Od nápadu k řešení:

Sensorik4.0®

Řešení senzorů pro aplikace Průmysl 4.0

Sensorik4.0® – od nápadu k řešení

Chytré výrobky

Chytré výrobky

V konceptu Průmysl 4.0 je definována vize chytrých výrobků, které si vyměňují data prostřednictvím internetu. Procesy lze optimalizovat podle dat o stavu, poloze a dostupnosti, čímž se zároveň šetří zdroje. Správná informace na správném místě a ve správný čas je jedním ze stavebních kamenů budoucího podnikatelského úspěchu.
Chytré senzory

Chytré senzory

Senzory jsou oči a uši strojů a provozů. Musejí přesně monitorovat výrobní proces a strojní prostředí. Pro splnění tohoto úkolu se senzory pružně přizpůsobují procesu a prostředí a přitom procesoru rychle předávají data o funkci – v případě technologií Pepperl+Fuchs je to systém „Sensorik4.0®“.
Chytrá data

Chytrá data

Správné informace pro posouzení výrobních procesů jsou filtrovány z hojných dostupných dat ze senzorů. Tento postup je umožněn propojením rozmanitých dat z různých softwarových platforem. Vhodnou analýzou a vizualizací dat lze důkladně optimalizovat strojní procesy.
Chytré procesy

Chytré procesy

Spojení digitálních dat z plánování s informacemi o skutečném stavu z předmětů, strojů a provozů umožňuje automatizaci komplexních úkolů. Zavádí se prediktivní údržba a zásobovací procesy jen s velmi malými zásahy prováděnými člověkem. To znamená úsporu zdrojů a uvolnění drahocenné kapacity, která je lépe využita pro nové myšlenky a inovace.

Sensorik4.0® Products
Neoception GmbH – nová pobočka společnosti Pepperl+Fuchs

Digitální řešení, přidaná hodnota

Neoception GmbH – nová pobočka společnosti Pepperl+Fuchs

Společnost Neoception GmbH je vaším novým partnerem na cestě k digitalizaci. Od propojení vašich produktů nebo zařízení s centrálními datovými službami až k vývoji zcela nových obchodních modelů vaší společnosti – jsme zde, abychom vám nabídli pomoc a podporu. 

Díky individuálním konzultacím, flexibilním technickým službám a našemu zaměření na systém Sensorik4.0® společnosti Pepperl+Fuchs vám můžeme pomoci s implementací, provozem a údržbou všech IT služeb. Naším cílem je vždy co největší hodnota pro vás a vaše zákazníky.

Při realizaci vašich aplikací využíváme rozsáhlou síť našich obchodních partnerů, se kterou se můžete seznámit v našem „Parku řešení“. Tato síť nám umožňuje najít platformu, která bude nejlépe vyhovovat vám i vaší aplikaci a přinese vám okamžité zvýšení hodnoty.

Neoception je vaším klíčovým partnerem pro digitální služby s přidanou hodnotou v rámci skupiny Pepperl+Fuchs.

 

Aplikovaný Průmysl 4.0 v parku řešení


Sensorik4.0 od společnosti Pepperl+FuchsData shromážděná senzory a akčními členy vytvářejí základnu pro rozsáhlé síťové propojení strojů a dalšího vybavení. Pro využití potenciálu tohoto „Internetu věcí“ jsou potřebná inovativní řešení, která využívají výhod komunikačních možností moderních průmyslových senzorů.

„Park řešení“ představuje vlastní přístup společnosti Pepperl+Fuchs k projektu Průmysl 4.0 na veletrzích: procesní a stavová data ze senzorů a akčních členů jsou dostupná pro interní nebo externí IT systémy. Pomocí těchto dat vytvářejí IT systémy vizualizace, realizují optimalizační procesy na základě modelů a plánují procesy preventivní údržby podle požadavků.

Získejte více informací o řešeních vyvinutých ve spolupráci s IT společnostmi, jejich zásadních výhodách a inovacích, které nabídnou řadu výhod.

Sensorik4.0®: Připravujeme cestu k Průmyslu 4.0

V pojetí společnosti Pepperl+Fuchs systém Sensorik4.0® razí cestu čtvrté průmyslové revoluci – poskytuje nezbytná data. Vhodným příkladem pro systém Sensorik4.0® je fotoelektrický senzor R100 – tento chytrý senzor je využíván ke své vlastní výrobě ve společnosti Pepperl+Fuchs v Berlíně. Díky svému rozhraní se systémem IO-Link umožňuje senzor R100 komunikaci až na úroveň senzoru, takže provoz je zcela připojen.

LB PROFINET Gateway – stanovení nových standardů

Nová brána s certifikací pro Zónu 2, Třídu I / Divize 2 – brána PROFINET se vzdálenými vstupy/výstupy od společnosti Pepperl+Fuchs, která stanovuje nové standardy v oblasti manipulace, uživatelské přívětivosti a bezpečnosti a otevírá dveře aplikacím Průmyslu 4.0 ve zpracovatelském průmyslu.

Internet senzorů – automatizace našeho každodenního života

Internet věcí – automatizuje náš každodenní život. Se zvyšující se inteligencí a připojením k internetu mohou senzory poskytovat důležité informace o místě a také o stavu zboží, strojů nebo závodů. Budoucnost bude utvářena chytrými městy, chytrým průmyslem a chytrou logistikou.

Sensorik4.0®: Connected Customization s 2D senzory LiDAR

Inteligentní multisenzorové systémy2D senzory LiDAR společnosti Pepperl+Fuchs jsou schopny přesně skenovat obrysy předmětu a naměřená data sloučit do 3D bodového cloudu. Trojrozměrný obraz naskenovaného předmětu je poté ve standardizovaném formátu během několika sekund zpřístupněn v cloudu NeoNeon, takže další systémy tato data mohou ihned zpracovat.

Sensorik4.0® – virtuální vývoj součástek pomocí Twin Space

Jak mohou skutečné a virtuální stroje efektivně spolupracovat? Jak mohou digitální dvojče, technologie senzorů a cloudová řešení přispět k sériové výrobě bez plýtvání materiálem a velikosti série 1? Plně funkční výstavní model Twin Space umožňuje virtuálně vyvíjet a optimalizovat součástky ještě před realizací konečného produktu jediným stiskem tlačítka.

Data ze senzorů jako služba

Důsledné síťové propojení výrobního procesu pro koncept Průmysl 4.0 vyžaduje komplexní aplikaci senzorů, které jsou založeny na různých funkčních principech. Použity mohou být fotoelektrické nebo ultrazvukové senzory nebo RFID systémy a polohovací systémy. Aby tyto informace byly pohotově k dispozici prostřednictvím internetu, je třeba realizovat myšlenku „Data ze senzorů jako služba“.

Aplikace společnosti Neoception jsou základem pro přenos procesních dat z průmyslových senzorů. Jsou nasazovány na standardních bránách, kde zastávají úlohu softwarových adaptérů, které umožňují připojení senzorového hardwaru k různým cloudovým platformám. Tím je umožněn snadný přístup k internetu věcí.

Sensorik4.0®: Připravujeme cestu k Průmyslu 4.0

V pojetí společnosti Pepperl+Fuchs systém Sensorik4.0® razí cestu čtvrté průmyslové revoluci – poskytuje nezbytná data. Vhodným příkladem pro systém Sensorik4.0® je fotoelektrický senzor R100 – tento chytrý senzor je využíván ke své vlastní výrobě ve společnosti Pepperl+Fuchs v Berlíně. Díky svému rozhraní se systémem IO-Link umožňuje senzor R100 komunikaci až na úroveň senzoru, takže provoz je zcela připojen.

PickFinder

V určitých scénářích konceptu Průmysl 4.0 je vyžadováno tak přesné rozlišení předmětů, že konvenční senzory na tento úkol nestačí. Společnost VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, dceřiná firma společnosti Pepperl+Fuchs, předvádí řešení těchto aplikací na inteligentní detekci a segmentaci předmětů.

Jako příklad robot s řešením „PickFinder“ manipuluje s malými tabulkami čokolády. Tyto čokolády mají různé barvy a tvary, takže jejich výběr a vyjmutí z mísy je pro běžná řešení nepřekonatelným problémem. Kombinace softwaru, přesných senzorů s viděním a univerzálního robotu je působivou ukázkou pružné spolupráce člověka s robotem, která je zběžným nahlédnutím do budoucnosti výroby.

Bezdrátový ultrazvukový senzor

Ať už se jedná o detekci kapalin nebo sypkých materiálů v nádržích a silech, měření hladiny naplnění je jedním z nejběžnějších úkolů v automatizaci. Inteligentním přepracováním těchto aplikací pro koncept Průmysl 4.0 vznikají zbrusu nové výhody.

Ultrazvukový senzor napájený baterií s dlouhou životností od společnosti Pepperl+Fuchs bezdrátově vysílá data o hladině naplnění z různých nádob prostřednictvím mobilních sítí do cloudu od společnosti Neoception. Tato data jsou v cloudu ukládána pro interpretaci nezávislou na lokalitě, prováděnou aplikací Connected Goods od společnosti SAP. Lze tak monitorovat a navzájem sladit vzdálené měřicí body, pro důkladnou optimalizaci výrobních a logistických procesů.

Experience Uncompromising Mobility

The intrinsically safe Smart-Ex® 02 smartphone combines the functions of a smartphone, PDA, scanner, and camera and facilitates the daily activities of mobile workers anytime and anywhere—even in Zone 1/21, 2/22 and Division 1/2 hazardous areas. When combined with innovative peripherals such as the CUBE 800 intrinsically safe thermal video camera and the Smart-Ex Watch 01 hazardous area smartwatch, the Smart-Ex 02 can support mobile workers with a diverse range of tasks in the field. This gives companies a solution that opens up new possibilities for Industry 4.0 applications.

Learn More about the Smart-Ex® 02

Síť Ethernet v automatizaci procesů

Pepperl+Fuchs spolu s několika dalšími společnostmi vyvinuly nový standard „Advanced Physical Layer“ (APL, Pokročilá fyzická vrstva), který umožňuje komplexní ethernetovou komunikaci při automatizaci procesů. Periferie jsou pomocí dvoužilových vodičů přímo připojeny k síti Ethernet – již nejsou nutné žádné brány.

Toto přímé připojení k síti Ethernet rychlostí 10 Mb/s je téměř 10 000krát rychlejší než HART. Data lze díky tomu přenášet a zpřístupnit mnohem rychleji. Lze tak naplno využít nejrůznější informace poskytované moderními periferiemi a snímači a umožnit tak aplikace Průmyslu 4.0 v rámci automatizace procesů.

Pokročilé sledování strojů

Tato aplikace, vyvinutá společností Cluetec, dodavatelem automatizačních systémů, a společností Pepperl+Fuchs, představuje streamovací platformu pro data senzorů. Výhoda takových platforem spočívá v přímém zpracování a vyhodnocování datových toků ze senzoru. V případě odchylky od očekávané hodnoty vygeneruje platforma varovnou zprávu a může tak nezávisle vyžádat kontrolu technického systému.

Tato činnost je na demonstrátoru vizualizována sledováním mechanické lineární osy. Nastane-li poruchový stav, datová platforma senzoru jej rozpozná a vygeneruje odpovídající událost – zašle například zprávu technikovi.

Stáhnout oficiální zprávu

Automatická správa prostředků

Kromě samotného zpracování dat poskytují digitálně komunikující automatizační komponenty ještě řadu dalších informací, které tradiční způsoby řízení stroje jen málokdy plně využívaly. S využitím brány pro přístup k automatizačním komponentům na nejnižší úrovni a datové platformy pro správu dat již tyto doplňkové informace nabízejí další praktické výhody pro bezpečné řízení strojů a zařízení.

Ve spolupráci se svými partnery Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH a SAP SE představuje společnost Pepperl+Fuchs demonstrátor, který vizualizuje výhody centrální správy dat komponentů na datové platformě. Jednoduchá automatizační funkce je vizualizována pomocí sítě Asset Intelligent Network (AIN).

Stáhnout oficiální zprávu

From the Sensor to the Cloud

Pepperl+Fuchs introduces the first IO-Link master with integrated OPC UA interface. The master collects data from IO-Link devices at the field level and forwards it to higher-level systems such as controllers or cloud systems. Incorporated MultiLink™ technology allows the data to be transmitted to a higher-level controller via PROFINET or EtherNet/IP and simultaneously read out via OPC UA for transmission to a cloud or private platforms.

OPC UA, short for Open Platform Communication Unified Architecture, contains a self-describing data model. It enables platform-independent, interoperable, and manufacturer-independent collaboration of machines in production and communication between machines and systems—both in closed networks and via internet.

Discover Solutions for Cloud-based Applications

Cloudová verifikace typu

Cloudové systémy senzorů jsou výhodné v případech shromažďování a zpracovávání dat ze vzdálených výrobních systémů. Společný projekt „Cloudová verifikace typu“ společností SAPa Pepperl+Fuchs takovou výhodu demonstruje na typickém příkladu časově synchronizované výroby, kde polotovary testuje jejich dodavatel a finální zpracování se tak stává mnohem efektivnějším.

Při montáži světel na nákladní vozidlo ověřuje průmyslový ultrazvukový senzor typ světla. Poté se pomocí technologie SmartBridge společnosti Pepperl+Fuchs spustí proces sledování a dohledávání v systému SAP Cloud a informace jsou zasílány přímo do sítě vyšší úrovně SAP Asset Intelligence Network.

Stáhnout oficiální zprávu

Cloud Connected Digital Hydraulics

Hydraulics are used in everything from construction machinery and motor vehicles to large industrial presses. To make the processes in hydraulic applications even leaner and more transparent, the Austrian company LCM GmbH, a Pepperl+Fuchs Group partner company, has developed a sophisticated digital hydraulic system that consumes considerably less energy than conventional analog hydraulic systems.

By integrating intelligent sensor technology into the digital hydraulics and the corresponding infrastructure, acquired data can be transferred directly to higher-level (cloud) systems via OPC UA —this sets new standards in the field of hydraulic systems!

Find Out More about the Application

Kontrola rozměrové konzistence

Spojování dat z většího počtu jednotlivých senzorů umožňuje provádět 3rozměrnou analýzu komponent velkých strojů rychle a mimořádně přesně. Skutečná měření jsou ihned porovnávána s konstrukčními údaji ve virtuálním prostředí. Tím je splněn požadavek projektu Průmysl 4.0 na shromáždění digitalizovaných dat ze všech fází životnosti výrobku.

Ve spolupráci s pobočkou VMT vyvinula společnost Pepperl+Fuchs aplikaci pro výrobu automobilového motoru. Senzory SpinScan měří na několika kritických místech formu pro lití bloku motoru a porovnávají naměřené hodnoty s příslušnými konstrukčními údaji CAD. Toto vyhodnocení probíhá proto, aby byly zjištěny případné odchylky ještě před zahájením nákladného procesu vytváření odlitku.

Stáhnout oficiální zprávu

Kontakty