Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

IO-Link Master med OPC UA Interface muliggjør sikker informasjonsutveksling mellom felt og sky.

2019-10-22

ICE2/ICE3 Series IO-Link Masters
ICE2/ICE3 Serie IO-Link Master i beskyttelsesgrad IP20 og IP67

Anlegg, produkter og systemer blir mer og mer knyttet sammen i nettverk. Det har utløst et behov for å standardisere kommunikasjonen mellom maskiner, såkalt M2M komunikasjonsstandarder. I løpet av noe tid har en spesiell standard etablert seg som en markedsleder, nemlig OPC-UA. OPC-UA er en leverandøruavhengig, åpen arkitektur designet for informasjonsutveksling innen industrielle anvendelser. I tillegg til M2M kommunikasjon, er den også egnet til datautveksling mellom maskiner og overordnede system i en Industri 4.0 applikasjon. Pepperl+Fuchs lanserer nå verdens første IO-Link master med OPC-UA interface som samler alle fordelene i ett og samme produkt.


Sikker kommunikasjon på alle nivåer

OPC UA står for Open Platform Communications Unified Architecture. OPC UA muliggjør en plattorm-uavhengig og leverandøruavhengig kommunikasjon mellom maskiner, både i lukkede nett og over internett. OPC UA er mer enn bare en kommunikasjonsprotokoll fordi arkitekturen også åpner for datamodeller og interaksjonskonsepter. Interfacet er også skalerbart. Det gjør det egnet til kommunikasjon i både stor og liten skala, og støtter også kommunikasjon til mobile enheter.

OPC UA er basert på standarder og retningslinjer som må følges når man skal sette opp en kompatibel OPC UA kommunikasjon. På den måten bidrar også OPC UA til å sette opp prosesser som gir sikker kommunikasjon på alle nivåer.


Din løsning for både sky- og PLC-baserte systemer

For første gang har nå Pepperl+Fuchs integrert OPC UA i IO-Link mastere og introduserer nå (EtherNet/IP) og ICE3 (PROFINET) serier av mastere i tillegg til ICE1 som benyyes i PLC-systemer og tidkritiske applikasjoner. Begger de nye masterseriene kommer med OPC UA grensesnitt og en sanntids feltbussprotokoll. Dette gjør dem egnet til skybaserte applikasjoner som er mindre tidskritiske. Konfigurasjonsverktøyet er webbasert og krever ingen egen programvare. Det gjør idriftsettelsen enkel og det er en optimal løsning der det ikke finnes en egen PLC. Alle settinger kan lagres som egne filer. På den måten kan settinger enkelt overføres til en ny modul, såkalt modulkloning.

Ved å benytte både OPC UA og ethernettbaserte feltbussprotokoller, kan hybridløsninger realiseres. I slike tilfeller kan en PLC håndtere alle tidskritiske applikasjoner, mens midre tidskritiske data kan overes til skyen. På grunn av MultiLink protokoll kan brukere samtidig ha tilgang til utstyret både via PLC og fra skyen.


Høydepunkt IO-Link mastere med OPC UA grensesnitt

  • Leverandøruavhengig og plattformuavhengig utveksling av informasjon (M2M kommunikasjon)

  • Fleksibel løsning for både skybaserte systemer eller med kombinasjon sky og PLC

  • Komplett webbasert konfigurasjonsverktøy gir brukervennlig idriftsettelse

  • Modulkloning muliggjør enkel utskifting og anleggsutvidelse


e-nyheter

Hvis du abonnerer på nyhetsbrevet vårt, vil du jevnlig motta nyheter og interessant informasjon fra automasjonsverdenen.

Abonner
amplify – Pepperl+Fuchs' magasin

Se nettmagasinet vårt! Du kan vente deg spennende suksesshistorier, applikasjonsrapporter, intervjuer og regionale nyheter.

Comtrol Portfolio

With the acquisition of the business of Comtrol Corporation, Pepperl+Fuchs is completing its portfolio of future-oriented Industry 4.0 solutions for cloud-based applications.