Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Pepperl+Fuchs i Norge siden 1968

Det er nesten 60 år siden de første produktene fra Pepperl+Fuchs kom ut i den norske industrien. Siden den gang har mye skjedd og i dag er Pepperl+Fuchs et markedsledende varemerke innen industriell automatisering. Du kan lese mer om vår spennende hisorie nedenfor.

Vår Historie


I 1945 startet Walter Pepperl og Ludwig Fuchs et lite radioreparasjonsverksted i Mannheim. Et tiår senere ble de produktene utviklet som fortsatt er kjerneprodukter i våre to divisjoner for sensorteknologi og eksplosjonsbeskyttelse. Vi snakker om den induktive giveren og den galvanisk skilte ex-barrieren. Gjennom disse unike oppfinnelsene sikret Pepperl+Fuchs seg et solid fotfeste innen prosessindustrien.

På slutten av 60-tallet ble det gjort en agenturavtale for Norge med det den gang nystartede firmaet Elteco i Porsgrunn. På samme måte som Mannheim er det viktigste området for prosessindustri i Tyskland, er Porsgrunn vårt lands viktigste område for den samme industrien. Derfor utviklet det seg en rekke sterke leverandørfirmaer i området innen elektro og automatisering.


Eltecos grunnleggere
Eltecos grunnleggere

Elteco håndterte produktene fra Pepperl+Fuchs på en god måte, og på grunn av visjonære gründere, dyktige fagfolk og gode produkter, fikk man ettersom årene gikk en solid posisjon i markedet.

Et kvantesprang for Elteco var de store utbyggingene innen olje- og gass på 80-tallet. På den tiden ble de store betongplattformene bygd og det ble et teknologisk gjennomslag for at instrumenteringssløyfene i ex-område skulle ha galvanisk skille. Dette var allerede da et område der Pepperl+Fuchs hadde gode produkter, og vi hadde stor suksess med leveranser til prosjekter som Oseberg, Heidrun og mange fler. På samme måte ble induktive givere basert på NAMUR-normen for bruk i ex-område en industristandard i olje- og gassindustrien. Også det er et område der Pepperl+Fuchs står sterkt.


produktannonse på 70-tallet
produktannonse på 70-tallet

Pepperl+Fuchs var den største og viktigste leverandøren i Elteco, og i 1992 gikk de inn som deleier i Elteco. I 1994 overtok Pepperl+Fuchs alle aksjene og Elteco ble et heleid datterselskap i konsernet. Men navnet Elteco ble beholdt på  grunn av den sterke merkevareverdien, og synergien med de øvrige agenturproduktene. Men i 2005 ble det strategisk besluttet at alle Pepperl+Fuchs datterselskaper skulle rendyrke sin profil og bære konsernets navn. Da ble Elteco døpt om til Pepperl+Fuchs AS og samtidig ble det dannet et nytt Elteco der alle øvrige agenturprodukter ble innlemmet.


Vårt kontor i Porsgrunn i dag
Vårt kontor i Porsgrunn i dag

Tiden etter 2005 har vært meget vellykket både for Pepperl+Fuchs og Elteco, og ekspansjonen vi begge har hatt er enda større enn vi ville fått til under samme tak. Derfor ble fisjonen vellykket for begge parter og vi har i dag også et utstrakt forretningssamarbeid.

Pepperl+Fuchs AS er etablert med hovedkontoret i Porsgrunn. Der har vi alle våre funksjoner samlet. Det er ordrebehandling, teknisk support, marketing, ledelse, og kontor for våre selgere. I tillegg har vi distriktskontor i Trondheim og Sandnes. I dag er vi 15 ansatte og opplever en sterk vekst hvert år.

Vårt konsern utvikler fler og fler, mer og mer avanserte produkter innen industriell automatisering, men fortsatt er våre røtter innen sensorteknologi og eksplosjonsbeskyttelse. Som det har vært siden 50-tallet. Som vi sier i vårt slagord: Innovasjonskraft med styrke fra tradisjonen.