Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem
Ultrazvukové senzory se v průmyslových aplikacích vyznačují spolehlivostívynikající univerzalitou. Ultrazvukové senzory se mohou používat k řešení i těch nejsložitějších úloh, včetně detekce objektů nebo měření hladinymilimetrovou přesností, protože jejich metoda měření spolehlivě funguje téměř ve všech podmínkách.

Žádná jiná metoda měření nemůže být úspěšně použita v tak širokém rozsahu a v takovém množství různých aplikací. Zařízení jsou extrémně robustní, což je činí vhodnými i pro nejnáročnější podmínky. Plochy senzoru se vibracemi samy čistí – a to není jediný důvod, proč je senzor imunní vůči nečistotám. Fyzikální princip – šíření zvuku – pracuje, až na pár výjimek, v prakticky jakémkoliv prostředí.

Na metodu měření, kterou používají ultrazvukové senzory, se pohlíželo jako na příliš složitou technologii, a tyto senzory se používaly pouze v „krajním případě“, pouze ve zvláště náročných aplikacích. Tyto doby jsou už dávno pryč.
Ultrazvukové senzory prokázaly svou spolehlivost a trvanlivost prakticky ve všech průmyslových odvětvích.

Tato odvětví zahrnují:
  • Strojírenství a obrábění
  • Potraviny a nápoje
  • Zpracování dřeva a výroba nábytku
  • Stavební materiály
  • Zemědělství
  • Stavebnictví
  • Papírny a celulózky
  • Manipulaci s materiálem
  • Měření hladiny


Soubory PDF ke stažení: Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů


Seznamte se podrobně s novou řadou ultrazvukových snímačů UC18GS s rozhraním IO-Link.