Bezpečnost bez výjimky

Překonání hrozeb pomocí jedinečné ultrazvukové technologie zajišťující maximální bezpečnost.

The USi-safety® Sensor System in Accordance with Category 3 PL d

Certifikace PL d

Ultrazvuková technologie pro bezpečnost ve všech oblastech

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety posouvá bezpečnostní aplikace na novou úroveň – ať již se jedná o aplikace v náročných, prašných prostředích nebo ve venkovních prostorách. Stroje a vozidla lze spolehlivě chránit pomocí nejmodernější ultrazvukové technologie a všech výhod, které přináší.
Inteligentní provedení pro každou situaci

Inteligentní provedení pro každou situaci

Miniaturní senzorová jednotka, která je oddělená od řídicího rozhraní, umožňuje používat systém USi-safety i ve stísněných instalačních prostředích. Speciální konstrukce převodníku umožňuje senzoru pokrýt eliptické trojrozměrné zvukové pole s úhly rozevření ±17° a ±5°, čímž poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti.
Ochrana proti manipulaci

Ochrana proti manipulaci

Zabránění potenciální manipulaci s bezpečnostními funkcemi představuje neustále se opakující výzvu při implementaci bezpečnostních aplikací. Systém USi-safety podporuje proces učení, při kterém je část stroje použita jako referenční cíl, takže systém senzorů může okamžitě zaznamenat odchylky, a tím zachovat použitelnost bezpečnostní funkce.
Rychlá parametrizace a automatická dokumentace

Rychlá parametrizace a automatická dokumentace

Díky komplexnímu parametrizačnímu softwaru a dokumentaci je uvedení systému ultrazvukových senzorů do provozu pro uživatele rychlé a snadné. Parametrizační software lze navíc plně automatizovaným způsobem použít k inicializaci pravidelných testů a ke generování bezpečnostních protokolů pro požadovaná bezpečnostní ověření.
Jedna vyhodnocovací jednotka pro dva bezpečné systémy kategorie 3 PL d

Vyhodnocovací jednotka USi-safety

K vyhodnocovací jednotce systému ultrazvukových senzorů USi-safety lze připojit až dvě jednotky ultrazvukových senzorů (ultrazvukové převodníky). Každá z nich má dvoukanálovou strukturu s tolerancí jedné poruchy. Spolehlivá ochrana je proto možná prostřednictvím každého z dvou nezávislých kanálů senzoru. Bezpečný systém senzorů je funkční i v případě, že je připojena pouze jedna senzorová jednotka. Pro výstup signálu do bezpečnostní řídicí jednotky jsou pro každou připojenou senzorovou jednotku dostupné jeden výstup signálu a bezpečné výstupy OSSD odpovídající kategorií 3 PL d.

V kombinaci se vzdáleným provedením převodníků, které jsou dostupné s kabely o délce až tři metry, lze systém velmi efektivně používat v aplikacích, v nichž je nutné zajistit ochranu pro pohyb v levém/pravém nebo dopředném/zpětném směru v prostoru, například u dopravních systémů s automatickým naváděním. Kromě toho lze také implementovat aplikace, ve kterých jsou obě zvuková pole zaměřena přímo vedle sebe nebo se dokonce překrývají, aby byl zajištěn co nejširší společný snímací dosah, například při použití ve funkci zvukové závory pro řízení přístupu k pracovní buňce.

Technologie

Eliptické zvukové pole pro obzvláště široký snímací dosah

Zvukové pole systému USi-safety

Zatímco konvenční ultrazvukové senzory vysílají zvukové signály v podobě radiálně symetrického zvukového paprsku, v případě systému USi-safety mají tyto signály podobu silně eliptického zvukového pole. Úhel rozevření ±17° / ±5° vytváří zvláště široký snímací dosah v jedné rovině a úzký snímací dosah v druhé rovině. Senzorovou jednotku lze díky tomu instalovat do stísněných prostředích.

Systém je tak možné úspěšně používat i těsně nad úrovní terénu nebo v blízkosti stěny. Tato technologie, která je optimalizována pro snímání trojrozměrných prostorů, zároveň umožňuje senzoru detekovat spínací cíle nebo překážky, které přečnívají nebo jsou blízko země.

Systém

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety se skládá z vyhodnocovací jednotky, senzorové jednotky, teplotního senzoru a softwaru. Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých součástech, klepněte postupně na jednotlivé záložky nabídky na pravé straně.

Systém USi-safety

Součásti

Vyhodnocovací jednotka
Senzorová jednotka
Teplotní senzor
Software
USi-safety
Vyhodnocovací jednotka obsahuje dva mikrokontroléry, které monitorují připojené senzory, svůj vlastní hardware a sebe navzájem, aby byla zajištěna správná funkce všech součástí. Tím systému poskytuje toleranci jedné poruchy v souladu s normou EN ISO 13849-1. Kromě přípojek pro jednotky ultrazvukových senzorů a bezpečných výstupů OSSD monitorovaných ohledně zkratu a překřížení jsou k dispozici vstup pro teplotní senzor a rozhraní USB pro parametrizaci prováděnou z počítače.
Bezpečné podvěsné dopravníky pro nemocnice

Bezpečné podvěsné dopravníky pro nemocnice

Automatizované naváděné systémy dopravy lze nalézt v mnoha nemocnicích. Tato konkrétní aplikace zahrnuje podvěsný dopravník s kovovými pojízdnými kontejnery, ve kterých se do místa určení přemisťují materiály, jako je prádlo, léčiva a potraviny. Systém AGT prochází zásobovacími průchody v podlahách suterénu, vyzvedává pojízdné kontejnery a přepravuje je do požadované stanice skrz speciální šachty. Zařízení USi-safety jsou ideální pro integraci do podvozků systému AGT. Volně polohovatelné senzorové jednotky jsou vpravo a vlevo fixovány v předem definovaném úhlu pomocí speciálních montážních sad. Aby nedošlo k oddělení senzorových jednotek při otáčení držáku nádoby, jsou všechny utěsněny u spodního okraje rozvaděče.

Příklady použití

Zabránění kolizím s hrotem vidlice

Zabránění kolizím s hrotem vidlice

Ideální oblastí použití pro systém ultrazvukových senzorů USi-safety je spolehlivé předcházení kolizím s vysokozdvižnými vozíky bez řidičů. Odolnost ultrazvukové technologie vůči nečistotám, teplotě, vzdušným proudům a vlhkosti výrazně rozšiřuje oblast jejího použití pro dopravní systémy s automatickým naváděním (AGT). Kromě toho systém USi-safety dokonce dokáže bezpečně sledovat pásmo necitlivosti těsně před místem, kde se ramena vidlice zasouvají do palety, což dosud žádný z obvyklých systémů s bezpečnostní certifikací nezvládl. Speciálně vyvinutý algoritmus zabraňuje vzájemnému ovlivňování mezi více dopravními systémy s automatickým naváděním vybavenými systémem USi-safety.

Osobní bezpečnost v prostředích s vozidly AGV naváděnými podle drah

Osobní bezpečnost v prostředích s vozidly AGV naváděnými podle drah

Vozidla AGV naváděná podle drah přepravují zboží z jedné stanice do druhé, přičemž sledují dráhu vyznačenou na zemi. V tomto procesu se může stát, že se cesty osob protnou se stanovenými přepravními drahami vozidel. V takových oblastech je nutné zabránit kolizím mezi vozidly AGV a lidmi, aby byla zajištěna jak osobní ochrana, tak nepřerušovaná přeprava. Za tímto účelem lze detekční dosah jednotek ultrazvukových senzorů rychle a snadno přizpůsobit daným podmínkám pomocí parametrizačního softwaru. Kromě bezpečných výstupů OSSD pro zajištění bezpečnosti je systém senzorů také opatřen jedním výstupem signálu pro každý kanál, například pro snížení rychlosti vozidla AGV nebo vydání výstražného signálu.

Ochrana strojů v dřevařském průmyslu

Ochrana strojů v dřevařském průmyslu

Stroje jsou obvykle chráněny fotoelektronickými světelnými závorami. Nicméně například dřevěný prach nebo jiné částice, které se pohybují ve vzduchu, mohou způsobit falešné poplachy, při kterých se stroj přepne do bezpečného stavu. K pokračování v procesu je nutné vyčistit světelnou mříž a stroj znovu ručně spustit. Díky ultrazvukové technologii není systém USi-safety použitý jako „zvuková závora“ citlivý na dřevěný prach a další částice, a je tak použitelný v náročných prostředích. Na rozdíl od optických senzorů nevyžaduje systém USi-safety udržování v čistotě, ani nezpůsobuje zbytečné přerušování výrobního procesu falešnými poplachy, a přitom je stroj neustále spolehlivě zabezpečen. Systém navíc nabízí výhodu funkce učení. Ta mu umožňuje naučit se pevné části stroje, které poté může používat k ochraně proti manipulaci. Pokud již není tento referenční cíl rozpoznán z důvodu manipulace, systém se přepne do bezpečného stavu.

Systém USi-safety v terénu

Získejte přehled o tom, jak systém USi-safety funguje: naše animace ukazuje systém při práci a poukazuje na technická vylepšení.

Důvěřujte odborníkům na ultrazvukové senzory

Interní kvalita, na kterou se můžete spolehnout

Interní kompetence pro ultrazvukové senzory

Ultrazvukové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs pocházejí z našeho vlastního technologického centra, ve kterém probíhá jejich vývoj a výroba. Náš tým inovativních odborníků již více než 30 let usilovně pracuje na rozvoji ultrazvukových technologií pro řešení budoucnosti. To znamená, že naši zákazníci vždy dostávají ty nejvýkonnější produkty na trhu.

Tento přístup vedl k vytvoření nejširšího portfolia v oboru, které je podporováno četnými patenty a inovacemi a poskytuje nejvyšší úroveň flexibility při výběru produktů a realizaci optimálních aplikačních řešení. Kromě svého standardního portfolia disponuje společnost Pepperl+Fuchs znalostmi a infrastrukturou pro rychlou a flexibilní reakci na požadavky zákazníků.

Naše rozsáhlá nabídka příslušenství vám navíc nabízí správné moduly pro přizpůsobenou integraci, ať už v náročných instalačních podmínkách nebo pro speciální aplikace, vlastní programování a koordinovanou technologii připojení. Jakoukoli aplikaci senzorů tak promění ve vysoce výkonné systémové řešení, které je připraveno na budoucí vývoj.


Průvodci ultrazvukovými technologiemi – stáhněte si bezplatně hned teď

Průvodci technologiemi ultrazvukových senzorů

V našich dokumentech ke stažení s vámi sdílíme naše odborné znalosti. Zaregistrujte se hned teď k odběru bezplatných digitálních kopií našich technologických příruček k ultrazvukovým senzorům. Pomohou vám vybrat ideální senzor pro vaši aplikaci, abyste své zařízení mohli využít co nejlépe.

Kontakty