Multifunctional.
Modular.

Identifies, positions and measures―with 5 megapixels and at the same time

2D univerzální kamerový senzor VOS

Rozsáhlou integrovanou sadu nástrojů pro průmyslové vidění se zařízeními VOS lze flexibilně kombinovat, takže pomocí pouze jednoho senzoru lze vyřešit nejširší škálu automatizovaných úloh v oblasti 2D vidění. Vzhledem k možnostem individuální konfigurace a metodám hodnocení lze univerzálně použitelné 2D kamerové senzory řady VOS integrovat do mnoha aplikací, které obvykle vyžadují komplexní kamerový systém – bez nutnosti používat další software:

 • Polohování a navádění objektů
 • Detekce a přiřazování funkcí
 • Optické měření
 • Rozpoznávání textu (OCR)
 • Čtení 1D a 2D kódů

Tyto kamerové senzory kombinují čip pro snímání obrazu, nastavitelné objektivy, systémové osvětlení, integrované vyhodnocování, digitální výstupy a komunikační rozhraní v kompaktním pouzdře. Ať již se jedná o konstrukci strojů a výrobních zařízení, technologie dopravníků nebo obalový průmysl – výkonné senzory VOS konzistentně poskytují rychlé a spolehlivé výsledky měření a umožňují přesnou kontrolu a kontrolu kvality.

Získejte další informace o možnostech nastavení, abyste si mohli nakonfigurovat kamerový senzor, který dokonale vyhoví vaší konkrétní aplikaci.

Aplikace a oblasti použití

Díky své univerzálnosti a flexibilitě použití zvládají 2D univerzální kamerové senzory VOS četné identifikační a kontrolní úlohy v oblasti průmyslového vidění:

Zpracování 2D obrazů ve směru os X a Y Vyhodnocení dvourozměrných obrazů oblastí
Zpracování 2D obrazů ve směru os X a Y
Vyhodnocení dvourozměrných obrazů oblastí
Kontrola přítomnosti Kontrola přítomnosti objektů
Kontrola přítomnosti
Kontrola přítomnosti objektů
Kontrola úplnosti Kontrola správného počtu objektů
Kontrola úplnosti
Kontrola správného počtu objektů
Detekce tvaru Porovnání tvaru s referenčním profilem nebo obrysem
Detekce tvaru
Porovnání tvaru s referenčním profilem nebo obrysem
Detekce barev Klasifikace objektů a prostředí podle tříd barev a barevných schémat
Detekce barev
Klasifikace objektů a prostředí podle tříd barev a barevných schémat
Polohování Kontrola polohy objektů a výstup dat o poloze
Polohování
Kontrola polohy objektů a výstup dat o poloze
Sledování prostoru Sledování oblastí
Sledování prostoru
Sledování oblastí
Měření Určení rozměrů objektů a výstup dat měření
Měření
Určení rozměrů objektů a výstup dat měření
Čtení kódů Čtení všech běžných 1D a 2D kódů, stejně jako různých běžných kódových symbolik
Čtení kódů
Čtení všech běžných 1D a 2D kódů, stejně jako různých běžných kódových symbolik
Čtení OCR Převod tištěného textu na strojově čitelné znaky
Čtení OCR
Převod tištěného textu na strojově čitelné znaky
Kombinované aplikace Kombinace více nástrojů pro průmyslové vidění k současnému provádění různých úloh
Kombinované aplikace
Kombinace více nástrojů pro průmyslové vidění k současnému provádění různých úloh

Výhody

Komplexní a flexibilní sada nástrojů pro průmyslové vidění

Komplexní a flexibilní sada nástrojů pro průmyslové vidění

Univerzální kamerové senzory nabízejí rozsáhlou a flexibilně kombinovatelnou sadu nástrojů pro průmyslové vidění v jedné kameře, a to bez dodatečných nákladů na licence. Nástroje pro průmyslové vidění lze individuálně kombinovat do jednoho nebo více úkolů v závislosti na požadavcích aplikace. Senzory VOS tak zvládnou i obzvláště náročné detekční úkoly bez kamerového systému.
Portfolio modulárních kamer

Portfolio modulárních kamer

Hardware řady VOS se skládá z portfolia modulárních kamer se standardizovanými typy připojení. Senzor, osvětlení a objektiv lze individuálně kombinovat v závislosti na použití. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí základní modely s integrovaným osvětlením nebo varianty s bajonetem C a externím osvětlením.
Vyhodnocování nástroji pro průmyslové vidění přímo v senzoru

Vyhodnocování nástroji pro průmyslové vidění přímo v senzoru

Vyhodnocování integrované v senzoru zajišťuje snadnou integraci a uživatelem definovaný výstup dat. Na rozdíl od klasických kamerových systémů využívajících počítač není pro zpracování dat vyžadováno žádné další zpracování obrazu na externím počítači. Senzory VOS umožňují jednoduchou a rychlou diagnostiku a poskytují spolehlivá měřená data.
Grafické uživatelské rozhraní

Grafické uživatelské rozhraní

Zařízení VOS jsou vybavena grafickým uživatelským rozhraním pro snadné uvedení do provozu a parametrizaci senzorů. Díky tomu lze v jednom zařízení snadno parametrizovat až 32 úloh. Jeden senzor tak může vykonávat i několik detekčních úkolů současně. Kamery nemohou jen dynamicky přepínat mezi úlohami, ale mohou také ukládat, duplikovat a přenášet úlohy do jiných zařízení.
Senzory
Průmyslové objektivy
Ochranné kryty
Osvětlení
Senzory
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí zařízení řady VOS v mnoha variantách pro uspokojení požadavků rozsáhlé řady aplikací. Kompaktní kamery řad VOS1000 a VOS2000 obsahují integrované osvětlení a objektivy. Díky rozlišení 640 × 480 px (VOS1000) a 280 × 960 px (VOS2000) jsou vhodné nejen pro standardní aplikace, ale také pro náročnější úkoly průmyslového vidění.

Pro obzvláště náročné úkoly jsou vhodné senzory VOS2000 a VOS5000 ve variantě s bajonetem C. K těmto senzorům lze připojit externí osvětlení přes pulzní výstup a lze je vybavit vhodným objektivem. Tyto kamerové senzory tak zvládnou úkoly měření s náročnými světelnými scénáři a většími vzdálenostmi a zároveň nabízejí ještě vyšší přesnost.

Prohlédněte si kamery

Modularita a flexibilita

Jsou flexibilní a modulární – řada VOS 2D univerzálních kamerových produktů nabízí kompletní portfolio zahrnující senzory, objektivy, osvětlení a ochranné kryty, které lze flexibilně kombinovat v závislosti na požadavcích aplikace. Zjistěte více o různých modelech a o tom, jak můžete kombinovat součásti, aby vyhověly požadavkům vašeho konkrétního úkolu průmyslového vidění.

Flexibilní připojení k řídicímu systému a počítači

Flexibilní připojení k řídicímu systému a počítači

Zařízení řady VOS jsou opatřena volně programovatelnými, opticky oddělenými výstupy signálů pro snadnou signalizaci výsledků měření úlohy (vyhovělo/nevyhovělo). Volně parametrizovatelné vstupy signálů lze použít jako aktivační prvek nebo k přepínání úloh.

Kromě toho lze do kamery zasílat specifické řídicí příkazy, jako jsou příkazy pro přepínání úloh, učení nebo spouštění, prostřednictvím všech běžných ethernetových rozhraní, jako jsou TCP/IP, PROFINET a Ethernet/IP. Podrobné údaje získané měřením lze poté přenášet do řídicí jednotky nebo počítače. Formát výstupních dat lze individuálně přizpůsobit použitému systému.

Software a rozhraní

Integrovaná sada nástrojů pro náročné úkoly 2D vidění

Integrovaná sada nástrojů pro náročné úkoly 2D vidění

Integrovaný bezlicenční software řady VOS zahrnuje rozsáhlou sadu nástrojů pro průmyslové vidění určených k nastavení a kvalifikaci aplikací průmyslového vidění. Tato sada nástrojů umožňuje grafickou parametrizaci na základě referenčního obrazu. Nástroje dostupné v softwaru kamery pro různé aplikace lze vybírat a kombinovat k vytvoření jednoho nebo více různých úkolů měření. Senzor lze dynamicky přepínat až mezi 32 úlohami. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní lze výměnu senzoru, uvedení do provozu i správu úloh provádět rychle a snadno.

Kromě monitoru parametrizace je k dispozici také monitor aplikace, který zobrazuje jak obraz situace, tak výsledek měření, a to rovněž prostřednictvím vzdáleného přístupu. Procesy lze sledovat vzdáleně v reálném čase nebo vyhledávat prostřednictvím historie. Kamera ukládá snímky procesů a chyb do vyrovnávací paměti nebo je automaticky přenáší.

Nástroje pro průmyslové vidění

Polohování a navádění

Polohování a navádění

Při výrobě automobilů jsou kola na vozidla obvykle montována zcela automaticky. Robotické chapadlo montuje různé typy ráfků na náboje kol. Při takovém použití kamerový senzor VOS určuje přesnou polohu ráfku vzhledem k náboji kola. Předem instalovaný nástroj pro průmyslové vidění informuje robota o orientaci a poloze roztečné kružnice děr pro šrouby ráfku v dvourozměrné rovině. Nové typy ráfků se dokáže naučit pomocí funkce učení.

Detekce a porovnávání

Detekce a kalibrace

Ve stáčírnách jsou lahve automaticky plněny, opatřovány etiketami a uzavírány. Při tomto procesu může docházet k chybám, jako jsou špatně vyrovnané etikety nebo pokřivené uzávěry. Postižené lahve je nutné vytřídit a odebrat při velmi vysokých rychlostech pohybu. Pro tyto případy nabízí kamerový senzor VOS nástroj pro průmyslové vidění, který zaručuje bezproblémovou kontrolu kvality při vysoké rychlosti měření: Senzor současně kontroluje polohu etikety a uzávěru. Princip globální závěrky senzoru zajišťuje obraz bez zkreslení. Hardwarový aktivační prvek, jako je světelná závora, navíc umožňuje přesné časové řízení snímání obrazu.

Identifikace a rozpoznávání textu (OCR)

Identifikace a rozpoznávání textu (OCR)

V automobilovém průmyslu umožňují kódy a přímé označování dílů provádět kontrolu kvality a dosahovat úplné sledovatelnosti bezpečnostních součástí. Osvětlení může způsobovat silné odrazy na kovových površích. Další zdroje světla a kolísající okolní světlo mohou negativně ovlivnit výsledky měření. Speciální nástroje pro průmyslové vidění ve 2D univerzálních kamerových senzorech VOS zajišťují spolehlivou detekci a čtení označení s různými druhy písma a kódovou symbolikou. Díky komplexnímu rozsahu osvětlení senzory spolehlivě čtou přímo vyznačené kódy, a to i za ztížených podmínek a při větších měřicích vzdálenostech.

Optické měření

Optické měření

Při závěrečné kontrole vysoce kvalitních nebo bezpečnostně důležitých součástí mohou i malé odchylky vést k vibracím, poškození nebo nebezpečným situacím. Senzory VOS pomocí nástroje pro průmyslové vidění opticky měří průměry kruhů, lineární rozměry a složité tvary. Hodnoty mohou buď odesílat do řídicího systému vyšší úrovně, nebo používat přímo jako spínací signál vyhovělo/nevyhovělo. Délkové jednotky jsou po kalibraci v 2D rovině automaticky převedeny na metrickou hodnotu délky. Kalibrační kontrolní deska navíc umožňuje přesnou korekci zkreslení objektivu.

Příklady použití

Jemné polohování bateriových modulů
Jemné polohování bateriových modulů

Při výrobě baterií jsou jednotlivé moduly odebírány roboty a vkládány do bateriových bloků. Robot proto musí přesně vědět, kam má dosáhnout. Náš 2D univerzální kamerový senzor VOS používá k výpočtu přesné polohy modulů uložený nástroj pro průmyslové vidění a výsledné údaje poté předává robotovi. Flexibilně formátovaný datový výstup umožňuje jednoduché připojení k řídicí jednotce robota. Díky tomu může rameno robota přesně uchopit bateriové moduly.


Určování polohy
Automatizované porovnávání štítků

K zajištění maximální přehlednosti a kontroly kvality 2D univerzální kamerový senzor VOS kontroluje kompletní potisk štítků. Kamera automaticky načte obsah dvourozměrného kódu Data Matrix, ověří jej a porovná se skutečným potiskem pomocí nástroje pro čtení textu (OCR). Výsledek měření a obrazová data pro dokumentaci jsou k dispozici řídicímu systému vyšší úrovně.

Vyzvěte nás!

Hledáte řešení pro zpracování obrazu pomocí 2D univerzálního kamerového senzoru VOS? Společně s našimi integračními partnery navrhneme vaše individuální řešení strojového vidění. Těšíme se, že se ozvete.