Bezpieczeństwo bez wyjątków

Pokonaj żywioły dzięki unikalnej technologii ultradźwiękowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo.

System czujników USi-safety zgodny z kategorią 3 PL d

Certyfikacja PL d

Technologia ultradźwiękowa zapewnia bezpieczeństwo we wszystkich obszarach

System czujników ultradźwiękowych USi-safety stanowi przełom w zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Czujniki można stosować zarówno w trudnych warunkach, w zapylonym środowisku, jak i na zewnątrz. Maszyny i pojazdy można niezawodnie zabezpieczyć za pomocą najnowocześniejszej technologii ultradźwiękowej i wszystkich zalet, jakie z niej wynikają.
Inteligentny projekt dla każdej sytuacji

Inteligentny projekt dla każdej sytuacji

Miniaturowy czujnik odłączany od interfejsu sterowania umożliwia stosowanie systemu USi-safety nawet w ciasnych miejscach instalacji. Specjalna konstrukcja przetwornika umożliwia pokrycie eliptycznego, trójwymiarowego pola dźwiękowego o kątach otwarcia ±17° i ±5°, zapewniając wyższy poziom bezpieczeństwa.
Ochrona przed manipulowaniem

Ochrona przed manipulowaniem

Zapobieganie potencjalnej manipulacji funkcjami bezpieczeństwa jest powtarzającym się wyzwaniem podczas wdrażania systemów bezpieczeństwa. System bezpieczeństwa USi-safety wspiera proces uczenia, w którym część maszyny jest wykorzystywana jako cel odniesienia, dzięki czemu system czujników może natychmiast rejestrować odchylenia, a funkcja bezpieczeństwa może nadal działać.
Szybka parametryzacja i automatyczna dokumentacja

Szybka parametryzacja i automatyczna dokumentacja

Wszechstronne oprogramowanie do parametryzacji i dokumentacja przyspieszają i ułatwiają rozruch systemu czujników ultradźwiękowych. Ponadto oprogramowanie do parametryzacji może być używane do inicjowania okresowych testów i generowania protokołów bezpieczeństwa dla wymaganej weryfikacji bezpieczeństwa w sposób w pełni zautomatyzowany.
Dwa systemy bezpieczeństwa kategorii 3 PL d na jednym module ewaluacyjnym

Moduł ewaluacyjny USi-safety

Do modułu ewaluacyjnego systemu czujników ultradźwiękowych USi-safety można podłączyć maksymalnie dwa moduły czujników ultradźwiękowych (przetworniki ultradźwiękowe). Każdy z nich ma tolerancję na pojedynczy błąd i konstrukcję 2-kanałową. Dzięki temu możliwa jest niezawodna ochrona za pośrednictwem każdego z dwóch niezależnych kanałów czujnika. System czujników bezpieczeństwa jest dostępny nawet wtedy, gdy podłączony jest tylko jeden moduł czujników. Dla każdego podłączonego modułu czujnika dostępne jest jedno wyjście sygnałowe i bezpieczne wyjścia OSSD zgodnie z kategorią 3 PL d dla wyjścia sygnału do sterownika bezpieczeństwa.

W połączeniu ze zdalnymi konwerterami, które są dostępne z kablami o długości do trzech metrów, system może być bardzo efektywnie wykorzystywany w zastosowaniach, w których konieczne jest zabezpieczenie ruchów w lewo/prawo lub w przód/tył w przestrzeni, na przykład w systemach transportu automatycznego. Ponadto można również wdrożyć zastosowania, w których oba pola dźwiękowe są skupione bezpośrednio przy sobie lub nawet nakładają się na siebie, aby zapewnić możliwie najszerszy zasięg zbiorczego wykrywania — na przykład jako kurtyna dźwiękowa używana do kontroli dostępu do gniazda roboczego.

Technologia

Eliptyczne pole dźwiękowe dla szczególnie szerokiego zakresu wykrywania

Pole dźwiękowe USi-safety

Podczas gdy konwencjonalne czujniki ultradźwiękowe emitują sygnały dźwiękowe w postaci symetrycznej promieniowo wiązki dźwiękowej, w systemie USi-safety przybiera ona postać silnie eliptycznego pola dźwiękowego. Kąt otwarcia ±17° / ±5° tworzy szczególnie szeroki zakres detekcji w jednej płaszczyźnie i wąski zakres detekcji w drugiej. Umożliwia to montaż czujnika w ciasnych miejscach instalacji.

Dzięki temu system może być z powodzeniem używany nawet tuż nad poziomem podłoża lub w pobliżu ściany. Jednocześnie technologia ta, zoptymalizowana pod kątem rejestrowania przestrzeni 3-wymiarowej, umożliwia czujnikowi wykrywanie zmieniających się celów lub przeszkód, które zwisają lub znajdują się w pobliżu podłoża.

System

System czujników ultradźwiękowych USi-safety składa się z modułu ewaluacyjnego, modułu czujnika, czujnika temperatury i oprogramowania. Aby dowiedzieć się więcej o poszczególnych elementach, kliknij menu po prawej stronie.

System USi-safety

Komponenty

Moduł ewaluacyjny
Moduł czujnika
Czujnik temp.
Oprogramowanie
USi-safety
Moduł ewaluacyjny zawiera dwa mikrokontrolery, które monitorują podłączone czujniki, ich własne elementy sprzętowe i siebie nawzajem, aby uzyskać pewność, że wszystkie podzespoły działają prawidłowo. Dzięki temu system jest odporny na pojedyncze usterki zgodnie z normą EN ISO 13849-1. Oprócz połączeń modułów czujników ultradźwiękowych oraz bezpiecznych, zabezpieczonych przed zwarciem i skrzyżowaniem monitorowanych wyjść OSD dostępne jest wejście dla czujnika temperatury oraz interfejs USB do parametryzacja za pośrednictwem komputera PC.

Przykłady zastosowań

USi-safety na obiekcie (film)

Zobacz, jak działa układ USi-safety: nasza animacja pokazuje pracę układu i przedstawia udoskonalenia techniczne.

Przykłady zastosowań

Unikanie kolizji na końcówce wideł

Unikanie kolizji na końcówce wideł

Niezawodne zapobieganie kolizjom z wózkami widłowymi bez operatorów to idealne miejsce do zastosowania systemu czujników ultradźwiękowych USi-safety. Ponieważ technologia ultradźwiękowa jest odporna na zabrudzenia, temperaturę, prądy powietrza i wilgoć, znacznie rozszerza obszar zastosowania systemów zautomatyzowanego transportu kierowanego (AGT). Ponadto czujnik układu USi-safety jest w stanie bezpiecznie monitorować martwą strefę tuż przed miejscem, w którym ramiona wideł wchodzą na paletę — jest to wyzwanie, z którym do tej pory nie poradził sobie żaden ze zwykłych systemów z certyfikatem bezpieczeństwa. Specjalnie opracowany algorytm zapobiega zakłóceniom sygnałów pomiędzy wieloma systemami zautomatyzowanego transportu kierowanego, które wyposażono w czujniki układu USi-safety.

Bezpieczne przenośniki podwieszane w szpitalach

Bezpieczne przenośniki podwieszane w szpitalach

Systemy zautomatyzowanego transportu kierowanego (AGT) można znaleźć w wielu szpitalach. To konkretne zastosowanie obejmuje przenośnik podwieszany z metalowymi kontenerami na kółkach, w których można przenosić do miejsca przeznaczenia takie materiały takie jak pranie, lekarstwa czy żywność. System AGT porusza się po korytarzach zasilających w kondygnacjach podziemnych, zabierając kontenery na kółkach i transportując je do wymaganej stacji poprzez specjalne szyby. Urządzenia USi-safety idealnie nadają się do integracji z podwoziem systemu AGT. Czujniki, które można swobodnie rozmieszczać, są mocowane pod wstępnie określonym kątem po prawej i lewej stronie za pomocą niestandardowych zestawów montażowych. Aby zapobiec oddzielaniu czujników podczas obracania się uchwytu kontenera, każdy z czujników jest uszczelniony za dolnej krawędzi szafy sterowniczej.

Niezawodna ochrona boczna do autonomicznego transportu zbiorników

Niezawodna ochrona boczna do autonomicznego transportu dużych zbiorników

W przemyśle chemicznym zbiorniki o długości sięgającej nawet 20 metrów mogą być transportowane na teren zakładu przez odpowiednio duże pojazdy sterowane autonomiczne (AGV). Ich trasy mogą być wykorzystywane również przez inne pojazdy, a także przez pieszych i rowerzystów. Pojazdy AGV są sterowane za pomocą elektronicznego połączenia z trasą znaczników. Jednak długie zbiorniki wymagają odpowiednio dużego promienia skrętu i ochrony przed kolizjami bocznymi, zwłaszcza w punktach narażonych podczas skręcania. Pojazdy wyposażone są z każdej strony w kilka czujników ultradźwiękowych USi-safety. Moduły tych niezwykle kompaktowych czujników można mocować w miejscach, w których nie zmieściłyby się inne czujniki, na przykład w obszarze kół. Wiązka dźwiękowa działa jako „czujnik” akustyczny, który umożliwia bezkontaktową kontrolę obszaru bocznego w trakcie transportu. Te urządzenia niezawodnie wykrywają wszelkie przeszkody w wyznaczonym obszarze bezpieczeństwa. W razie potrzeby sygnały bezpieczeństwa są wysyłane do systemu sterowania pojazdem.

Bezpieczeństwo osób podczas pracy z pojazdami AGV

Bezpieczeństwo osób podczas pracy z pojazdami AGV

Pojazdy AGV podążające po pasie ruchu transportują towary z jednej stacji do drugiej. W tym procesie może się zdarzyć, że drogi ludzi będą przecinały określone drogi pojazdów. W takich obszarach należy unikać kolizji pomiędzy pojazdami AGV a ludźmi, aby zapewnić zarówno ochronę osób, jak i nieprzerwany transport. W tym celu zakres wykrywania czujników ultradźwiękowych można szybko i łatwo dostosować do warunków za pomocą oprogramowania do parametryzacji. Oprócz bezpiecznych wyjść OSSD dla pola bezpieczeństwa, system czujników ma również jedno wyjście sygnału na kanał, które może być wykorzystane na przykład do zmniejszenia prędkości pojazdu AGV lub wydania sygnału ostrzegawczego.

Zabezpieczenie maszyn w przemyśle drzewnym

Zabezpieczenie maszyn w przemyśle drzewnym

Zazwyczaj maszyny są zabezpieczone fotoelektronicznymi kurtynami świetnymi. Jednak pył drzewny lub inne cząsteczki unoszące się w powietrzu mogą powodować fałszywe alarmy i przełączenia maszyny w stan bezpieczny. W celu kontynuowania pracy należy oczyścić kurtynę świetlną i ponownie uruchomić maszynę ręcznie. Dzięki technologii ultradźwiękowej system USi-safety używany jako „kurtyna dźwiękowa” jest niewrażliwy na pył drzewny i inne cząsteczki, a także na trudne warunki. W przeciwieństwie do czujników optycznych system USi-safety nie musi być utrzymywany w czystości, a proces produkcyjny nie jest niepotrzebnie przerywany przez fałszywe alarmy, chociaż maszyna jest nadal niezawodnie zabezpieczona. Jednocześnie system ten oferuje funkcję uczenia, która umożliwia nauczenie się nieruchomych części maszyny i wykorzystanie tego do ochrony przed manipulacją. Jeśli cel odniesienia przestaje być rozpoznawany z powodu manipulacji, system przełącza się w stan bezpieczny.

Zaufaj ekspertom w dziedzinie czujników ultradźwiękowych

Jakość wyrobów własnych, na której można polegać

Doświadczenie wewnętrznych ekspertów w dziedzinie czujników ultradźwiękowych

Czujniki ultradźwiękowe firmy Pepperl+Fuchs powstają w naszym centrum technologicznym, gdzie są opracowywane i produkowane przetworniki. Już od ponad 30 lat nasz myślący o przyszłości zespół ekspertów pracuje nad rozwojem technologii ultradźwiękowej w celu zapewnienia rozwiązań jutra. Oznacza to, że nasi klienci zawsze otrzymują produkty o najwyższej wydajności na rynku.

Dzięki takiemu podejściu mamy najszerszy asortyment w branży, wspierany licznymi patentami i innowacjami, co pozwala nam zapewnić najwyższy poziom elastyczności w doborze produktów i optymalnych rozwiązań do różnych zastosowań. Oprócz standardowej oferty Pepperl+Fuchs dysponuje wiedzą i infrastrukturą, które umożliwiają dostosowanie produktu do potrzeb klienta w szybki i elastyczny sposób.

Oferujemy również szeroką gamę akcesoriów obejmującą moduły do indywidualnej integracji, do instalacji w trudnych warunkach lub zastosowań specjalnych, oprogramowanie dostosowane do potrzeb oraz skoordynowaną technologię łączności. Dzięki temu każdy przetwornik może być stosowany w wysokowydajnych, przyszłościowych systemach.


Przewodniki po technologii ultradźwiękowej — pobierz bezpłatnie już teraz!

Przewodniki po technologii ultradźwiękowej

W naszych dokumentach do pobrania dzielimy się wiedzą z naszymi klientami — zarejestruj się, aby otrzymać bezpłatne kopie cyfrowe naszych przewodników po technologi ultradźwiękowej już teraz! Pomogą one wybrać idealny czujnik do danego zastosowania i w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Kontakt