Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

WirelessHART nettverk for prosessautomatisering

Trådløs kommunikasjon vinner raskt terreng innen automatisering. I et prosessanlegg er det ikke alltid mengden data som er utfordringen, men derimot er avtanden mellom målepunktene en kritisk faktor. Om ikke anleggsarkitekturen gjør trådbundne løsninger mulige, må man stadig ut i felt for inspeksjon.

WirelessHART er ofte en god løsning på slike utfordringer. Måledata blir tilgjengelige via trådløse løsninger, og det gir høyere kvalitet og lavere kostnader.

I et WirelessHART nettverk fungerer alle deltagere både som signalkilder og repeatere. På den måten kan viktige måledata effektivt rutes gjennom et stort anlegg.


About WirelessHART Adapter

Pepperl+Fuchs offers an adapater to connect sensors to a control system or asset management system with a wireless network. This WirelessHART product supports the installation of field devices from different manufacturers without the need for additional wiring effort and costs.

The WirelessHART adapter can be connected to every conventional HART or 4 mA … 20 mA field device directly or with a short cable. It reads the data of the field device via HART or translate the 4 mA … 20 mA signal to a digital value and transmits the data to the WirelessHART network. This highly flexible solution turns every field device into a WirelessHART field device.


WirelessHART Adapter BULLET

BULLET er markedets eneste WirelessHART adapter i Ex d kapsling. Det er bare å koble BULLET til ditt feltinstrument, og dermed har man etablert en enkel og effektiv trådløs kommunikasjon.