Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Rookgasreiniging in kolencentrales

Toepassing

Rookgasreiniging in kolencentrales met behulp van interfacemodules van de K- en SC-systemen
Rookgasreiniging in kolencentrales met behulp van interfacemodules van de K- en SC-systemen

Rookgasreiniging verwijdert poeder- en gasvormige residuen na het verbrandingsproces van rookgas en omvat procedures zoals stofverwijdering, ontzwaveling en denitrificatie. Om zwavel uit het rookgas te verwijderen, wordt het gas beneveld met kalkwater, dat chemisch reageert met de zwavelhoudende componenten. Het rookgas wordt met ammoniakwater behandeld om stikstof te verwijderen. Stof wordt verwijderd via een doeken- of zakkenfilter en elektrofilters die mechanisch worden gereinigd; deze filters maken geen deel uit van het automatiseringsproces.


Doel

Bij het toezicht op de natte kalkwassing, worden de draaisnelheid en capaciteit van de kalkwaterpomp gecontroleerd om te vermijden dat de chemische reactie wordt onderbroken, wat zou kunnen leiden tot een overdadige ontlading van zwavelverbindingen. Hetzelfde zou zich kunnen voordoen bij een te hoog vulniveau van het kalkwaterreservoir. De grenswaarden voor het reservoir moeten daarom ook worden gemonitord. Als ammoniakwater – waarvan het volume afhangt van de stikstofoxides, temperatuur en het massadebiet van het rookgas – wordt geïnjecteerd om stikstof uit het rookgas te verwijderen, worden de relevante meetwaarden gemonitord om pompstoringen vroegtijdig te detecteren of om droogloop te vermijden.


Voordelen

De interfacemodules van het K-systeem, met hun galvanische scheiding en functioneel betrouwbaarheidsniveau tot SIL 3, zenden ongestoord signalen uit tussen individuele systeemcomponenten en de controlekamer. In het algemeen worden signaalconditioners zonder explosiebeveiligingscertificatie gebruikt bij de rookgasreiniging. Het K-systeem stelt gebruikers in staat aan alle mogelijke vereisten te voldoen met modules uit dezelfde portfolio. Het SC-systeem, dat op een DIN-rail gemonteerde modules van slechts 6 mm breed omvat, is compact en zorgt voor een efficiënte galvanische scheiding tussen de veldapparatuur en de besturingszijde, waardoor het geschikt is voor de overdracht van analoge signalen.


Oplossing

Het gebruik van frequentieomvormers om de motorsnelheid te controleren is een oplossing die vooral voordelig is voor pompen die kalk- en ammoniakwater injecteren. Dit laat toe risico’s veroorzaakt door rookgasontzwaveling en -denitrificatie vroegtijdig te detecteren. Naast frequentietoezicht, verlenen de signaalomvormers andere diensten zoals bijvoorbeeld slip- en draairichtingsdetectie. Transmittervoedingen en niveaumeters worden gebruikt om debieten en vulniveaus te controleren en om een continue toevoer van beide media te garanderen. Omdat de dosering van het ammoniakwater afhangt van een hele reeks factoren, inclusief de temperatuur van het rookgas, worden de relevante grenswaarden bepaald via temperatuuromvormers.


Overzicht

  • Frequentieomvormers worden ingezet om de draaisnelheid en capaciteit van pompen te controleren om een onjuiste injectie van ammoniakwater en eventuele problemen met kalkwater te voorkomen.
  • Conductieve schakelversterkers houden toezicht op het vulniveau van het kalkwaterreservoir.
  • Een veilige en betrouwbare signaalomzetting en uitbreiding van de rookgasmeetwaarden, zoals temperatuur, massadebiet en stikstofoxideconcentratie

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.