Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Zásady ochrany soukromí pokrývající elektronický informační bulletin

Oprava: 3. července 2018

Jako návštěvníkovi webu vám společnost Pepperl+Fuchs nabízí různá přihlášení k odběru, ke kterým se můžete zaregistrovat. Když si čtete naše informační bulletiny, shromažďujeme také osobní údaje, abychom vám mohli nabízet ty nejlepší služby. Ujišťujeme vás, že ochranu vašich údajů bereme velmi vážně a zpracováváme je v souladu s platnými předpisy o ochraně dat. Následující prohlášení o ochraně soukromí vás informují o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, a o vašich právech v souladu s Obecným nařízením na ochranu osobních údajů.


Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Pepperl+Fuchs s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 00 Praha 8
Česká republika

E-mail: info@cz.pepperl-fuchs.com
Telefon: +420 225 989 180
Fax: +420 225 989 190

Kontaktní osoba: Kontaktní osobu pro ochranu dat u společnosti Pepperl+Fuchs je možné kontaktovat na výše uvedené adrese, k rukám pí Kracíkové, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese akracikova@cz.pepperl-fuchs.com.


Shromažďování a zpracování osobních údajů včetně typu a účelu

Osobní údaje je nutné zpracovávat, aby bylo možné spravovat přihlášení k odběru informačního bulletinu. Tyto údaje zpracováváme pouze se souhlasem příjemce. Mezi tyto osobní údaje patří oslovení, křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa. Pokud se zaregistrujete k odběru některého z našich informačních bulletinů, souhlasíte s tím, že společnost Pepperl+Fuchs GmbH může zpracovávat data, která jste poskytli při registraci, a všechny změny v nich provedené (např. jméno, e-mailovou adresu, přihlášení k odběru). Souhlasíte s tím, že společnost Pepperl+Fuchs smí tyto údaje použít, aby vás mohla kontaktovat, zpracovat vaše dotazy nebo vám zaslat informace týkající se produktů a služeb společnosti Pepperl+Fuchs GmbH, které můžete považovat za zajímavé.

Při otevření prvního automaticky generovaného potvrzovacího e-mailu, když využíváte elektronický informační bulletin a při otevírání všech následujících e-mailů se nám kromě registračních údajů mohou odeslat následující data:

  • Četnost otevření konkrétního informačního bulletinu
  • Které články jste četli a jak často
  • Datum registrace, a jestli se případně předplatitel od odběru informačního bulletinu odhlásil
  • Všechny případné vrácené zprávy (např. zprávy o nepřítomnosti či jiné zprávy značící, že e-mailový účet není dostupný nebo že je schránka plná)

Tyto informace používáme ke správě příslušného informačního bulletinu. Anonymizovaná data vyhodnocujeme výhradně pro statistické účely, abychom mohli naše nabídky a služby dále optimalizovat. Využíváním informačního bulletinu souhlasíte s použitím těchto údajů. Vaše údaje se nepoužijí pro žádný jiný účel a další osobě se budou odesílat pouze tehdy, jestliže obdržíme váš souhlas nebo pokud k tomu bude existovat zákonný důvod.


Zákonný důvod pro zpracovávání

Zpracovávání vašich osobních dat vychází z vašeho souhlasu a je právně platné v souladu s článkem 6(1)(a) nařízení GDPR.


Příjemci či kategorie příjemců

Vaše data se budou používat výhradně v rámci zákonných pravidel. Obecně budou vaše data zpracovávat zaměstnanci společnosti Pepperl+Fuchs, kteří tyto informace potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností. Ve výjimečných případech se může stát, že se data poskytnou externímu poskytovateli služeb v oblastech IT a marketingu; jde výhradně o účely použití osobních údajů naším jménem a na základě odpovídající smlouvy („zpracovatel“ podle definice v článku 28 nařízení GDPR).

Jestliže je potřeba odeslat informační bulletin, předají se vaše osobní údaje společnostem přidruženým ke společnosti Pepperl+Fuchs. V mimořádných případech se tyto společnosti mohou nacházet v zemích mimo Evropskou unii (EU) či Evropský hospodářský prostor (EEA). Takovéto přenosy se budou provádět v souladu se zákonnými předpisy a přenesená data mohou tyto přidružené společnosti používat pouze pro stanovený účel.


Doba uchovávání a kritéria pro stanovení této doby

Vaše osobní údaje zpracováváme tak dlouho, jako to je potřeba k zasílání tohoto informačního bulletinu, a vaše údaje odstraníme nejpozději okamžitě poté, co odvoláte svůj souhlas, za předpokladu, že pro zpracovávání těchto údajů neexistuje žádný jiný zákonný důvod.


Konkrétní pokyny pro personalizaci

U každého integrovaného informačního bulletinu máte také možnost poskytnout nám další souhlas s analýzou vašich vzorců používání. Tím nám pomáháte přizpůsobit naše nabídky online tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Vaším souhlasem dovolujete společnosti Pepperl+Fuchs GmbH zpracovávat a vyhodnocovat vaše vzorce používání při čtení elektronického informačního bulletinu a propojit tyto informace s vámi nebo vaší e-mailovou adresou. K vyhodnocení vašich vzorců používání patří především to, na které oblasti informačního bulletinu se díváte, na jaké odkazy přecházíte, co jste stáhli a jaké stránky jste navštívili.

Získané informace použije společnost Pepperl+Fuchs GmbH za účelem personalizovaného průzkumu trhu, k analýze a k marketingu, s cílem přizpůsobit naši nabídku a služby vašim potřebám. Používají se také k tomu, abychom vás kontaktovali poštou, e-mailem nebo telefonicky.

Vaše údaje se nepoužijí pro žádný jiný účel a další osobě se budou odesílat pouze tehdy, jestliže obdržíme váš souhlas nebo pokud k tomu bude existovat zákonný důvod.

Svůj souhlas máte samozřejmě také možnost odvolat, takže v budoucnu analýza vašich vzorců používání nebude možná. Pokud tak chcete učinit, kliknutím na odkaz upravíte v příslušném e-mailu své kontaktní údaje.

Nezapomeňte také na obecné informace o ochraně dat na našem webu.