Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ve zpracovatelských závodech, například rafinériích, může mít působení přepětí na nechráněných částech budov nebo vodohospodářských systémů katastrofální následky: od poškození nebo zničení nákladného vybavení až po zhroucení celých automatizačních systémů a ohrožení personálu.

Kromě uvedených rizik pro osoby a prostředí je přepětí stále jednou nejčastějších příčin poškození v elektrotechnickém průmyslu. K přepětí dochází primárně při úderech blesku nebo při spínání, může mít ale také další příčiny:

  • Elektrostatický výboj
  • Jiskření v kartáčích velkých elektrických strojů
  • Fluktuace napájení
  • Chyby uzemnění / zkraty
  • Spoušťové pojistky
  • Paralelní instalace energetických a informačních technologických řídicích systémů

Moduly přepěťové ochrany Pepperl+Fuchs spolehlivě odvádějí přepětí a proudy do země a chrání osoby a stroje před možnými negativními následky. Naše produktová řada nabízí výkonná řešení ochrany proti přepětí pro různé aplikace. Vyberte si zařízení pro ochranu signálních vodičů, ochranu napájecího vedení a zařízení s provozní sběrnicí.


Surge_Protection_Assembly

The new surge protection system M-LB-4000 offers reliable diagnostics, easy handling and a space saving housing design. Learn more here!