Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Řešení HART Interface od společnosti Pepperl+Fuchs sestávají z dvou systémů HART Multiplexer pro několik signálních smyček a z jednotky pro zpracování HART signálů pro jednosmyčkové aplikace. Multiplexer se používá pro propojení zařízení HART v poli a systémů správy prostředků, například AMS™ Suite: Intelligent Device Mananger od Emerson Process Management. V srdci řešení HART Interface (HIS) je HART Multiplexer, který funguje jako gateway pro směrování komunikace mezi údržbovou stanicí PC a zařízeními HART v poli.

Každého zařízení HART se dotáže na informace, které ukládá v interní databázi. Tyto informace jsou k dispozici pomocí softwaru AMS Device Manager nebo PACTware. HART Multiplexer rovněž slouží jako koordinátor zpráv komunikace mezi údržbovou stanicí PC a přístroji HART. U jednosmyčkových řešení umožňuje jednotka pro zpracování HART signálů přístup ke všem procesním proměnným poskytnutým přístroji v poli a převádí je na konvenční smyčku 4...20 mA. Tím se umožňuje použití skrytých měření prováděných mnoha přístroji v poli a jejich zadání do konvenčních systémů DCS.