Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jiskrově bezpečná mobilní zařízení


Společnost Pepperl+Fuchs díky akvizici společnosti ecom rozšiřuje své portfolio s partnerem, který je v oboru důvěrně znám po mnoho desetiletí – jedná se o společnost s vedoucím postavením na trhu jiskrově bezpečných mobilních zařízení – specializovaných telefonů, smartphonů a tabletů – pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky řešením pro mobilní zabezpečení a komunikaci lze aplikace zákazníka rychle digitalizovat. To otvírá nové možnosti a zvyšuje bezpečnost pracovních postupů, efektivitu a transparentnost – ať již u klasických aplikací nebo pro scénáře Průmyslu 4.0.