Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Napájecí zdroje

Please note that due to site maintenance, not all functionalities of the Pepperl+Fuchs website will be available. Thank you for your understanding.

Napájecí zdroje pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Společnost Pepperl+Fuchs má dlouholeté zkušenosti s ochranou proti výbuchu a aplikacemi, které zahrnují napájecí zdroje instalované v prostředích s nebezpečím výbuchu. Naše napájecí zdroje splňují nejnáročnější požadavky, když je vyžadována vysoká spolehlivost pro napájení signálních obvodů, čímž pomáhají zvýšit integritu systému. Podporují jak digitální provozní sběrnice, tak analogové sítě.