Žádné kompromisy!

Cyklistická helma z cedníku?

Trocha bezpečnosti nestačí, raději důvěřujte odborníkům.

Funkční bezpečnost pro aplikace průmyslové automatizace

Desítky let zkušeností s bezpečností

Desítky let zkušeností s bezpečností

Společnost Pepperl+Fuchs patří k nejznámějším a nejuznávanějším jménům v oblasti automatizačních technologií. Důvěřujte našim odborníkům, kteří mají s funkční bezpečností desítky let zkušeností.
Rozsáhlé portfolio senzorů

Rozsáhlé portfolio senzorů

Naše rozsáhlé portfolio zahrnuje senzory téměř všech funkčních principů. Vysoce specializované bezpečnostní senzory nebo inteligentně aplikované standardní senzory vám nabízejí mnoho možností pro nejrůznější bezpečnostní aplikace.
Návrh kompletních řešení

Návrh individuálních řešení

U společnosti Pepperl+Fuchs získáte více než jen pouhé komponenty: doprovázíme vás na cestě k bezpečné aplikaci, od vývoje individuálního bezpečnostního konceptu až po řešení přizpůsobené na míru.
Předávání znalostí

Předávání znalostí

Bezpečnost je otázkou odborných znalostí: Jako poskytovatel komplexních služeb vás na interních seminářích proškolíme přesně v těch aspektech, které jsou důležité pro vaši práci na bezpečnostních aplikacích.

Bezpečnostní produkty

NOVINKA! Spolehlivé zabezpečení v souladu s kategorií 3 PL d

Systém ultrazvukových senzorů USi-safety®

Oceňovaný systém ultrazvukových senzorů USi-safety® posouvá bezpečnostní aplikace na novou úroveň, ať už se jedná o aplikace v náročných, prašných prostředích, nebo ve venkovních prostorech. Stroje a vozidla lze spolehlivě chránit pomocí nejmodernější ultrazvukové technologie a všech výhod, které přináší.

Další revoluční průmyslové inovace

Bezpečně a bez řidiče přes logistické centrum s ultrazvukovým řešením

Vozidla AGV by měla být při automatickém couvání spolehlivě chráněna proti kolizím s lidmi a předměty v dráze pohybu, a to i když je vozidlo naložené. Mrtvý úhel před rameny vidlice musí být zabezpečený ve fázi bezprostředně před spuštěním vidlice do palety. Tato aplikace vyžaduje certifikaci podle normy ISO 13849-1 kategorie 3 PL d. Tato zařízení by mělo být možné používat ve stísněných prostorech a musí být odolná vůči vlivům prostředí, jako jsou prach, nečistoty a vlhkost.

USi®-safety je jediný bezpečný ultrazvukový senzorový systém vyhovující požadavkům normy EN ISO 13849 kategorie 3 PL d. Umožňuje spolehlivé sledování trojrozměrných prostorů, takže je ideální pro použití na zařízeních pro manipulaci s materiálem.

Příklady použití

Ochrana vozidel v místech předávání nebo zúžení

Při provozování automatizovaných vozidel musí být vždy zajištěno, aby nedošlo jak ke zranění osob, tak k poškození strojů. K dosažení uvedeného cíle za těchto okolností musí být detekována bezpečná poloha vozidel AGV v souladu s úrovní PL d při dodržení standardizovaných požadavků, jako jsou dokumentace, výpočty atd. Kromě nejvyšší přesnosti a odolnosti použité technologie senzorů jsou velmi důležité znalost norem a směrnic, vývoj kompletní bezpečnostní koncepce a také příslušné výpočty a validace.

V tomto konkrétním případě poskytla společnost Pepperl+Fuchs zákazníkovi individuální řešení, které zahrnovalo všechny aspekty od vývoje konceptu až po realizaci.

Bezpečné doplňování paliva do vozidel na vodíkový pohon

V rámci vozového parku vozidel AGV jsou často používána různá vozidla, takže pro ně vznikají různé scénáře, např. při výměně baterií nebo doplňování paliva, přičemž vozidla musí být jednoznačně identifikována. V případě vozidel na vodíkový pohon mohou být instalovány různé nádrže, z nichž každá může být doplňována pouze určitým tlakem. Vzhledem k tomu, že případná chyba může způsobit velké škody lidem i strojům, je nezbytná spolehlivá identifikace.

Společnost Pepperl+Fuchs pro tento účel vyvinula kompletní řešení na míru, které zahrnuje bezpečnostní koncepci a komponenty. K vozidlům jsou připevněny dva transpondéry RFID, které jsou vhodné k použití v náročných průmyslových prostředích. Požadovaná úroveň SIL je zajištěna redundancí a vyhodnocováním informací z transpondéru v bezpečném řídicím systému.

Bezpečné sledování zbývajícího množství v balicích strojích

Bezpečné sledování zbývajícího množství v balicích strojích

Se zvyšující se mírou automatizace v průmyslových závodech rostou požadavky na bezpečnost strojů, což se týká i obalového průmyslu. Například v důsledku změny normy (norma EN 1010-1:2004 byla nahrazena normou EN ISO 12643-4) musí být v budoucnu zabráněno zásahům obsluhy v potenciálně nebezpečných oblastech balicích strojů prostřednictvím úrovně vlastností PL d namísto PL b, aby byla zajištěna co největší ochrana personálu.

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí dokonalé řešení, které je nejen nákladově efektivní, ale také lze snadno integrovat. Bezpečnostní koncepce je založena na dvou fotoelektrických senzorech řady R100, které svým redundantním provedením zaručují požadovanou úroveň bezpečnosti.

Využijte naše odborné znalosti

Bezplatně ke stažení!

Bezplatně ke stažení!
Pokud má být stroj nabízen na trhu v Evropské unii, vztahuje se na něj směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES. Velké množství norem, které je zde nutné dodržovat, klade na stroj a celkový proces další požadavky.

Která norma se však týká vaší aplikace a co je nutné podrobně sledovat? Jak dosáhnete požadované úrovně integrity bezpečnosti (SIL) nebo úrovně vlastností (PL)?

Při řešení těchto otázek vám nabízí praktickou pomoc naše oficiální zpráva: Získejte přehled o současném stavu v oblasti zákonů a norem a na příkladu zjistěte, jaké kroky je nutné učinit na cestě k bezpečnému stroji.

Získejte bezplatný soubor PDF, ve kterém se dozvíte další informace o pojmech, jako jsou:

  • Posouzení rizik
  • Úroveň výkonu
  • Kategorie
  • Diagnostické pokrytí
  • MTTFd
  • a mnohem více

Události a školení týkající se funkční bezpečnosti

Události a školení

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí širokou škálu školicích programů pro odborníky z oblasti automatizace. Tyto programy jsou určeny pro řídicí, technické, výrobní a bezpečnostní pracovníky, kteří se podílejí na návrhu zařízení.

Reference a poznatky

V této části se dozvíte více o našich kompetencích v oblasti funkční bezpečnosti, od úspěšně realizovaných bezpečnostních řešení až po zkušenosti a poznatky ohledně vývoje našich produktů a lidí, kteří se za nimi skrývají.
Absolutní bezpečnost při navádění vozidel AGV po stanovené dráze

Společnost Staudinger, jež se specializuje na oblast automatizace, používá kamerové systémy SIL 3 / PL e od společnosti Pepperl+Fuchs, které udržují její nejmodernější automaticky naváděná vozidla bezpečně na stanovené dráze. Díky tomu může společnost dodávat zákazníkům kompletní řešení zahrnující řídicí a pohonné technologie a samotné vozidlo z jediného zdroje.

Další informace
Revoluce v bezpečnosti

Společnost Pepperl+Fuchs byla prvním výrobcem, který úspěšně umožnil bezpečné absolutní polohování v souladu s klasifikacemi SIL 3 / PL e pomocí jediného senzoru. V tomto příběhu se dozvíte více o tomto jedinečném vývoji a výzvách, kterým náš tým čelil.

Další informace
Bezpečně vyloučené srážky s letadly

Společnost HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG vyvinula inovativní vícesměrovou pracovní plošinu pro montážní úlohy při stavbě letadel. Důvěřovala odborníkům ze společnosti Pepperl+Fuchs, že jí poskytnou nezbytné senzorové řešení vyhovující požadavkům bezpečnosti. Zvedací plošina byla vybavena senzory R2100 2-D LiDAR, aby zabránily kolizím ve třech směrech.

Další informace
Na misi k zajištění bezpečnosti

Pro úspěch společnosti Pepperl+Fuchs v oblasti funkční bezpečnosti jsou zásadní rozsáhlé interní odborné znalosti. V tomto rozhovoru někteří z našich odborníků hovoří o své každodenní práci, aktuálních normách, kterým musí jejich produkty vyhovovat, a metodách předávání znalostí.

Další informace

Kontakty