Žádné kompromisy!

Ochranný airbag z balónu?

Trocha bezpečnosti nestačí, raději důvěřujte odborníkům.

Funkční bezpečnost pro aplikace automatizace procesů

Nejrozsáhlejší bezpečnostní portfolio na trhu

Nejrozsáhlejší bezpečnostní portfolio na trhu

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí skutečně široké možnosti díky sortimentu více než 750 zařízení s klasifikací SIL/PL z jednoho zdroje, a je tak schopna zajistit, že vždy získáte to nejlepší řešení pro svou individuální aplikaci.
Klíčem jsou znalosti

Klíčem jsou znalosti

Společnost Pepperl+Fuchs je již po celá desetiletí hnací silou v oblasti automatizace procesů. Naše důkladné znalosti norem a předpisů v oblasti funkční bezpečnosti jsou základním předpokladem pro spolehlivé bezpečnostní komponenty.
Neomezená bezpečnost

Neomezená bezpečnost

Jako jediná společnost na světě vám poskytujeme kompletní portfolio s klasifikací SIL 3 pro všechny typy signálů, analogových i digitálních. Využijte výhody modulů rozhraní pro všechny aplikace pocházejících od jednoho dodavatele.
Učte se od odborníků

Učte se od odborníků

Společnost Pepperl+Fuchs poskytuje podporu prostřednictvím certifikovaných oddělení bezpečnostních specialistů a nabízí rozsáhlou řadu školicích programů pro odborníky v oblasti automatizace.

Bezpečnostní produkty

NOVINKA! Jediné portfolio SIL 3 na světě pro všechny typy signálů

Díky novým výstupním budičům SIL 3 společnost Pepperl+Fuchs zaplnila poslední mezeru ve svém portfoliu oddělovacích bariér s certifikací SIL 3. Jiskrově bezpečné součásti SIL 3 jsou nyní dostupné pro všechny typy signálů – pro digitální a analogové, pro řídicí signály do akčních členů a pro měřicí signály z provozu, jako zařízení pro montáž na lištu DIN a jako oddělovací součásti pro zakončovací desky.

Pro praktické použití to znamená, že dříve nezbytné řešení s redundantními součástmi SIL 2 již není pro aplikace SIL 3 potřebné: polohovací zařízení, elektrické ventily nebo převodníky HART IP v jiskrově bezpečných aplikacích SIL 3 lze nyní připojit přímo k řídicímu systému pomocí jediné bezpečnostní bariéry.

Příklady použití

Nouzové vypínání pomocí polohovacích zařízení HART

Nouzové vypínání pomocí polohovacích zařízení HART

 

Společnost Pepperl+Fuchs splňuje mezní podmínky funkční bezpečnosti v souladu s klasifikací SIL 3 bez použití speciálních nouzových vypínacích ventilů a bezpečnostních uzavíracích ventilů. Místo toho jsou stávající analogová polohovací zařízení do určité míry používána v diskrétním režimu. Jsou buď plně otevřená, nebo plně uzavřená.

Funkční kontrola v souladu s klasifikací SIL 3 se provádí tak, že jsou tyto řídicí jednotky kromě jejich skutečné funkce uvedeny pomocí signálů HART do režimu zkoušky částečným zdvihem. Tyto zkoušky umožňují testovat funkčnost bez odstavení celého přívodu procesního média a bez redundantních technických prvků. Proudový budič KCD2-SCD-Ex1.ES SMART je například vhodný pro tuto funkci až do úrovně bezpečnosti SIL 3.

Napájecí zdroje vysílačů umožňují sledování tlaku oleje

Napájecí zdroje vysílačů umožňují sledování tlaku oleje

Kluzná ložiska zajišťují spolehlivé mazání ve vysokorychlostních strojích. Vyznačují se minimálními ztrátami třením a mají stěžejní podíl na zvyšování životnosti. Tímto způsobem je například zajištěno plné promazávání turbín a generátorů, aby bylo tření mezi kovovými povrchy přenášeno do kapalného maziva, a nedocházelo tak k oděru. K dosažení tohoto efektu musí být mazací film pod tlakem, protože se jedná o jediný způsob, jak spolehlivě oddělit kontaktní plochy od sebe. Olejové čerpadlo zajišťuje konzistentní tlak oleje a spolehlivé mazání při použití hydrostatických kluzných ložisek. 

Snímač a vysílač tlaku s měřicím výstupem 4 … 20 mA představuje ideální řešení pro nepřetržité sledování tlaku oleje v mazacím cyklu. Napájecí jednotka vysílače poskytuje jiskrově bezpečné napájení a zajišťuje spolehlivý přenos dat. Pro tento účel jsou zpravidla používány moduly KCD2-STC-Ex1.ES. Ty jsou vhodné pro aplikace až do klasifikace SIL 3 podle normy IEC/EN 61508.

Duální redundantní bezpečnostní relé pro maximální funkční bezpečnost

Duální redundantní bezpečnostní relé pro maximální funkční bezpečnost

Předpokladem spolehlivé poplachové signalizace v případě vypuknutí požáru je bezpečný přenos signálu doplněný galvanickým oddělením mezi řídicím a provozním obvodem. Bezpečnostní relé typu ETS (bezpečnostní funkce připojením napájení) od společnosti Pepperl+Fuchs jsou navržena právě pro tento účel.

Příkladem produktu z této řady je bezpečnostní relé KFD2-RSH-1.2E.L. Splňuje požadavky na integrovanou bezpečnost podle klasifikace SIL 3 a je používáno k bezpečnému napájení zařízení. Pro kontrolu správné funkce připojených zařízení jsou prováděny pravidelné diagnostické a zkušební testy, které zajišťují, že v případě požáru dojde ke spolehlivé aktivaci požárního poplachu i automatických protipožárních opatření.

Bezpečné vypnutí přívodu paliva u velkých vznětových motorů

Bezpečné vypnutí přívodu paliva u velkých vznětových motorů

Velké vznětové motory s několika tisíci koňských sil jsou obvykle používány v dieselových lokomotivách. Motory tohoto kalibru jsou také často používány jako nouzové napájecí jednotky pro zdroje nepřerušitelného napájení. Směs vzduchu a paliva se zcela vznítí až v motoru, a proto nepředstavuje téměř žádné riziko pro samotný motor ani pro osoby pracující v jeho blízkosti. Nebezpečí může nastat pouze v případě, že je některé z palivových vedení vadné a dochází k úniku paliva.

Klíčovým požadavkem pro spolehlivou aktivaci poplachových systémů a automatických hasicích zařízení je bezporuchový přenos signálu mezi provozním obvodem a řídicí stranou, které jsou vzájemně galvanicky odděleny. Bezpečnostní relé KFD2-RSH-1.*D.* představují ideální řešení pro takové použití. Tato bezpečnostní relé splňují požadavky až do klasifikace SIL 3 podle normy IEC/EN 61508 a až do klasifikace PL e podle normy EN/ISO 13849 – koncepce vícestupňové redundance, která zajišťuje, že poruchy jsou prakticky vyloučeny.

Literatura a nástroje

Stahujte Přehled funkční bezpečnosti!

Stáhněte si Přehled funkční bezpečnosti ještě dnes!

V našem Přehledu funkční bezpečnosti, který si můžete stáhnout, objasňujeme koncepty a definice, které jsou potřebné ke snížení rizik na přípustnou úroveň. Přehled vysvětluje konkrétní standardy a definice nebezpečí a metody analýzy rizik.

Naučte se úspěšně nasazovat bezpečnostní vybavení a přečtěte si praktickou případovou studii využívající zjednodušený příklad systému prevence přeplnění. Příručka je zakončena slovníkem a seznamem zkratek, které vám pomohou v případě potřeby rychle dohledat terminologii z oblasti zabezpečení.

Události a školení

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu školicích programů pro odborníky z oblasti automatizace. Tyto programy jsou zaměřeny na osoby z oblasti řízení, strojírenství, výroby a bezpečnosti, které jsou zapojeny do návrhu zařízení určených pro použití na místech s výskytem prostředí s nebezpečím výbuchu.

Události a školení týkající se funkční bezpečnosti

Seznamte se s odborníky

Seznamte se s odborníky

Rozhovor s odborníky na funkční bezpečnost

Rozsáhlé interní odborné znalosti společnosti Pepperl+Fuchs byly klíčové pro roli lídra v oblasti součástí pro funkční bezpečnost. V tomto rozhovoru pro náš digitální magazín „amplify“ diskutují vedoucí oddělení funkční bezpečnosti Michael Kindermann, manažer funkční bezpečnosti Hasan Sülük a manažer školení a práce ve výborech Dr. Andreas Hildebrandt o své každodenní práci, aktuálních standardech, které musí jejich produkty splňovat, a o metodách předávání vědomostí.

Přečíst rozhovor

SIL clinic – speciální akce věnovaná funkční bezpečnosti

Společnost Pepperl+Fuchs každoročně hostí akci SIL clinic, kterou oceňují jak řečníci, tak jejich posluchači. Získejte představu o desátém ročníku akce SIL clinic a také o tom, čím je tak výjimečná.

Pro jistotu

Seznamte se s bohatou historií funkční bezpečnosti v tomto zábavném rozhovoru se dvěma odborníky z oboru: Jak vše začalo? Které milníky změnily tento obor? Jaká je současný stav odvětví a pozice společnosti Pepperl+Fuchs? Odpovědi na tyto otázky na vás čekají v detailním rozhovoru.

Detailní seznámení

Pro jistotu

Kontakty