Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

R2000 UHD LiDAR Sensor—Nå med dobbelt rekkevidde

2019-08-20


R2000 2-D LiDAR sensor

R2000 2-D LiDAR sensor har på kort tid blitt en industriell problemløser. Den har topp spesifikasjoner og har blitt en bransjestandard for områdeovervåking, navigasjon, lokalisering, antikollisjon, objektdeteksjon, konturgjenkjenning og mye mer. For å møte kravene i forskjellige applikasjoner, finnes den i 3 forskjellige versjoner:

Detection for områdeovervåking
HD (high density) for profilgjenkjenning og robotapplikasjoner
UHD (ultra-high density) for komplekse måleoppgaver

Pepperl+Fuchs introduserer nå en ny versjon av produktfamilien R2000 UHD LiDAR med dobbelt rekkevidde. OMD60M  har dobbelt rekkevidde mot normale overflater i forhold til den eksisterende OMD30M


Tekniske data    
Generelle spesifikasjoner OMD30M OMD60M
Måleområde 0.1 ... 10m (sort 10%) 0.1 ... 20m (sort 10%)
  0.1 ... 30m (hvit 90%) 0.1 ... 60m (hvit 90%)

Den nye R2000 Long Range oppnår lengre rekkevidde ved at den benytter seg av en nyutviklet evalueringsteknologi som kan arbeide med lavere signalnivåer. Det gjør at man kan detektere og evaluere signaler fra objekter som befinner seg lenger fra sensoren eller har dårlige refleksjonsforhold. Eksempler på dette kan være svarte bildekk eller objekter med diffus overflate. På den måten kan OMD60M benyttes i enda flere applikasjoner enn tidligere.

AGV-navigasjon i lokaler uten refleksbrikker

I mange applikasjoner er det ikke ønskelig eller mulig å montere refleksbrikker i lokalet for at en AGV med LiDAR-sensorer skal kunne navigere etter disse. Refleksbrikker er en ekstra infrastruktur som krever planlegging, vedlikehold og administrasjon. Så om det er mulig er automatisk navigasjon i et lokale uten refleksbrikker som landemerker sterkt å foretrekke. Men for at navigasjonen skal fungere sikkert og godt i et lokale uten refleksbrikker, må LiDAR-sensoren være av høy kvalitet og ha tilstrekkelig rekkevidde. OMD30M har allerede vært en bransjestandard i slike applikasjoner. Men i lokaler med utfordrende topologi, som for eksempel lange korridorer og store avstander, kan den nye OMD60M med rekkevidde opp til 60m være løsningen.

Konturdeteksjon av objekter med dårlige refleksegenskaper

Måleområdet på en LiDAR-scanner er avhengig av refleksegenskapene til objektet som skal detekteres. Med gode refleksjonsegenskaper vil rekkevidden til sensoren øke. Og det motsatte er tilfellet om objektet reflekterer dårlig. Eksempel på vanskelige objekter kan være svarte bildekk eller objekter med diffus overflate. I slike tilfeller kan sensorens rekkevidde reduseres med så mye som 90%. Derfor må alltid sensoren monteres så nær objektet at det gir godt nok signal. Men det kan være vanskelig å oppnå dersom rommets topologi ikke gjør det mulig. Og det er her den nye LiDARsensoren OMD60M kan komme inn og utgjøre den viktige forskjellen.

 

 


Natural-Feature Navigation and Localization for AGVs and AMRs

In many facilities, the use of retroreflectors is highly undesirable when they serve as the primary landmarks for LiDAR scanners to localize the absolute position of automated guided vehicles (AGVs) or autonomous mobile robots (AMRs). Retroreflectors represent additional infrastructure and require resources to plan, map out, install, and maintain. In such cases, LiDAR scanners cable of navigating using the natural environment in a facility—without total reliance on retroreflectors—are highly prized. Natural-feature navigation on AGVs or AMRs using LiDAR requires a device with exceptional performance and measurement capabilities. The OMD30M has long been, and will continue to be, the industry standard for this task. But when a facility has long passages or aisles where the natural environment can extend more than 30 m from the scanner, the new OMD60M offers the perfect solution.


Contour Mapping on Low-Reflectivity Targets

The range of any LiDAR scanner depends on the reflectivity of the object. The higher the reflectivity, the longer the measurement range. The inverse is true for low-reflectivity objects like black rubber tires or bulk material on a conveyor. These objects absorb the majority of illuminated light from LiDAR scanners, decreasing the measurement range by 90% or more. This sometimes makes it necessary to mount the scanner much closer to the target object—perhaps more than what is allowable in the application. The OMD60M addresses this challenge by providing twice the range of the OMD30M. With the added range, these previously difficult targets can now be sensed from a farther away, opening up installation options and avoiding potential collisions.

 


amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Les vårt online kundemagasin. Der finner du applikasjoner, intervjuer og andre nyheter fra oss.

e-news

Bli abonnent på vårt nyhetsbrev og få nyttig informasjon om våre produkter, applikasjoner samt annet nyttig stoff.

Subscribe