Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Jiskrově bezpečné bariéry jsou jádrem produktového portfolia společnosti Pepperl+Fuchs. Nabízíme nejširší výběr produktů na ochranu elektrických signálů v prostorách s nebezpečím výbuchu. Tyto jiskrově bezpečné moduly v sobě kombinují funkce omezení energie Zenerovy bariéry a galvanickou izolaci. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí systémy pro různé aplikace a instalace.


Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

Safety Product Selector for SIL/PL Assessed Products

Are you looking for a specific product with a SIL/PL assessment? Our selector tool provides you with an overview of safety assessed devices including Safety Integrity Level (SIL) and Performance Level (PL)—give it a try!