Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jiskrově bezpečné bariéry od společnosti Pepperl+Fuchs omezují energii dodávanou do obvodu a chrání prostředí s nebezpečím výbuchu před nadbytečnou energií. Omezením energie na bezpečnou úroveň jiskrově bezpečné obvody zabraňují vznícení míst s nebezpečím výbuchu. To zjednodušuje údržbu i opravu obvodů Ex i.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí řadu jiskrově bezpečných bariér pro různá použití. Vyberte si mezi oddělovacími bariérami a Zenerovými bariérami, které zajišťují bezpečný přenos signálu v prostředích s nebezpečím výbuchu.