Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ať už jde o vysokou přesnost, odolnost nebo cenu: požadavky na polohovací systémy jsou různé. Aby tyto požadavky co nejlépe splnila, nabízí společnost Pepperl+Fuchs řadu řešení, která spojují výhody optických, kamerových a indukčních polohovacích systémů v jediném portfoliu.

  • Indukční polohovací systémy (PMI) – bezkontaktní polohování a měření úhlů
  • Senzory pro měření vzdálenosti – spolehlivé polohování při manipulaci s materiálem
  • Systém kódování polohy – odolné polohování na velké vzdálenosti
  • Kamerové lineární polohování – vysoce spolehlivé pro měření na velké vzdálenosti
  • Kamerové navádění po dráze – spolehlivá navigace bezobslužných transportních systémů
  • Přesné polohování – nákladově efektivní a přesné polohování regálových zakladačů
  • Elektronický ovladač vačkového spínače (PAX)


Absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV

Nové absolutní polohovací systémy safePXV a safePGV poprvé dosahují bezpečnostní úrovně SIL 3/PL e s pomocí jediného snímače…