Unlocking added value.
Discovering flexibility. 
Enabling Industry 4.0.

Senzory a systémy s rozhraním IO-Link

IO-Link: Inteligentní komunikační technologie

První mezinárodně standardizovaná IO technologie s názvem IO-Link umožňuje konzistentní obousměrnou komunikaci mezi řídicím systémem a senzorem/akčním členem na nejnižší úrovni prostřednictvím standardního nestíněného třížilového kabelu – pro inteligentní senzory s rozhraním IO-Link i standardní senzory. S pomocí tohoto rozhraní odolného vůči zastarání mohou uživatelé provádět komplexní diagnostiku nebo konfigurovat zařízení IO-Link za provozu. Společnost Pepperl+Fuchs vám nabízí ucelené systémové řešení IO-Link, které zahrnuje širokou škálu senzorů IO-Link a infrastruktury.

Připravte svůj závod na budoucnost. Využijte výhod nižších provozních nákladů a transparentní výměny dat až na provozní úroveň.

Věděli jste, že …

… komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link nepodléhá rušení?
… rozhraní IO-Link nevyžaduje stíněné kabely?
… rozhraní IO-Link umožňuje přenášet až 32 bajtů dat v jednom cyklu?
… rozhraní IO-Link lze integrovat do stávajících komunikačních systémů, jako jsou například systémy založené na sběrnicích Fieldbus a Ethernet?
… rozhraní IO-Link zabraňuje výměně nesprávného zařízení díky přesné identifikaci v rámci řídicí jednotky IO-Link?

Výhody

Mezinárodně standardizované rozhraní

IO-Link je mezinárodně standardizované otevřené rozhraní používané různými výrobci, které je nedílnou součástí řešení Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs. Je standardizované podle normy IEC 61131-9 a kompatibilní s libovolnou sběrnicí Fieldbus na trhu. Standardizované profily Smart Sensor Profiles zjednodušují údržbu a uvádění do provozu – bez ohledu na výrobce nebo technologii snímání.

Zvýšená efektivita a udržitelné snižování nákladů

Technologie IO-Link se chlubí jak snadným ovládáním, tak omezenou škálou rozhraní! Nestíněný třížilový kabel umožňuje propojení mezi řídicí jednotkou IO-Link a rozhraním na vzdálenost až 20 metrů. 

Rozhraní IO-Link minimalizuje prostoje

Zařízení s rozhraním IO-Link lze snadno konfigurovat prostřednictvím řídicího systému, identifikovat prostřednictvím funkce lokalizace a podle potřeby udržovat – tato přidaná hodnota omezuje prostoje na minimum. Díky integrované funkci pro ukládání dat mohou uživatelé využívat výhod v podobě vyšší dostupnosti závodu, jelikož výměnu senzoru lze provádět za chodu.

Transparentnost až na nejnižší terénní úroveň

Transparentnost umožňuje spolehlivou identifikaci senzoru a přístup ke všem datům o procesu, diagnostickým datům a informacím o zařízení až na úroveň senzoru/akčního členu. Výsledkem je nižší pravděpodobnost poruchy a zároveň optimalizované plánování údržby.

Funkce rozhraní IO-Link

Funkce ukládání dat zjednodušuje výměnu senzoru za provozu
Jelikož všechna zařízení IO-Link verze 1.1 nabízejí funkci ukládání dat, výměna senzoru je zvlášť pohodlná. Parametry zařízení pro jednotlivé procesy se ukládají do zařízení a řídicí jednotky IO-Link, díky čemuž umožňují výměnu senzorů za provozu bez nutnosti provádět nové nastavení parametrů.
Funkce spolehlivé lokalizace zjednodušuje údržbu
Pokud senzor vyžaduje údržbu nebo výměnu, integrovaná funkce lokalizace umožňuje identifikovat jeden senzor mezi mnoha dalšími v závodě. Řídicí systém s pomocí parametru pro označení konkrétního senzoru adresuje senzor k lokalizaci a tento senzor se následně sám identifikuje blikající diodou LED. Vylepšená transparentnost závodu až na úroveň senzoru znamená vyšší výkon procesu.
Široká škála diagnostických možností umožňujících efektivní údržbu
Indikátory teploty a čítače hodin jsou jen některé z diagnostických funkcí, které zajišťují spolehlivé sledování stavu a plánování údržby. Kódy událostí podle jednotlivých výrobců slouží jako informace pro diagnostiku konkrétních produktů, jako jsou znečištěné čočky fotoelektrických senzorů.
Rozhraní odolné vůči zastarání pro aplikace Sensorik4.0®
Komplexní data ze senzorů, která poskytují potřebné informace pro nové aplikace jsou základem každé aplikace v rámci Průmyslu 4.0. Komunikační technologie IO-Link, která je kompatibilní se zařízeními různých výrobců, se v posledních letech stala standardem nejrůznějších aplikací. Je také vnímána jako základ celosvětové dostupnosti dat a informací, která je potřebná pro Průmysl 4.0. S pomocí rozhraní IO-Link mohou i ty nejjednodušší senzory a akční členy dodávat hodnoty z procesu a identifikační a diagnostická data napříč celou strukturou prostředků.

A Complete IO-Link Solution
IO-Link Overview

Pepperl+Fuchs offers a complete IO-Link system solution for your application. This enables consistent communication between IO-Link devices at the field level and higher-level systems at the management and control level. Not only are powerful field devices and software available, but also the corresponding infrastructure components.

Latest IO-Link Products


IQT3* HF Read/Write Device

For users with a focus on implementing future-proof Industry 4.0 identification applications, the IQT3* HF read/write devices offer an ideal solution. These can be quickly and cost-effectively integrated into architectures such as PROFINET, EtherNet/IP, and EtherCAT via the built-in IO-Link interface in conjunction with an IO-Link master … more

Push Button Box
Valve Connector
ICE11 IO-Link Master
Vibration Sensors
RFID Read/Write Device
Rotary Encoder
Reduction Factor 1 Sensors
The push button box can be connected easily and error-free to IO-Link networks via an M12 connector. No complex wiring is required. In addition to data storage during configuration, IO-Link enables the transmission of diagnostic data for condition monitoring and predictive maintenance … more

Nastavení parametrů, uvedení do provozu, údržba – jak na to?

Konfigurace rozhraní IO-Link a integrace je snadná díky jednotným souborům s popisem zařízení, standardizovaným popisům zařízení IO (IODD) a nastavení parametrů s pomocí softwarových nástrojů. Díky nové transparentnosti až na provozní úroveň mohou uživatelé provádět komplexní nastavení parametrů a využívat také diagnostické funkce zařízení – tedy základy prediktivní údržby.

Nastavení parametrů, uvedení do provozu, údržba – jak na to?

Konfigurace rozhraní IO-Link a integrace je snadná díky jednotným souborům s popisem zařízení, standardizovaným popisům zařízení IO (IODD) a nastavení parametrů s pomocí softwarových nástrojů. Díky nové transparentnosti až na provozní úroveň mohou uživatelé provádět komplexní nastavení parametrů a využívat také diagnostické funkce zařízení – tedy základy prediktivní údržby.

Ethernetové IO moduly Pepperl+Fuchs

Uvedení rozhraní IO-Link do provozu v rámci automatizačního systému

Uvedení rozhraní IO-Link do provozu v rámci automatizačního systému

Konfigurace systému IO-Link sestává z několika kroků. Nejprve je nutné integrovat do systému řídicí jednotku IO-Link a nastavit ji. Poté je třeba nastavit parametry zařízení pomocí konfiguračního nástroje rozhraní IO-Link, který zobrazuje architekturu celého systému od řídicího systému až po provozní úroveň.

Nástroj PACTware pro offline nastavení parametrů zařízení IO-Link

Nástroj PACTware pro offline nastavení parametrů zařízení IO-Link

Senzory IO-Link lze snadno nastavovat a ovládat pomocí ovládacího softwaru PACTware, který je kompatibilní se zařízeními různých výrobců a různými sběrnicemi. Kromě standardně dostupných popisů zařízení IO jsou pro senzory IO-Link dostupní také správci typů zařízení (DTM). Umožňují pohodlné ovládání snímače prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní.

Harmonized Systems for Maximum Flexibility

Simplified Device Replacement and Maintenance


Detecting which devices need maintenance can be difficult in applications with many similar sensors—like in conveyor systems. The localization function can be activated to find the sensor quickly and easily with the help of flashing LEDs. Once the device in need of maintenance is located, the integrated data storage function makes it possible to replace sensors during operation with no new parameterization required. This significantly reduces plant downtime.

Smart Sensor Profiles—The Next Step Towards Standardization

Even though there are a wide variety of IO-Link sensors currently available, like those offered by Pepperl+Fuchs, they share many functional similarities.
Smart Sensor Profiles unify common functions, settings, and their meanings in order for IO-Link sensors to be integrated faster and more flexibly than ever before.

Production in Batch Size 1—Parameterization During Operation

Recipe changes are often necessary when different products are made on a production line. With the simultaneous transfer of process and parameter data, IO-Link enables the reparameterization of sensors and actuators during operation—laying the groundwork for production in batch size 1. This reduces downtimes and resulting costs.

Kontakty

Jaké výhody má rozhraní IO-Link pro můj závod? Jak mohu tuto technologii integrovat do svého stávajícího komunikačního systému? Rádi vám odpovíme na tyto i jiné otázky. Napište nám nebo si sjednejte osobní schůzku s jedním z našich odborníků.