Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Rotační snímače od společnosti Pepperl+Fuchs lze použít pro všechny aplikace vyžadující sledování rychlosti otáčení, počtu otáček, zrychlení a směru. Tyto snímače lze použít v mnoha aplikacích v oblasti mechanického inženýrství, dopravníkovém průmyslu, logistice a balicím průmyslu. Pro svou aplikaci si jistě z naší široké nabídky vyberete vhodné rotační snímače.

Na poli automatizace se rotační snímače používají jako snímače úhlu, pozice, rychlosti a zrychlení. Pomocí vřeten, převodů, měřicích koleček a tažných lanek lze rovněž měřit i lineární pohyb.

Rotační snímače převádějí mechanický vstup na elektrický signál, který mohou zpracovat čítače, tachometry, programovatelné logické řídicí jednotky nebo průmyslové počítače.