Analyzing needs.
Reinventing technology.
Simplifying solutions.

Světelné snímače s technologií SmartRunner

Výhody

Nové všestranné aplikace

Nové všestranné aplikace

Technologie SmartRunner představuje jedinečnou kombinaci technologie světelného řezu a kamerového senzoru 2-D s integrovanými diodami LED. Tato inovativní kombinace nabízí zcela nové aplikace pro náročné úlohy detekce a umožňuje navrhovat efektivní procesy orientované na budoucnost.
Uvedení do provozu pomocí funkce Plug&Play

Uvedení do provozu pomocí funkce Plug&Play

Každá jednotka senzoru na bázi světelného řezu SmartRunner je ve výrobě předem nakonfigurovaná na jednu konkrétní aplikaci. Na rozdíl od jiných snímačů uživatel nepřijímá žádná nezpracovaná data, která by musel nejprve pracně vyhodnocovat, místo toho tyto snímače nabízejí snadno zpracovatelné digitální signály. Stačí, když uživatel zařízení namontuje, připojí a naprogramuje parametry pomocí učení – a to je vše.
Flexibilita v úpravách výroby

Flexibilita v úpravách výroby

Díky integrované sledovací kameře je možné u snímačů snadno nastavit parametry pomocí řídicích kódů Data Matrix. Po vygenerování kódu může uživatel snadno naprogramovat jakýkoliv počet snímačů. Především v případech, kdy se výroba často upravuje, mohou uživatelé jednat rychle a flexibilně.
Pohodlné a rychlé sestavení

Pohodlné a rychlé sestavení

Senzory SmartRunner jsou vybaveny zrcadlem s odchylkou přesahujícím délku základny. To snižuje požadavky na prostor a umožňuje mimořádně kompaktní konstrukci pouzdra. V kombinaci s otočným připojením obsahujícím další diody LED displeje se sestavou velmi snadno manipuluje, a to i v těsném prostoru.

Inovace v kombinaci

Technologie SmartRunner představuje jedinečnou kombinaci technologie světelného řezu a kamerového senzoru 2-D s integrovanými diodami LED. Výsledkem jsou senzory na bázi světelného řezu plug & play připravené ihned k použití, které nabízejí mnoho různých technických funkcí. 

Ověřená technologie světelného řezu vychází z principu triangulace a umožňuje všestranné úlohy detekce, například přesnou detekci výškových profilů a linií hran. Senzory na bázi světelného řezu jsou velmi přesné, nemá na ně vliv nadměrné osvětlení a fungují nezávisle na barvě a povrchové textuře cílových objektů. Integrovaná funkce kamery včetně osvětlení LED usnadňuje nastavení parametrů pomocí řídicích kódů Data Matrix. Navíc je možné zaznamenávat obrazy chyb a umožnit tak zaměstnancům rychle a účinně zasáhnout v případě přerušení.

Nové senzory na bázi světelného řezu jsou optimalizované pro konkrétní úlohy. Seznamte se s prvními zástupci nové produktové řady SmartRunner. 

 

Technologie SmartRunner

Připraveno k použití – senzory pro konkrétní aplikace umožňují efektivní procesy

Technologie SmartRunner nabízí zcela nové aplikace pro náročné úlohy detekce a umožňuje navrhovat efektivní procesy orientované na budoucnost. Seznamte se s prvními zástupci nové řady produktů SmartRunner: SmartRunner Detector a SmartRunner Matcher.

SmartRunner Matcher –

Specialista na porovnání profilů

SmartRunner Matcher Automotive

Typická aplikace pro přístroj SmartRunner Matcher je konstrukce automobilové karosérie v automobilovém průmyslu. Zde je potřeba před tím, než se uchopí, umístí a svaří pomocí průmyslových robotů, různé součásti automobilové karosérie přesně zarovnat. Aby se zkontrolovalo přesné zarovnání součástí, jsou s každým okrajem panelů karosérie zarovnané dva přístroje SmartRunner Matcher.

Zjištěný výškový profil se prostřednictvím učení uloží a použije jako referenční obrys při porovnání profilů. Teprve v případě, že jsou správné díly přesně umístěny v rámci nastavitelné tolerance, vydají oba senzory odpovídající spínací signál, který robotu umožní objekt bez zábran uchopit. Použití přístroje Matcher umožňuje vyhnout se neplánovaným prostojům a poškození nákladných karosérií a robotů.

Přístroj SmartRunner Matcher umožňuje spolehlivé porovnání profilů

Uvedení přístroje Matcher do provozu je jednoduché: senzor stačí namontovat a zarovnat s požadovaným profilem a potom ho naprogramovat pomocí učení – naprogramuje se referenční obrys a strojové zpracování může začít. Protože je vyhodnocení pro konkrétní aplikaci integrováno přímo do senzoru, vytváří se místo hrubých dat snadno zpracovatelné signály. Senzor je tak možné bez velkého úsilí připojit přímo k řídicímu systému

Rychlé reakce na měnící se typy karosérií a množství balení nejsou pro přístroj Matcher nic složitého: u senzoru je možné snadno upravit parametry prostřednictvím učení nebo řídicích kódů Data Matrix. Díky postupu rozděleného paprsku je možné rychle implementovat i různé povrchy či barvy objektů.

Technologie SmartRunner Matcher

Jak to funguje?

Zde vidíte, jak přístroj Matcher porovnává obrys, polohu a vzdálenost objektu podle nastavitelné tolerance:

„Dobrý“ signál – scénář 1: přístroj Matcher rozpozná dříve naučený referenční obrys. Spustí se uchopovací proces.

„Dobrý“ signál – scénář 2: přístroj Matcher zjistí mírnou odchylku, která je stále v rozsahu tolerance. Spustí se uchopovací proces.

„Špatný“ signál – scénář 3: odchylka je mimo rozsah tolerance. Uchopovací proces se ukončí.

„Špatný“ signál – scénář 4: příliš velká vzdálenost mezi senzorem a objektem. Robot se musí posunout, než je možné uchopovací proces zahájit.

„Špatný“ signál – scénář 5: detekce nesprávného nebo vadného objektu. Uchopovací proces se ukončí.

More Use Cases for SmartRunner Matcher

Ensuring Reliability in Ready-Meal Production

Light Section Sensor Detects Low-Contrast Packaging

Plastic trays divided into several small compartments are often used when producing ready meals in the food industry. Filling the individual compartments in the plastic tray and carefully separating the different meal components is an essential prerequisite for acceptance by the customer and for properly sealing the container. In the case of a defect, the product cannot be sold, and the meal must be discarded. Checking that the plastic trays are in the correct position requires a reliable, quick, and easy-to-install solution that supports a quick and efficient filling process. The SmartRunner Matcher offers the ideal solution for checking the position of the plastic trays.

Smooth Material Feed in Production Plants

SmartRunner Matcher for Uninterrupted Material Feed in Production Plants

An uninterrupted supply of raw materials is crucial for maintaining cost-effective operations in production plants. The materials, which can vary in color, are transported to the machine in workpiece carriers. Before the materials are picked up by the robotic system, it is necessary to check whether the materials are present (presence check) and whether the materials are in the correct position (position control). Efficient operation without plant downtime or production waste is always the top priority. With the SmartRunner Matcher light section sensor, both detection tasks can be performed in a single step. 

SmartRunner Detector –

Specialista na úlohy sledování s vysokou přesností

Aplikace přístroje SmartRunner Detector

Tento laserový přístroj se používá ke kalibraci spínací vzdálenosti senzorů. U různých modelů senzorů jsou potřeba různé upínací nástroje. Po aktivaci programu se laser přesune do patřičné výšky a zahájí se proces kalibrace. Jestliže je používané zařízení příliš vysoko, vyčnívající objekty mohou poškodit drahou laserovou čočku.

Aby se tomu zabránilo, je detektor namontovaný nad laserem a prodlužuje jeho detekční pole. Jestliže do pole pro sledování vstoupí vadný objekt, senzor předá spínací signál a dřív, než se stihne čočka poškodit, se aktivuje zastavení. Tímto způsobem chrání detektor drahé součásti a zároveň zvyšuje dostupnost stroje.

SmartRunner Detector určený pro úlohy sledování s vysokou přesností

Uvedení detektoru do provozu je mimořádně snadné díky ve výrobě zapracované optimalizaci umožňující velmi přesné sledování: uživatel nainstaluje laserovou linku na stěnu – jako v tomto příkladu konkrétní aplikace – nebo jiné pevné pozadí a snadno ji naprogramuje pomocí učení. Není potřeba žádný počítač a doby expozice není potřeba upravovat ručně.

Pokud je potřeba sledovat pouze oblasti související s konkrétní aplikací, můžete volně nadefinovat takzvané oblasti zájmu (ROI). Objekty, které se vyskytnou v detekční zóně mimo oblast ROI, budou detekovány, nespustí se ale spínací signál. Definice minimálních nebo maximálních velikostí objektů umožňuje vyhnout se falešným poplachům způsobeným externími faktory.

Jak to funguje?

Zde můžete vidět, jak detektor sleduje pozadí a detekuje objekty.

„Dobrý“ signál – scénář 1: žádný objekt laserovou linku nenarušuje. Provoz stroje pokračuje podle plánu.

„Špatný“ signál – scénář 1: Detektor rozpozná objekt narušující laserovou linku. Spínací signál způsobí zastavení provozu stroje.

„Špatný“ signál – scénář 2: laserovou linku naruší těžko zjistitelný objekt se zrcadlovým povrchem. Protože detektor vyhodnocuje laserovou linku na objektu i na pozadí, výsledky detekce jsou vždy důvěryhodné. Proto se na vadném objektu v detekční oblasti zobrazuje narušená linka, takže senzor reaguje okamžitě. Toto souběžné vyhodnocování uživateli zaručuje zcela spolehlivé procesy.

SmartRunner Detector

Kontakty

Máte ohledně řady produktů SmartRunner nějaké otázky nebo byste rádi získali další informace? Rádi vám pomůžeme! Stačí vyplnit kontaktní formulář a poslat nám zprávu.