Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Co jsou to převodníky signálu

Vzhledem k rozmanitosti dostupných řídicích systémů je často nutné převést vstupní signál do formátu, který systém přijme. Převodníky signálu používají jako vstup signály z různých přístrojů v poli, jako jsou termočlánky nebo RTD, a převádějí je na několik standardních přístrojových signálů (1…5 V, 4…20 mA apod.).

Převodníky signálu jsou rovněž výhodné pro přesný přenos těchto signálů, izolaci a eliminaci zemnicích smyček.Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.