMinds nebo je společnost WiredMinds přímo shromáždí. Společnost WiredMinds má povoleno používat informace shromážděná z návštěv webových stránek k vytváření anonymizovaných profilů využití. Data získaná tímto způsobem se bez výslovného souhlasu dotyčné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků tohoto webu a nekombinují se s osobními údaji náležejícími nositeli daného pseudonymu.

V míře, v jaké se shromažďují adresy IP, se tyto adresy anonymizují bezprostředně po shromáždění tím, že se odstraní poslední blok čísel. Souhlas se zpracováním dat je možné kdykoliv odvolat s platností do budoucna. Aby se zabránilo dalšímu sledování vašich návštěvnických relací v budoucnu, nainstalujte prosím následující soubor cookie nezávislý na prohlížeči: Nesledovat moje návštěvy.

---

etracker

Kromě toho tento web používá analytickou službu etracker od společnosti etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo, www.etracker.com). Data se mohou použít k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Pro tento účel se mohou používat soubory cookie. Soubory cookie představují malé textové soubory, které se ukládají místně do mezipaměti vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookie umožňují opětovné rozpoznání vašeho prohlížeče v budoucnosti. Data shromážděná pomocí technologií etracker se bez výslovného souhlasu dotyčné osoby nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků tohoto webu a nekombinují se s osobními údaji náležejícími nositeli daného pseudonymu.

Souhlas se zpracováním dat je možné kdykoliv odvolat s platností do budoucna. Aby se zabránilo budoucímu zpracování vašich návštěvnických dat, můžete získat od společnosti etracker soubor cookie s odmítnutím. Když používáte tento soubor cookie, společnost etracker nebude shromažďovat ani uchovávat žádná data o užívání z vašeho prohlížeče: https://www.etracker.de/privacy?et=V23Jbb.

Takto se nastaví soubor cookie od společnosti etracker s odmítnutím, s názvem „cntcookie“. Tento soubor cookie neodstraňujte, pokud si nepřejete, aby se opět provádělo shromažďování dat. Další informace se nacházejí v ustanoveních společnosti etracker týkajících se ochrany dat: https://www.etracker.com/en/data-privacy/.

---

CrazyEgg.com

Tento web používá k záznamu náhodně vybraných jednotlivých návštěv (pouze s anonymizovanými adresami IP) nástroj na sledování CrazyEgg.com. Prostřednictvím použití souborů cookie tento nástroj na sledování umožňuje analýzu způsobu, jakým web používáte (např. na jaký obsah klikáte a na jaký ne). Při tom se generuje vizuální reprezentace profilu využívání. Nástroje neshromažďuje, nezpracovává ani nepoužívá žádné osobní údaje. Profily využívání se vytvářejí pouze pomocí pseudonymů.

Generování dat nástrojem CrazyEgg.com můžete kdykoliv zabránit pomocí pokynů na stránce http://www.crazyegg.com/opt-out.

Další informace o ochraně dat na webu CrazyEgg.com viz http://www.crazyegg.com/privacy.


Použití sociálních modulů plugin

Za účelem sledování našich legitimních zájmů (tj. zájmu o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz našeho webu v souladu s článkem 6, odstavcem 1, položkou F směrnice GDPR) jsou integrované moduly plugin z následujících sociálních sítí:

  • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko),
  • Xing (XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo),
  • Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) a
  • Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA).

Pokud navštívíte jeden z našich webů, může prostřednictvím těchto modulů plugin dojít k navázání přímého spojení mezi vaším prohlížečem a serverem dané sociální sítě. Takto sociální síť obdrží informaci, že jste navštívili naše stránky společně s vaší adresou IP. Jestliže kliknete na příslušné tlačítko sociální sítě, když jste přihlášení k účtu na dané síti, může se spojit obsah našich stránek s vaším profilem na sociální síti (záleží to na poskytovateli). V důsledku toho sociální síť může propojit vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem.

Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatelé těchto webových stránek, nemáme žádné povědomí o obsahu přenášených dat nebo o jejich použití poskytovali sociální sítě. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat službami Twitter, Facebook apod. včetně informací o zpracování a použití těchto dat spolu s podrobnostmi o vašich právech a možnostech ohledně ochrany vašeho soukromí vizzásady ochrany soukromí příslušného poskytovatele.

Aby se zabránilo bezprostřednímu nežádoucímu přenosu dat vašeho používání (např. adresy webu, který právě navštěvujete) do těchto služeb, používá náš web službu „Shariff“. Projekt „Shariff“ z počítačového časopisu c't nahrazuje obvyklá tlačítka sociálních sítí pro sdílení a navazuje přímý kontakt mezi sociálními sítěmi a uživatelem jen tehdy, když uživatel aktivně klikne na tlačítko sdílení. Stačí ale jen jediné kliknutí na tlačítko, aby se informace začaly sdílet s ostatními. Nemusíte provádět žádný další úkon.

Pokud nechcete, aby poskytovatel sociální sítě dokázal přiřadit vaši návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na dané síti, odhlaste se od uživatelského účtu sociální sítě.


Odstranění dat

Data, která uchováváme, budou odstraněna ihned, když už nebudou nutná pro svůj zamýšlený účel a tomuto odstranění nebudou bránit žádné zákonné povinnosti k uchovávání. Jestliže není data možné odstranit, protože jsou potřeba pro jiné, zákonem povolené účely, jejich zpracování bude omezeno. To znamená, že data se uzamknou a nebude možné je pro jiné účely použít. To platí pro data od uživatelů, které je nutné uchovávat například z obchodním nebo daňových důvodů.


Změny zásad ochrany soukromí

Společnost Pepperl+Fuchs si vyhrazuje právo pozměnit tyto zásady ochrany soukromí a veškeré změny oznámí na tomto místě.


Vaše práva a příležitosti k dalším informacím a kontaktům

Tam, kde se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat v souladu s článkem 7(3) nařízení GDPR. To bude mít za následek, že v budoucnu nebudeme mít dovoleno pokračovat ve zpracování dat vycházejících z tohoto souhlasu.

V souladu s obecnými ustanoveními uvedenými v článku 12 nařízení GDPR máte právo na přístup v souladu s článkem 15 nařízení GDPR, právo na opravu v souladu s článkem 16 nařízení GDPR, právo na vymazání v souladu s článkem 17 nařízení GDPR, právo na omezení zpracování v souladu s článkem 18 nařízení GDPR a právo na přenositelnost dat v souladu s článkem 20 nařízení GDPR.

Máte také právo podat stížnost dozorovému orgánu v souladu s článkem 77 nařízení GDPR.

Pokud máte zájem o informace, vysvětlení nebo chcete uplatnit práva uvedená výše, obraťte se na nás e-mailem:

Aneta Kracikova
akracikova@cz.pepperl-fuchs.com

nebo písemně:

Pepperl+Fuchs s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 00 Praha 8
Česká republika