Od pomysłu do rozwiązania:

Sensorik4.0®

Rozwiązania czujnikowe do zastosowań w Przemyśle 4.0

Sensorik4.0® — od pomysłu do rozwiązania

Inteligentne produkty

Inteligentne produkty

W koncepcji Przemysłu 4.0 inteligentne produkty przekazują dane za pośrednictwem Internetu. Procesy można optymalizować dzięki wykorzystaniu danych na temat warunków, położenia i dostępności, a przy tym także oszczędzać zasoby. Dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie to jedna z podstaw sukcesu firmy.
Inteligentne czujniki

Inteligentne czujniki

Czujniki to oczy i uszy maszyn i zakładów przemysłowych. Służą do ścisłego monitorowania procesu produkcji i środowiska pracy maszyn. Aby spełnić to zadanie, czujniki w elastyczny sposób przystosowują się do procesu i środowiska, jednocześnie szybko przekazując dane dotyczące funkcjonowania do jednostki przetwarzającej — na przykład Sensorik4.0® Pepperl+Fuchs.
Inteligentne dane

Inteligentne dane

Prawidłowe informacje filtrowane z obszernych danych gromadzonych przez czujniki pozwalają na ocenę procesów produkcji. Osiąga się to poprzez łączenie różnych danych z kilku platform oprogramowania. Odpowiednia analiza i wizualizacja danych umożliwiają szeroko zakrojoną optymalizację procesów eksploatacji maszyn.
Inteligentne procesy

Inteligentne procesy

Połączenie cyfrowych danych na temat planowania z informacją o statusie, wysyłaną z obiektów, maszyn i zakładów, umożliwia automatyzację złożonych zadań. Konserwacja prewencyjna i procesy dostaw są realizowane przy minimalnym udziale pracowników. Zapewnia to oszczędność zasobów i pozwala na wykorzystanie wolnych mocy przerobowych na opracowanie nowych koncepcji i innowacji.

Sensorik4.0® Products
Neoception GmbH - nowa spółka zależna firmy Pepperl+Fuchs

Pomyśl o cyfrowych rozwiązaniach i zwiększ wartość dodaną

Neoception GmbH - nowa spółka zależna firmy Pepperl+Fuchs

Firma Neoception GmbH to Twój nowy partner na drodze ku cyfryzacji. Od połączenia Twoich produktów lub hal produkcyjnych w ramach centralnej obsługi danych, po opracowanie zupełnie nowych modeli biznesowych dla Twojej firmy, jesteśmy tu po to, aby zapewnić ci doradztwo i wsparcie. 

Dzięki indywidualnym konsultacjom, elastycznym usługom technicznym oraz gruntownej wiedzy w zakresie technologii Sensorik4.0® uzyskanej od firmy Pepperl+Fuchs, możemy podjąć się wdrożenia, bieżącej obsługi i konserwacji wszelkich potrzebnych usług informatycznych. Naszym priorytetem jest zawsze wytworzenie możliwie największej wartości dodanej dla Ciebie i Twoich klientów.

Aby dostosować Twoją aplikację do konkretnych wymagań, opieramy się na współpracy w ramach rozległej sieci naszych partnerów biznesowych, których listę możesz przejrzeć w ramach naszego „Zespołu rozwiązań”. Ta sieć partnerów pozwala nam znaleźć platformę, która najbardziej odpowiada Twojej konkretnej aplikacji, tak aby natychmiast można było uzyskać wartość dodana.

Neoception jest Twoim kluczowym partnerem w obszarze cyfrowych usług tworzenia wartości dodanej, w ramach grupy firm Pepperl+Fuchs.

 

Zespół rozwiązań — standard Przemysł 4.0 w praktyce


Technologia Sensorik4.0 firmy Pepperl+FuchsDane gromadzone przez czujniki i aktywatory tworzą podstawę rozległej sieci łączącej maszyny i inne obiekty. Do wykorzystania potencjału „Internetu rzeczy”niezbędne są rozwiązania wykorzystujące możliwości komunikacyjne nowoczesnych czujników przemysłowych.

Poprzez „Zespół rozwiązań”firma Pepperl+Fuchs prezentuje swoje podejście do standardu Przemysłu 4.0 na wystawach branżowych: dane z procesów i czujników oraz elementów wykonawczych stają się dostępne dla zewnętrznych systemów informatycznych. Dzięki tym danym systemy informatyczne mogą realizować funkcje wizualizacji, procedury optymalizacji w oparciu o modele oraz w zależności od potrzeb planować procesy konserwacji zapobiegawczej.

Dowiedz się więcej na temat rozwiązań opracowanych w ścisłej współpracy z firmami informatycznymi i poznaj ich unikalne zalety oraz udoskonalenia, jakie umożliwią w przyszłości.

Sensorik4.0®: Wyznaczamy kierunek rozwoju rozwiązań Przemysłu 4.0

W firmie Pepperl+Fuchs jesteśmy przekonani, że technologia Sensorik4.0® wyznacza kierunek rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej, umożliwiając dostęp do niezbędnych danych. Dobrym przykładem technologii Sensorik4.0® jest czujnik fotoelektryczny R100inteligentny czujnik używany przez firmę Pepperl+Fuchs w zakładach produkcyjnych w Berlinie. Dzięki interfejsowi IO-Link czujnik R100 umożliwia komunikację na poziomie czujników, zapewniając łączność całego zakładu w sieci.

Brama LB PROFINET — wyznaczanie nowych standardów

Nowa, zatwierdzona dla strefy 2, Class I/Div. 2, bramka PROFINET ze zdalnymi I/O firmy Pepperl+Fuchs umożliwia przejście do zastosowań Przemysłu 4.0 w przetwórstwie przemysłowym, wyznaczając jednocześnie nowe standardy w dziedzinie użytkowania, łatwej obsługi i bezpieczeństwa.

Internet czujników — automatyzacja codziennego życia

Internet rzeczy — w skrócie IoT — automatyzuje nasze codzienne życie. Dzięki rosnącej inteligencji czujników i ich połączeniu z Internetem dostarczają one ważnych informacji o lokalizacji, a także o stanie towarów, maszyn i zakładów. Przyszłość będzie kształtowana przez inteligentne miasta, inteligentny przemysł i inteligentną logistykę.

Sensorik4.0®: Indywidualne rozwiązania sieciowe z czujnikami LiDAR 2D

Inteligentne systemy wieloczujnikowe z czujnikami LiDAR 2D firmy Pepperl+Fuchs umożliwiają dokładne skanowanie konturów obiektów i łączenie zmierzonych danych w chmurze punktów 3D. Trójwymiarowy obraz zeskanowanego obiektu jest następnie udostępniany w ciągu kilku sekund w chmurze NeoNeon w standardowym formacie, umożliwiając natychmiastowe przetworzenie danych przez inne systemy.

Sensorik4.0® — Wirtualne opracowywanie części za pomocą Twin Space

W jaki sposób rzeczywiste i wirtualne maszyny mogą wydajnie ze sobą współpracować? W jaki sposób cyfrowy bliźniak, technologia czujników i rozwiązania w chmurze przyczyniają się do produkcji serii bez marnotrawstwa materiału lub produkcji jednostkowej? W pełni funkcjonalna wystawa Twin Space umożliwia opracowywanie i optymalizowanie części wirtualnie przed kupnem produktu za pomocą jednego przycisku.

Dane z czujników jako usługa

Stworzenie spójnej sieci obejmującej procesy produkcji, zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0, wymaga stosowania szerokiej gamy czujników o różnych sposobach funkcjonowania. Można stosować czujniki fotoelektryczne, ultradźwiękowe, układy RFID lub systemy pozycjonowania. Wyrażenie „Dane z czujników jako usługa” oznacza łatwą dostępność tych informacji w Internecie.

Aplikacje firmy Necoeptionpodstawą, umożliwiającą wysyłanie danych dotyczących procesów z czujników przemysłowych. Są to adaptery oprogramowania obsługiwane przez standardowe bramy i umożliwiające podłączenie wyposażenia sprzętowego czujników do różnych platform w chmurze. To z kolei zapewnia łatwy dostęp do Internetu rzeczy.

Sensorik4.0®: Wyznaczamy kierunek rozwoju rozwiązań Przemysłu 4.0

W firmie Pepperl+Fuchs jesteśmy przekonani, że technologia Sensorik4.0® wyznacza kierunek rozwoju czwartej rewolucji przemysłowej, umożliwiając dostęp do niezbędnych danych. Dobrym przykładem technologii Sensorik4.0® jest czujnik fotoelektryczny R100inteligentny czujnik używany przez firmę Pepperl+Fuchs w zakładach produkcyjnych w Berlinie. Dzięki interfejsowi IO-Link czujnik R100 umożliwia komunikację na poziomie czujników, zapewniając łączność całego zakładu w sieci.

PickFinder

W niektórych modelach Przemysłu 4.0 wymagane jest tak dokładne rozróżnianie obiektów, że standardowe czujniki nie są odpowiednie do tego zadania. Spółka zależna Pepperl+Fuchs, VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, ukazuje sposób rozwiązania tego problemu dzięki inteligentnemu wykrywaniu i segmentacji obiektów.

Przykładem jest rozwiązanie PickFinder, które umożliwia podnoszenie małych tabliczek czekolady. Czekolada ma różne kształty i opakowania w różnych kolorach, co sprawia, że oddzielenie i wyciągnięcie z naczynia jednej z nich jest problemem, którego nie da się rozwiązać z wykorzystaniem standardowych rozwiązań. Połączenie oprogramowania i precyzyjnych czujników wizyjnych z uniwersalnym robotem jest imponującym przykładem współpracy człowieka z robotem i daje pojęcie o tym, jak będzie wyglądał w przyszłości proces produkcji.

Bezprzewodowy czujnik ultradźwiękowy

Niezależnie od tego, czy wiąże się to z wykrywaniem cieczy lub sypkiego materiału w zbiornikach i silosach, pomiar poziomu napełnienia należy do najczęściej wykonywanych zadań w automatyce. Inteligentne dostosowanie tych aplikacji do potrzeb Przemysłu 4.0 zapewnia zupełnie nowe zalety.

Zasilany bateryjnie czujnik ultradźwiękowy o długim czasie działania firmy Pepperl+Fuchs bezprzewodowo przekazuj dane dotyczące poziomu napełnienia z różnych zbiorników za pośrednictwem mobilnych sieci do chmury systemu Neoception. Dane są magazynowane w chmurze w celu interpretacji, która jest niezależna od umiejscowienia czujnika w aplikacji SAP Connected Goods. Dzięki temu można monitorować odległe punkty pomiaru i korelować je ze sobą w celu osiągnięcia szeroko zakrojonej optymalizacji procesów produkcji i logistyki.

Experience Uncompromising Mobility

The intrinsically safe Smart-Ex® 02 smartphone combines the functions of a smartphone, PDA, scanner, and camera and facilitates the daily activities of mobile workers anytime and anywhere—even in Zone 1/21, 2/22 and Division 1/2 hazardous areas. When combined with innovative peripherals such as the CUBE 800 intrinsically safe thermal video camera and the Smart-Ex Watch 01 hazardous area smartwatch, the Smart-Ex 02 can support mobile workers with a diverse range of tasks in the field. This gives companies a solution that opens up new possibilities for Industry 4.0 applications.

Learn More about the Smart-Ex® 02

Ehternet do automatyzacji procesów

Firma Pepperl+Fuchs wspólnie z innymi przedsiębiorstwami pracuje nad nową „zaawansowaną warstwą fizyczną” (APL), umożliwiającą kompleksową komunikację Ethernet do automatyzacji procesów. Urządzenia polowe są bezpośrednio połączone z siecią Ethernet za pomocą dwóch przewodów — bramki nie są już potrzebne.

Szybkość działania takiego bezpośredniego połączenia Ethernet, wynosząca 10 Mb/s, jest niemal 10 000 razy większa niż interfejsu HART. Dane mogą być zatem przesyłane i udostępniane o wiele szybciej. Różnorodność informacji dostarczanych przez nowoczesne urządzenia polowe i czujniki może być w pełni wykorzystana, umożliwiając zastosowanie technologii Przemysłu 4.0 w procesach automatyzacji.

Zaawansowane monitorowanie maszyn

Ta aplikacja, opracowana przez firmę Cluetec zajmującą się automatyką przemysłową, wraz z firmą Pepperl+Fuchs, to platforma do strumieniowego przesyłania danych z czujników. Zaletą takich platform jest możliwość bezpośredniego przetwarzania oraz oceny strumienia danych z czujnika. W przypadku odchylenia od oczekiwanej wartości, platforma generuje komunikat ostrzegawczy, a zatem samodzielnie domaga się sprawdzenia linii technologicznej.

Jest to uwidocznione na rysunku, poprzez monitorowanie mechanicznej osi liniowej. W przypadku wystąpienia błędu, zostaje on rozpoznany przez platformę strumieniowego przesyłania danych z czujników, co powoduje odpowiednią reakcję - na przykład zostaje wysłany komunikat do operatora.

Pobierz opracowanie

Automatyczne zarządzanie zasobami

Oprócz danych dotyczących samego procesu, elementy automatyki, które komunikują się cyfrowo, przekazują sobie mnóstwo dodatkowych informacji, które rzadko są w pełni wykorzystywane w ramach tradycyjnego sterowania maszynami. Stosując bramkę dostępu do komponentów automatyki na najniższym poziomie oraz platformę do zarządzania danymi typu i instancji, te dodatkowe informacje już oferują znaczne, dodatkowe korzyści w zakresie bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.

We współpracy z partnerami Hilscherem Gesellschaft für Systemautomation mbH oraz SAP SE, firma Pepperl+Fuchs przygotowała prezentację, która wizualizuje korzyści wynikające z możliwości zarządzania danymi centralnie, z wykorzystaniem platformy danych. W tym celu prosta zautomatyzowana funkcja jest wizualizowana za pomocą zasobów sieci inteligentnej (AIN).

Pobierz opracowanie

From the Sensor to the Cloud

Pepperl+Fuchs introduces the first IO-Link master with integrated OPC UA interface. The master collects data from IO-Link devices at the field level and forwards it to higher-level systems such as controllers or cloud systems. Incorporated MultiLink™ technology allows the data to be transmitted to a higher-level controller via PROFINET or EtherNet/IP and simultaneously read out via OPC UA for transmission to a cloud or private platforms.

OPC UA, short for Open Platform Communication Unified Architecture, contains a self-describing data model. It enables platform-independent, interoperable, and manufacturer-independent collaboration of machines in production and communication between machines and systems—both in closed networks and via internet.

Discover Solutions for Cloud-based Applications

Weryfikacja typu oparta na technologii chmury

Oparte na technologii chmury systemy czujników są niezwykle przydatne wszędzie tam, gdzie gromadzone i przetwarzane są dane z rozległych systemów produkcyjnych. Realizowany wspólnie przez firmySAP i Pepperl+Fuchs projekt „Weryfikacja typu oparta na technologii chmury” demonstruje to na przykładzie typowego zastosowania polegającego na dostarczaniu półproduktów, w którym częściowo wykończone elementy są testowane przez dostawcę, dzięki czemu proces końcowego przetwarzania może odbywać się z większą wydajnością.

Podczas montażu lampy w oprawie przemysłowy czujnik ultradźwiękowy sprawdza typ lampy. Następnie dzięki technologiiSmartBridge firmy Pepperl+Fuchs uruchamiany jest proces śledzenia w chmurze SAP, a informacje są przesyłane bezpośrednio do sieci wyższego poziomu SAP Asset Intelligence Network.

Pobierz opracowanie

Cloud Connected Digital Hydraulics

Hydraulics are used in everything from construction machinery and motor vehicles to large industrial presses. To make the processes in hydraulic applications even leaner and more transparent, the Austrian company LCM GmbH, a Pepperl+Fuchs Group partner company, has developed a sophisticated digital hydraulic system that consumes considerably less energy than conventional analog hydraulic systems.

By integrating intelligent sensor technology into the digital hydraulics and the corresponding infrastructure, acquired data can be transferred directly to higher-level (cloud) systems via OPC UA —this sets new standards in the field of hydraulic systems!

Find Out More about the Application

Kontrola spójności wymiarowej

Połączenie danych z kilku czujników przemysłowych umożliwia szybką i precyzyjną analizę trójwymiarową dużych elementów maszyn. Wyniki rzeczywistych pomiarów są natychmiast porównywane z wirtualnymi danymi projektowymi. Pozwala to spełnić założenia standardu Przemysłu 4.0 wymagające przesyłania danych cyfrowych ze wszystkich faz cyklu życia danego produktu.

Wraz ze spółką zależnąVMT firma Pepperl+Fuchs opracowała zastosowanie w procesie montażu silników samochodowych. Kilka czujnikówSpinScan ocenia formę odlewniczą bloku silnika w kilku krytycznych miejscach i porównuje te wymiary z odpowiednimi współrzędnymi CAD. Umożliwia to wykrycie odchyleń jeszcze przed rozpoczęciem kosztownego procesu odlewania.

Pobierz opracowanie

Kontakt