Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Energetický průmysl


Power generation industries rely on Pepperl+Fuchs.

Mnoho elektráren na fosilní a jaderné palivo po celém světě rychle stárne. Mnoho těchto elektráren plánuje upgrade nebo celkovou výměnu svých řídicích systémů a vlastního kotelního zařízení.

Globální potřeba spolehlivé, dostupné a šetrné energie neustále roste, což je výzva pro sektor výroby elektrického proudu. Zachování provozu a provozuschopnosti v elektrárnách je velice důležité. Upgrade nebo instalace systémů průmyslové automatizace představuje jen zlomek prvotních nákladů, ale ve výsledku má veliký vliv na design, výstavbu, spuštění, provoz a údržbu celé elektrárny. 

U mnoha upgradů elektráren zavádí sektor výroby elektrického proudu přenosy dat pomocí sběrnicového systému. Sběrnicový systém umožňuje vzdálenou parametrizaci a získávání informací o údržbě, které zařízení v poli automaticky odesílá do řídicího systému. Kapitálové náklady u těchto elektráren jsou kompenzovány nízkými nároky na údržbu a delší spolehlivou provozuschopností systému.


Aplikace


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat