Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Absolutní rotační snímače poskytují pro každou pozici hřídele samostatně kódovanou numerickou hodnotu. Zejména při úkolech v oblasti měření pozice přebírají absolutní snímače od řídicích jednotek výpočetní úkony a snižují náklady tím, že odstraňují potřebu dodatečných vstupních komponent.

Kromě toho není potřeba provádět referenční cykly po výpadcích proudu nebo po vypnutí stroje, protože hodnota stávající pozice je k dispozici okamžitě. Paralelní absolutní snímače přenášení hodnotu pozice do vyhodnocovací elektroniky prostřednictvím několika paralelních kabelů. Sériové absolutní snímače přenášejí výstupní data prostřednictvím standardních rozhraní a protokolů.

V minulosti se často používala propojení typu bod-bod pro sériový přenos dat, ale dnes jsou již častější systémy fieldbus.

Rozhraní:

Portfolio rotačních snímačů společnosti Pepperl+Fuchs zahrnuje nejširší spektrum existujících rozhraní pro absolutní snímače na trhu:

  • Paralelní rozhraní
  • SSI-Interface
  • AS-Interface
  • CAN
  • DeviceNet
  • Ethernet
  • PROFIBUS
  • PROFINET

Rotační snímače pro nebezpečná prostředí odolné vůči ohni nebo jiskrově bezpečné


Společnost Pepperl+Fuchs nabízí rotační snímače se dvěma různými typy ochrany proti výbuchu. Rozlišuje se mezi ochranou typu „pevné pouzdro“ (EEx d) a ochranou typu “jiskrová bezpečnost“ (EEx i).

Ochrana proti výbuchu typu EEx d

  • Inkrementální snímače
  • Absolutní snímače