Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jednotky pro napájení pro prostory s nebezpečím výbuchu

Společnost Pepperl+Fuchs chápe potřebu spolehlivého napájení v prostorách s nebezpečím výbuchu. Naše jednotky pro napájení splňují nejnáročnější požadavky dnešních aplikací procesního řízení a pomáhají zvyšovat integritu systému. Naše jednotky pro napájení jsou vhodné pro nouzové vypínání a kritické aplikace pro sběrnicové a analogové sítě včetně komunikace HART.