Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

WirelessHART nettverk for prosessautomatisering

Trådløs kommunikasjon vinner raskt terreng innen automatisering. I et prosessanlegg er det ikke alltid mengden data som er utfordringen, men derimot er avtanden mellom målepunktene en kritisk faktor. Om ikke anleggsarkitekturen gjør trådbundne løsninger mulige, må man stadig ut i felt for inspeksjon.

WirelessHART er ofte en god løsning på slike utfordringer. Måledata blir tilgjengelige via trådløse løsninger, og det gir høyere kvalitet og lavere kostnader.

I et WirelessHART nettverk fungerer alle deltagere både som signalkilder og repeatere. På den måten kan viktige måledata effektivt rutes gjennom et stort anlegg.


WirelessHART produkter fra Pepperl+Fuchs

Pepperl+Fuchs leverer diverse moduler for å sammenkoble sensorer og transmittere til et styresystem eller vedlikeholdssystem. Disse produktene innen vår WirelessHART-familie forbinder feltutsyr fra forskjellige leverandører uten kostnader for ekstra kabling. Dermed oppnås en pålitelig og interferensfri kommunikasjon med følgende komponenter:


WirelessHART Adapter BULLET

BULLET er markedets eneste WirelessHART adapter i Ex d kapsling. Det er bare å koble BULLET til ditt feltinstrument, og dermed har man etablert en enkel og effektiv trådløs kommunikasjon.