Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Průmyslové radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs využívají jako fyzikální princip elektromagnetické vlny nebo radarové vlny. Tyto radarové vlny mají speciální vlastnosti, díky nimž jsou ideální pro automatizační aplikace, ve kterých jiné senzorické principy narážejí na své limity: Jsou necitlivé na rušení, šíří se rychlostí blízkou rychlosti světla a v různé míře se odrážejí prakticky od všech materiálů. Zároveň jsou schopné do určité míry proniknout většinou materiálů.


Radarové senzory FMCW s velkým dosahem


Tři režimy měření umožňují dosáhnout téměř neomezené volnosti: 1. Nejbližší vzdálenost, 2. Nejlepší odraz, 3. Nejvyšší rychlost

Průmyslové radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs využívají těchto vlastností a nepřetržitě vysílají frekvenčně modulovanou radarovou vlnu v pásmu ISM v rozsahu od 122 do 123 GHz. Tento funkční princip, označovaný jako radar FMCW (frekvenčně modulovaná spojitá vlna), umožňuje pokrýt rozsáhlou řadu funkcí pouze jedním typem radarového senzoru. Například měření vzdálenosti i rychlosti lze provádět na vzdálenost větší než 25 metrů a lze také zjišťovat směr pohybu cílových objektů, aniž by vlivy prostředí, jako je déšť, mlha, vítr nebo prach, měly významný vliv na přesnost výsledků měření.

Tři režimy měření umožňují dosáhnout téměř neomezené volnosti:

  • Nejbližší vzdálenost: Detekce objektu, který je nejblíže k radarovému senzoru nezávisle na materiálu
  • Nejlepší odraz: Detekce objektu s nejlepšími odrazovými vlastnostmi, a to i přes rušivé objekty
  • Nejvyšší rychlost: Detekce objektu, který se pohybuje nejrychleji směrem k radarovému senzoru nebo od něj

Radarové senzory pro mobilní stroje

Díky vzorkovacím frekvencím až 200 Hz, hodnotám EMC srovnatelným se specifikací E1 a integrovanému rozhraní CAN (kompatibilnímu se specifikací CiA-301) jsou radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs obzvláště vhodné pro integraci do mobilních strojů (jako jsou mobilní jeřáby, stroje pro stavbu silnic a zemědělské stroje). Připojení typická pro vozidla, jako jsou AMP Superseal a DEUTSCH, zajišťují vždy spolehlivé a pevné připojení. Radarové senzory však nabízejí spolehlivá řešení i v jiných oblastech použití. Jedná se například o zamezení kolizím u automaticky naváděných vozidel (AGV), včetně vysokozdvižných vozíků, nebo dokonce o sledování hladiny náplně v nádržích.

Rohové reflektory jako užitečné příslušenství


Pokud je nutné zlepšit odrazové vlastnosti cílového objektu nebo není možné dosáhnout ideálního vyrovnání s radarovým senzorem FMCW, portfolio společnosti Pepperl+Fuchs nabízí vhodné příslušenství – doplňkové rohové reflektory. Po připevnění takového kovového rohového reflektoru na cílový objekt se výrazně zvýší radarová odrazná plocha (RCS) cílového objektu a odpovídajícím způsobem se zvýší i jeho detekovatelnost radarovým senzorem.


Radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs

Průmyslové radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs nabízejí měření vzdálenosti a rychlosti bez rušení, a to i za deště, mlhy, větru nebo v prachu. Zjistěte více o tomto jedinečném principu činnosti senzorů a všech výhodách, které přináší.