Serviceline
Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Disclaimer

Bu açıklama en son 4.5.2018 tarihinde güncellenmiştir.

Bu internet sitesi (“İnternet sitesi”) aşağıdaki şirkete ait olup bu şirket tarafından işletilmektedir:

Pepperl+Fuchs Elektronik San. ve Tic. Ltd Şti.
Atatürk Mah. Şeref Sok. No: 9
34758  Ataşehir / İstanbul

Aşağıda “Şirket” olarak anılmaktadır.

Bilgiler, malzemeler, ticari sırlar, teknolojiler, ürünler, süreçler, veri tabanları, yazılım, hizmetler ve daha genel anlamda bu internet sitesinde yayınlanan veya önerilen her türlü içerik (“Bilgiler”) aşağıdaki kullanım koşullarına tabidir.

1. Koşulların Kabulü
İnternet sitesini kullandığınızda veya ziyaret ettiğinizde (ilk defasında "Kullanım Koşullarını" okumak için girilenin dışında) buradaki kayıt ve koşulların tamamına uyacağınızı kabul etmektesiniz. Bu İnternet sitesini kullanım hakkı kişisel olup sizden başka herhangi bir kişi veya kuruluşa devredilemez. Eğer bir hesap açmanız istenirse, bir kullanıcı olarak “Kullanıcı" hesabınızın kullanımından ve duruma göre giriş ve şifrenizin gizliliğinden sorumlusunuz. Hesabınızın bütün kullanımlarının Kullanım Koşullarına uygun olmasını sağlamalısınız.

2. Fikri Mülkiyet
İnternet sitesinde yayınlanan bilgilere diğer bilgilerin yanı sıra fikri mülkiyet telif, patent ve ticari marka kanunları ile korunan metinler, yazılım, fotoğraflar, video, grafik, müzik veya sesler dahildir. Söz konusu ticari markalar, patentler, telif hakkı bulunan malzemeler, ticari sırlar, teknolojiler, ürünler, süreçler ve şirketin ve/veya başkalarının diğer mülkiyet hakları ile ilgili hiçbir lisans veya hak verilmemekte veya tanınmamaktadır.

İnternet sitesinde yayınlanan bilgilerin herhangi birini tamamen veya kısmen devir veya satış, türev çalışmaları ile ilgili değişiklik, yayın, iletim yapamazsınız. Telif Hakkı bulunan malzemeleri sadece kendi kullanımınız için indirebilirsiniz. Kanunla açıkça izin verilmedikçe, Şirket ve telif hakkı sahibinin açık izni olmaksızın indirilen malzemelerin kopyalanması, yeniden dağıtımı, yeniden iletimi, yayınlanması veya ticari kullanımına izin verilmeyecektir. 
Telif haklı malzemelerin herhangi biz şekilde izinli olarak kopyalanması, yeniden dağıtılması veya yayınlanması halinde, yazarla ilcilli bilgiler, ticari marka ifadeleri veya telif hakkı bildirisinde hiçbir değişiklik veya silme yapılmayacaktır.

Telif, ticari marka veya diğer mülkiyet haklarının sahibinin açık izni olmaksızın telif, ticari marka veya diğer mülkiyet hakları ile korunan herhangi bir malzemeyi İnternet sitesine yüklemeyecek veya eklemeyeceksiniz.
Sizin tarafınızdan bu şekilde sunulan bilgilerin sonucunda telif hakları, mülkiyet haklarının herhangi bir ihlali veya başka bir zarar söz konusu olduğunda ortaya çıkan bu zararlardan tek başınıza sorumlu olacaksınız. İnternet sitesine malzeme veya içerik sağladığınız zaman, otomatik olarak söz konusu malzemenin sahibinin Şirkete açıkça telif ücretlerini, süresiz, gayri kabili rucu, münhasır olmayan kullanım, çoğaltma, değişiklik yapma, adapte etme, yayınlama, tercüme ve dağıtım (tamamen veya kısmen) hakkı ve lisansını ve /veya hâlihazırda bilinen veya bundan sonra geliştirilecek herhangi bir şekil, ortam veya teknoloji altında başka çalışmalarla birleştirme hakkını bütün dünyada geçerli olmak üzere vermiş olduğunu garanti edersiniz. Herhangi bir başka kullanıcının kişisel kullanım amacıyla söz konusu malzemeye erişim, görüntüleme, depolama veya çoğaltma hakkını da vermektesiniz. İşbu belge ile sizin tarafınızdan İnternet Sitesine sağlanan herhangi bir malzemenin düzenlenmesi, kopyalanması, yayınlanması ve dağıtılması konusundaki hakları Şirkete vermektesiniz.

Yukarıda anlatılan hükümler Şirket, onun i,iştirakleri, bağlı şirketleri ve üçüncü taraf içerik sağlayıcıları ile lisans verenlerin yararına olup bunlardan her biri söz konusu hükümleri kendi yararına veya doğrudan uygulama ve öne sürme hakkına sahip olacaktır.

3. Kullanıcının Davranışı
İnternet sitesini sadece yasal amaçlar için kullanacaksınız ve İnternet sitesi üzerinde herhangi bir şekilde başkalarının haklarını ihlal eden herhangi bir malzemeyi yayınlamaktan veya iletmekten kaçınacaksınız ki bu ceza gerektiren suçları oluşturan davranışları cesaretlendiren yasa dışı, tehdit edici, istismar edici, lekeleyici, mahremiyeti veya yayın haklarını ihlal eden, edebe aykırı, müstehcen, kutsal değerlere saygısız veya bir şekilde itiraz edilebilir içerik hukuki sorumluluk doğurabilir veya herhangi bir kanunu ihlal edebilir veya Şirketin izni olmaksızın ürünler veya hizmetlerle ilgili olarak reklam veya herhangi bir taciz anlamına gelebilir.

Kullanıcı İnternet sitesini reklam veya kullanıcıların İnternet sitesine rakip on-line hizmetlerin abonesi olmaları için taciz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir ticari istem amacıyla kullanmayacaktır.

İnternet sitemizin düzgün çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir cihaz, yazılım veya diğer araçları kullanmayacağınızı ve altyapımız üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük bir yük uygulayan herhangi bir işlem yapmayacağınızı kabul edersiniz. İlaveten, Şirketin yetkili temsilcisinin önceden açıkça izni olmaksızın (söz konusu izin İnternet kullanıcılarını bu siteye yönlendirmek için İnternet arama sitelerinin kullandığı standart arama motorları için verilmiş sayılacaktır) internet sayfalarımız veya bunların herhangi bir içeriğini denetlemek veya kopyalamak için herhangi bir robot, örümcek, diğer otomatik cihazlar veya manüel süreçler kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
Son olarak, Şirketin yazılı izni olmaksızın herhangi bir başka internet sitesinde bu İnternet sitesine linkler bulunamaz.

4. Garantinin Reddi ve Sorumluluğun Sınırlandırılması
İnternet sitesini kullanım ile ilgili risklerin sadece size ait olduğunu açıkça kabul edersiniz.

SAĞLANAN BÜTÜN BİLGİLER TİCARİ ELVERİŞLİLİK, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA İMA EDİLEN GARANTİLER DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HERHANGİ BİR AÇIK VEYA İMA EDİLEN GARANTİ SÖZ KONUSU OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VERİLMEKTEDİR. ŞİRKETİN ELİNDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERMESİNE RAĞMEN, ŞİRKET BU İNTERNET SİTESİNİN HERHANGİ BİR BOZUKLUK VEYA BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ BARINDIRMADIĞINI GARANTİ ETMEZ.

Bu internet sitesinin içeriği sadece bilgi vermek amaçlı olup Şirket bu internet sitesindeki bütün bilgilerin doğruluğu için çaba göstermektedir. Ancak, Şirketin bilgilerinde teknik yanlışlar ve baskı hataları bulunabilir.. Şirket söz konusu her türlü yanlış, hata veya ihmaller için herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Şirket, iştirakleri, bilgi sağlayıcılar veya içerik ortakları ile bunların görevlileri ve müdürleri veya temsilcileri Bilgilerdeki herhangi bir hata, yanlış, ihmal veya diğer arızalar ile bu Bilgilerin Kullanıcıya iletimindeki herhangi bir gecikme veya kesinti konusunda süre veya nedeni ne olursa olsun bu gibi durumların meydana gelmesinden kaynaklanan herhangi bir talep veya zarardan sorumlu tutulamaz. İşbu belge ile bu bölümde bahsedilen hükümlerin İnternet sitesinde yayınlanan bütün bilgilere uygulanacağını kabul edersiniz.

Ne Şirket ne iştirakleri veya bağlı şirketleri ne de bunların görevlileri ve müdürleri veya temsilcileri Şirketin açıkça söz konusu zararların olabileceği yönünde uyarısı olsa bile bu İnternet sitesindeki Bilgiler, içerik, malzeme ve fonksiyonların kullanımı veya kullanılamaması ile ilgili olarak herhangi bir üçüncü taraf istemleri veya doğrudan, dolaylı, arızi veya sonuçsal zararlardan (herhangi bir kay kaybı, iş kesintisi veya bilgi elleçleme sistemlerinizdeki bilgi veya program yada diğer veri kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulmayacaktır.

Şirket, onun iştirakleri, bilgi sağlayıcılar veya içerik ortakları İnternet sitesinde yayınlanan Bilgilere dayalı olarak verilen yatırım kararlarında hiçbir sorumluluğa sahip olmayacaklardır.

5. Ürün Bulunurluğu
Şirketin İnternet sitesi Pepperl+Fuchs'un dünya üzerindeki ürünleri hakkında bilgi içerir, bunların tamamı her yerde bulunamayabilir. Şirketin İnternet sitesinde Pepperl+Fuchs Group'un bir ürün veya hizmetine yapılan bir atıf söz konusu ürünün veya hizmetin sizin bulunduğunuz yerde mevcut olduğu veya olacağı anlamına gelmez.

6. Üçüncü taraf İnternet Sitelerine linkler
Eğer bu İnternet sitesine Pepperl+Fuchs Group haricindeki internet sitelerine bir link bırakmayı seçerseniz, Şirket bu sitelerin gizlilik politikaları ve kullanım koşulları veya bu sitelerin kullandığı çerezlerden sorumlu değildir. İlave olarak, Şirket söz konusu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde hiçbir kontrole sahip olmadığından, Şirketin söz konusu harici site veya kaynaklardan sorumlu olmadığını ve söz konusu siteler veya kaynaklarda bulunan veya erişilebilen herhangi bir içerik, reklam, ürünler veya diğer malzemelerden aktarma yapılmadığını ve bunlardan sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

7. Değişiklikler
Şirket içerik, elverişli saatler ve erişim veya kullanım için ihtiyaç duyulan ekipman dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet sitesinin herhangi bir yön veya özelliğinde herhangi bir zamanda değişiklik yapma veya kesintiye uğratma hakkına sahip olacaktır.

Şirket herhangi bir zamanda Kullanım Koşullarını değiştirme veya üzerinde değişiklik yapma yada kullanım ücreti ve harçları eklemek dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere yeni kayıt ve koşullar uygulama hakkına sahip olacaktır. Söz konusu değişiklikler, değiştirmeler, ilaveler veya silmeler bildirildikten hemen sonra geçerli olacak olup bu bildirimler İnternet sitesinde yayınlama veya Kullanıcının eline geçecek şekilde herhangi bir başka araç dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan araçlarla iletilebilir. İnternet sitesinin söz konusu bildirimden sonra Kullanıcı tarafından kullanılması söz konusu değişiklik, değiştirme veya ilavelerin Kullanıcı tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

Kullanım Koşulları en son 4.5.2018 tarihinde güncellenmiştir.

8. Donanım ve Ekipmanların Bakımı
Kullanıcı İnternet sitesine erişim ve kullanım amacıyla ihtiyaç duyulan bütün telekomünikasyon, bilgisayar donanımı ve diğer ekipmanı elde etmek ve bulundurmak ve bunlarla ilgili bütün ücretleri ödemekten sorumlu olacaktır.

9. YARGI YETKİSİ, GEÇERLİ KANUN
Bu siteyi görüntülediğiniz zaman Şirketin genel merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemelerin yargılama yetkisini ve bundan kaynaklanan veya ilişkili herhangi bir konuda genel merkezin bulunduğu yerdeki ulusal kanunların uygulanmasını kabul ettiğiniz varsayılmaktadır.