Otevřete dveře.

 

 

Připravte se na budoucí výzvy díky instalaci IIoT.

Brány I/O PROFINET – výhody

Cenově výhodné připojení

Cenově výhodné připojení

Pokud chcete modernizovat svou řídicí technologii pomocí rozhraní PROFINET a současně znovu využít své stávající analogové snímače a ovladače, brány PROFINET vám to umožní a zároveň sníží náklady a složitost celého řešení.
Připraveno na velké objemy dat

Připraveno pro IIoT

Brány PROFINET LB/FB jsou určeny pro aplikace, které agregují a analyzují velká data – ideální brány pro aplikace IIoT v procesní automatizaci. Díky současnému využívání rozhraní PROFINET a protokolu HART IP se procesní data a informace o stavu zařízení v reálném čase přenášejí do hlavního systému prostřednictvím stejného připojení.
Vestavěná redundance

Vestavěná redundance

Brány PROFINET zabraňují prostojům tím, že zajišťují stabilitu sítě pro důležité aplikace. Dvě ethernetová rozhraní umožňují realizaci konceptu inteligentní redundance: brány mají integrovaný přepínač, který zajišťuje fungování sítě za všech okolností.
Intuitivní použití

Intuitivní použití

Brány PROFINET disponují největším dotykovým displejem, jaký je pro tento typ zařízení dostupný na trhu, a nabízí tak výjimečnou použitelnost. Diody RGB LED a symboly na displeji splňují normu NAMUR 107 a zobrazují informace přehledným a standardizovaným způsobem.

Ochrana proti výbuchu 4.0 – Integrovaná komunikace v závodech

Logo Ochrany proti výbuchu 4.0

Periferní zařízení ve zpracovatelských závodech shromažďují cenná doplňková data o svém vlastním stavu a o prostředí. Až dosud se tyto informace mohly využívat jen zřídka, protože chyběly trvalé komunikační kanály mezi provozem a řídicí místností.

Ovšem přístupy používané v rámci konceptu Průmysl 4.0, jako je sledování stavu a prediktivní údržba, takové informace vyžadují. Proto vyvíjíme produkty, jako jsou nové brány PROFINET, které jsou přizpůsobeny na míru těmto požadavkům. Díky výkonnému procesoru a velké paměti vytvářejí propojení mezi provozní úrovní a strukturami založenými na síti Ethernet.

Kromě pokročilých produktových řešení spolupracujeme také s různými partnery s cílem maximalizovat dostupnost dat – ať již v řídicích místnostech, cloudových systémech nebo dokonce i v mobilních zařízeních. Tento přístup označujeme jako Ochrana proti výbuchu 4.0.

Nová generace datové komunikace v oblasti zpracovatelského průmyslu

Řešení vzdálených I/O s bránou PROFINET

Brány PROFINET podporují protokol HART/HART IP pro přenos provozních proměnných a dalších informací o stavu z periferních zařízení. Současně lze protokol IP HART používat k efektivní správě prostředků.

Nové brány PROFINET jsou navíc díky dvěma rozhraním Ethernet a integrovanému protokolu MRP (media redundancy protocol) ideální pro nastavení kruhových sítí s vysokou dostupností. Funkce správy redundance v případě potřeby aktivuje automatickou změnu konfigurace sítě, čímž zajistí komunikaci segmentů, které nejsou ovlivněny poruchou.

Brány PROFINET byly vyvinuty v souladu s nejmodernějšími bezpečnostními normami. Bezpečnostní funkce zahrnují bránu firewall a systém souborů pouze pro čtení, který zabraňuje nakažení malwarem.

Velký dotykový displej pro diagnostiku na pracovišti a zobrazení informací o stavu

Nastavitelný displej brány Profinet

Brány PROFINET LB a FB nabízejí největší dotykový displej, který je dostupný na trhu u tohoto typu zařízení. Diody RGB LED a symboly na displeji splňují normu NAMUR 107 a indikují stav zařízení a provozních jednotek tím, že přehledným a standardizovaným způsobem zobrazují diagnostické a stavové informace.

Dostupné kontroly zahrnují stav komunikace s hlavním systémem, stav interní sběrnice, rozpoznávání zařízení HART a identifikaci vadných modulů. Tím se zkracují prostoje a snižují náklady. Brány lze pomocí dotykového displeje pohodlně konfigurovat v terénu.

Vysoká flexibilita díky dynamické rekonfiguraci

Dynamická rekonfigurace vzdálených I/O

Dynamická rekonfigurace umožňuje vzdáleným I/O systémům PROFINET LB a FB od společnosti Pepperl+Fuchs nejen měnit nastavení provozních zařízení. Tento koncept dokonce rozšiřují i na zásuvné I/O moduly, které lze rovněž volně konfigurovat, pokud jde o typ a počet signálů. Tím nabízejí maximální flexibilitu, snížení potřebného úsilí a zkrácení požadovaného času, například při výměně modulu.

Sdílené zařízení – umožňuje správu až 184 vstupů nebo výstupů

Vzdálené sdílené I/O zařízení

Vzdálené I/O mohou také sloužit jako sdílené zařízení pro více řídicích jednotek a systémů. Prostřednictvím technických prostředků lze nakonfigurovat až 184 vstupů nebo výstupů na jedné vzdálené I/O stanici řady LB nebo FB a přiřadit je libovolné řídicí jednotce. Uživatelé tak mohou výrazně snížit rozsah potrubních rozvodů a kabeláže či počet přístrojů a řídicích skříní.

Různé informace – Jedno připojení

Brána PROFINET podporuje protokol HART/HART IP pro vysokorychlostní přenos provozních proměnných a dalších informací o stavu z periferních zařízení.

Otevírání dveří Průmyslu 4.0

Nová brána s certifikací pro Zónu 2, Třídu I / Divize 2 od společnosti Pepperl+Fuchs se vzdálenými I/O LB PROFINET otevírá dveře pro aplikace Průmyslu 4.0 ve zpracovatelských odvětvích, přičemž zároveň stanovuje nové standardy z hlediska ovládání, uživatelské přívětivosti a bezpečnosti.

Brány PROFINET LB a FB

Skvělý výkon s vysokou prostorovou hustotou i pro IIoT
Řešení z jediného zdroje
Odborné znalosti v oblasti ochrany proti výbuchu

Kontakty