Fabrika Otomasyonu
Proses Otomasyonu

Elektriksel Patlamaya Karşı Koruma Bilgi Bankası

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200px YENİ! Broşür: Dünya Çapında Patlamaya Karşı Koruma Kuralları ve Yönetmelikleri

Patlamaya karşı koruma konusu, küresel perspektifte ele alındığında daha da karmaşık hale gelir. Bu yayın, dünyanın farklı bölgeleri ve ülkeleri için temel kural ve düzenlemelere katkıda bulunan farklı kural ve düzenlemeleri şeffaf ve karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla genel bir bakış sunma ve özetlemeyi amaçlar.

Explosion Protection Poster Download PDF Patlamaya Karşı Koruma Posteri

Posterimiz, patlamaya karşı koruma bilgisine mümkün olan en hızlı şekilde erişmenizi sağlar. Gaz ve toz patlama tehlikesi olan alanlarda ilgili bölge ve bölüm sınıflandırmalarının yanı sıra yasal ve teknik ürün işaretleri ve koruma ilkeleri açıklanmaktadır.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical Principles Broşür: Fiziksel - Teknik Prensipler

Patlamalar, fabrikanın hatalı çalışmasından veya hatalı cihazlardan kaynaklanabilecek en yıkıcı olaylar arasında yer alır. Bu riskleri en aza indirmek için kullanılan kimyasal maddelere ve bunların güvenliğe ilişkin özelliklerine dair sağlam bir anlayış gereklidir. Bu broşürde patlamaların temel prensipleri açıklanmaktadır.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatuses Broşür: Elektrikli Cihazlara Yönelik Koruma Türleri

Bu broşürde, tesis tasarımcılarının ve sahiplerinin çeşitli elektrikli cihazları patlama tehlikelerinden korumak için kullanabilecekleri olası koruma türlerine genel bir bakış sunulmaktadır. IEC/EN 60079 standart serilerine uygun koruma türleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi içerir.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i) Broşür: "Kendinden Güvenlik" Koruma Türü

Bu broşür, kendinden güvenlik devreleri tasarlayan ve geliştiren kullanıcılara yöneliktir. Bu devrelerin belirli özelliklerini açıklar ve kurulum sırasında uyulması gereken yerleşik güvenlik ve temel ilkelerin doğrulanmasına odaklanır. Broşürde, ilgili diğer bilgilere ek olarak basit bir cihaz için en önemli gereksinimler açıklanır.

Dust Explosion Protection Brochure Broşür: Toz Patlamasına Karşı Koruma

Yanıcı tozlar, oksijen varken (ör. hava) ısı biriktikçe yanmaya veya içten içe yanmaya neden olabilecek maddelerdir. Toz katmanı ateşlenirse yanma meydana gelir. Tozun yanması, toz patlamasına neden olabilir. Bu broşürde toz tehlikesi olan alanlara yönelik koruma türleri, yanıcı tozların özellikleri, çalışma prensibi, tanımlama ve kullanım özellikleri açıklanmaktadır.

Brochure Non-Electrical Explosion Protection Broşür: Elektriksel Olmayan Patlamaya Karşı Koruma

Bu broşür, 2014/34/EU uyarınca tehlikeli tesislerde elektriksel olmayan patlamaya karşı korumayla ilgilenen yöneticilere yöneliktir. Bu broşürde, EN ISO 80079-36 ve EN ISO 80079-37'ye göre ateşleme tehlikesi değerlendirmesi, potansiyel ateşleme kaynakları ve yapısal karşı önlemler hakkında genel bilgiler verilmektedir.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079 Broşür: IEC/EN 60079-14: Teknik Tesislere Yönelik Patlamaya Karşı Koruma

2014/34/EU sayılı AB Direktifini temel alan bu broşür, olası tutuşma kaynaklarının tanımlanmasına ve bunların IEC EN 60079-14'e göre nasıl ele alınması gerektiğine dair genel bir bakış sunmaktadır.

Explosion Protection Brochure on Ex p Broşür: "Tahliye ve Basınçlandırma" Koruma Türü

Tahliye ve basınçlandırma ya da sadece "basınçlandırma" çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilen çok yönlü bir koruma yöntemidir. Ayrıştırma prensibine göre, gaz tehlikeleri veya toz tehlikelerine yönelik koruma sağlamak amacıyla kullanılabilecek birkaç koruma konseptinden biridir. Bu yayın, birçok özel referansla birlikte genel olarak koruma konseptini kapsamaktadır.