Vzdorující prvky.

Měření vzdálenosti a rychlosti bez rušení. I za deště, mlhy, větru nebo v prachu.

Průmyslové radarové senzory s rozhraním CAN

Detekční dosah více než 25 metrů

Detekční dosah více než 25 metrů

Díky pokročilé radarové technologii FMCW detekují radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs vzdálenosti, stejně jako rychlosti a směry pohybu cílových objektů, a to na vzdálenost více než 25 metrů.
Spolehlivé za veškerých podmínek

Spolehlivé za veškerých podmínek

I v těch nejnepříznivějších podmínkách poskytují průmyslové radarové senzory spolehlivé výsledky měření. To zajišťuje kombinace principu činnosti s nízkým rušením, robustní technologie CAN, vysokého stupně ochrany (IP68/69) a rozšířeného teplotního rozsahu.
Snadné pronikání rušivými cíli

Snadné pronikání rušivými cíli

Radarové senzory neznají téměř žádné limity: Elektromagnetické vlny, které vyzařují, snadno pronikají většinou materiálů, takže je možné snadno potlačit rušivé cíle s nižší odrazivostí, než má skutečný cílový objekt.
Připraveno pro mobilní stroje

Připraveno pro mobilní stroje

Díky vzorkovací frekvenci až 200 Hz detekují radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs rychlost pohybu v rozsahu od –80 do +80 m/s. Ve spojení s hodnotami EMC srovnatelnými se specifikací E1, rozhraním CANopen a konektory typickými pro vozidla jsou tyto senzory ideální pro použití v mobilních strojích.








 

V porovnání s jinými principy činnosti senzorů nabízí radarové vlny jedinečné výhody

Radar Technology

Unique—in Many Respects

Compared to other sensory operating principles, radar waves offer unique advantages:

  • They are hardly susceptible to interference and propagate near the speed of light
  • They are reflected by all materials to some extent
  • They are able to penetrate most materials to a certain degree

Pepperl+Fuchs FMCW (frequency modulated continuous wave) radar sensors take advantage of precisely these properties and make them available in the form of a solution that meets the highest industrial requirements: Three different measurement modes, long ranges, fast detection speeds, and the ability to detect virtually any target are just one dimension of these sensors.

Added to this is a selection of connection options which, in conjunction with a CAN interface, allows for conceivably simple application integration. This means that an enormous variety of demanding applications can be solved with just one type of sensor.

Advantages of the FMCW Principle

Familiarize yourself now with the underlying principles and the resulting possibilities for you.

 

Radarová odrazná plocha

Rozhodujícím faktorem pro detekci objektů radarovými senzory je jejich odrazivost neboli tzv. radarová odrazná plocha (RCS). Popisuje rozsah odrazu radarové vlny, která se odrazí od objektu zpět ve směru senzoru, a její měrnou jednotkou je metr čtvereční.

Zde uvedená křivka odezvy je příkladem širokého rozsahu, v němž radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs spolehlivě detekují rohový reflektor s radarovou odraznou plochou 70 m² použitý jako referenční.

Menší detekční dosahy jsou dány objekty s nižší hodnotou RCS, neboli použitím menších rohových reflektorů (zde 0,5 m² jako příklad).

Charakteristiky měření

Rozhodujícím faktorem pro detekci objektů radarovými senzory je jejich odrazivost neboli tzv. radarová odrazná plocha (RCS)
To learn more about reflection properties and the use of corner reflectors, simply browse through the info cards.
Universal Sensing Principle

A key advantage of this physical sensing principle is that radar technology enables the detection of virtually all materials and is therefore not limited to specific objects. However, the possible detection range and the measuring range depend on the reflective properties of the target object.

Material Dependence

Depending on the material, the radar waves are reflected back to the radar sensor to different degrees and are therefore detected to a greater or lesser extent. This degree of reflection is also influenced by the thickness, size and shape of the target object. A flat metal surface provides perfect reflection and is therefore very suitable as a target object. Conversely, less reflective objects can be easily penetrated by the radar wave, enabling the suppression of interfering objects.

Angle Dependence

The number of waves reflected back to the radar sensor depends not least on the angular alignment between the sensor and the target object. If it cannot be ensured in an application that the sensor is sufficiently well aligned with the target object, so-called corner reflectors can be used.

Corner Reflectors

If a corner reflector made of metal is attached to a weakly reflecting object or an object that is not ideally aligned with the radar sensor, its effective reflection area increases considerably. At the same time, corner reflectors are also used as a reference to determine radar cross sections, response curves and maximum ranges of radar sensors.

Measurement Modes

Maximum Functionality in Just One Sensor

  • icon01 Closest Distance
  • icon02 Best Reflection
  • icon03 Fastest Velocity
icon01Closest Distance icon02Best Reflection icon03Fastest Velocity
Depending on the application, the industrial FMCW radar sensors from Pepperl+Fuchs can be operated in three different measurement modes. The respective mode is conveniently set up via PACTware without the need for additional parameterization tools. In "closest distance" mode, the object closest to the sensor is detected regardless of the material. This mode is ideal for collision avoidance, i.e., with mobile construction machinery. Any objects that are within the extension range or action radius of the vehicle and boom are reliably detected.

Integrace

Užitná hodnota automatizačních součástí stojí a padá s jejich integrovatelností
Užitná hodnota automatizačních součástí stojí a padá s jejich integrovatelností. Naše radarové senzory FMCW to zohledňují v mnoha ohledech: od konstrukční struktury a elektrického připojení až po přenos signálů, parametrizaci a funkční bezpečnost. Zvážili jsme všechny aspekty, abychom vám mohli nabídnout řešení, které vás nadchne, jakmile bude integrováno do aplikace.
Instalace
Typy připojení
Komunikace
Parametrizace
Otočná a výkyvná hlava senzoru umožňuje provést dokonalé nastavení kopule radaru v příslušné instalační situaci.
Senzory FMCW od společnosti Pepperl+Fuchs jsou navrženy v osvědčeném provedení VariKont-L2. To nejen zajišťuje kompaktní rozměry senzorů, ale také poskytuje další volnost. Otočná a výkyvná hlava senzoru umožňuje provést optimální vyrovnání kopule radaru v příslušné instalaci. Robustní kovový držák s připojením dvěma šrouby slouží jako zásuvka pro hlavu senzoru a zabraňuje problémům způsobeným nepříznivými okolními podmínkami a vibracemi stroje.

 

Snížení maximální rychlosti u vysokozdvižných vozíků

Snížení maximální rychlosti u vysokozdvižných vozíků

Rychlost je rozhodujícím faktorem při manipulaci s materiálem. To platí i pro používání vysokozdvižných vozíků v areálech společností. Zatímco venku je vysoká rychlost stále výhodná a do okolních prostorů je obvykle dobře vidět, v továrnách a skladech jsou z bezpečnostních důvodů vyžadována určitá omezení.

K ulehčení práce personálu lze použít vertikálně vyrovnaný radarový senzor, který detekuje strop haly nebo kovové příčné výztuhy pod ním, a umožňuje tak okamžitě určit, zda vysokozdvižný vozík vjel do vnitřního prostoru. Pokud tomu tak je, možná maximální rychlost je automaticky omezena na přípustnou úroveň, a to až do okamžiku, kdy vysokozdvižný vozík znovu opustí halu. Vzhledem k silné odrazivosti kovových příčných výztuh zde není nutné instalovat rohový reflektor. Velký dosah senzorů umožňuje tuto aplikaci realizovat i v halách s adekvátně vysokými stropy.

Aplikace

Předcházení kolizím vozidel AGV

Předcházení kolizím vozidel AGV

Bezpečné používání vysoce vytížených vozidel AGV pro kapalná nebo plynná média klade zvláštní požadavky na technologii senzorů. Je nezbytné brát v úvahu rozměry vozidel a souvisejících velkých monitorovaných ploch, stejně jako povětrnostní vlivy ve venkovních prostorech. Radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs zde díky svému dlouhému měřicímu dosahu nabízejí efektivní řešení, které umožňuje zajistit spolehlivou ochranu jízdních pohybů. Zásluhou velkého dosahu senzorů je možné bez problémů sledovat i boky dlouhého vozidla.

Radarová technologie je velmi odolná vůči rušení a přesnost měření neovlivňují ani venkovní klimatické podmínky. Použitá frekvenční modulace rovněž vylučuje vzájemné rušení mezi radarovými senzory instalovanými v těsné blízkosti.

Měření vzdálenosti u výložníků mobilních jeřábů

Měření vzdálenosti u výložníků mobilních jeřábů

Radarové senzory od společnosti Pepperl+Fuchs účinně podporují přesné ovládání výložníků mobilních jeřábů. Lalok radarového signálu radarového senzoru namontovaného uvnitř hlavního výložníku je nasměrován na rohový reflektor umístěný ve špičce hydraulického teleskopického prvku. Pokud se nyní teleskopický prvek pohybuje dopředu nebo dozadu při vysouvání nebo zasouvání výložníku, senzor tuto změnu vzdálenosti zaznamená a předá zjištěné hodnoty řídicímu systému jeřábu jako podklad pro další polohovací operace.

Senzory lze snadno integrovat do palubní sítě prostřednictvím konektorů typických pro vozidla, jako jsou konektory AMP Superseal nebo DEUTSCH, a prostřednictvím rozhraní CANopen. Výkon radarových senzorů nezhoršují ani nečistoty, jako jsou zbytky hydraulického oleje uvnitř ramena jeřábu.

Optimalizace procesu při stavbě silnic

Optimalizace procesu při stavbě silnic

Při stavbě silnic je k pokládce povrchu vozovky často používána dvojice strojů – finišer a podavač. Zatímco se oba stroje pomalu pohybují, podavač průběžně podává do finišeru materiál, například asfalt. Vzhledem k tomu, že jsou oba stroje řízeny ručně, existuje vždy riziko, že se vzdálenost mezi nimi změní nad rámec maximální tolerance nebo že se dráha jednoho stroje vůči druhému mírně posune.

Přesnost této operace lze výrazně zvýšit inteligentním využitím radarové technologie. Podavač je vybaven dvojicí odolných radarových senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs, které jsou nasměrovány na dva rohové reflektory na finišeru a zaznamenávají změny vzdálenosti. Senzory umožňují nejen udržovat ideální vzdálenost mezi oběma stroji, ale také přesně koordinovanou dráhu díky tomu, že jsou společně s reflektory namontovány v párech.

Kontakty