Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ve zpracovatelských závodech, například rafinériích, může mít působení přepětí na nechráněných částech budov nebo vodohospodářských systémů katastrofální následky: od poškození nebo zničení nákladného vybavení až po zhroucení celých automatizačních systémů a ohrožení personálu.

Kromě uvedených rizik pro osoby a prostředí je přepětí stále jednou nejčastějších příčin poškozeníelektrotechnickém průmyslu. K přepětí dochází primárně při úderech blesku nebo při spínání, může mít ale také další příčiny:

  • Elektrostatický výboj
  • Jiskření v kartáčích velkých elektrických strojů
  • Fluktuace napájení
  • Chyby uzemnění / zkraty
  • Spoušťové pojistky
  • Paralelní instalace energetických a informačních technologických řídicích systémů

Moduly přepěťové ochrany Pepperl+Fuchs spolehlivě odvádějí přepětí a proudy do země a chrání osoby a stroje před možnými negativními následky. Naše produktová řada nabízí výkonná řešení ochrany proti přepětí pro různé aplikace. Vyberte si zařízení pro ochranu signálních vodičů, ochranu napájecího vedení, sběrnice a bezdrátová řešení.


Inteligentní ochrana proti přepětí M-LB-5000

Systém ochrany proti přepětí M-LB-5000 nabízí kombinaci diagnostiky a modularity v pouzdru o šířce pouze 6,2 mm. Prozkoumejte nejsnazší způsob ochrany majetku …