Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Waterinlaat in rioolwaterzuiveringsinstallaties

Toepassing

Rioolwaterzuiveringsinstallaties vergaren en reinigen rioolwater en industrieel afvalwater. In gemengde installaties wordt regenwater uit vergaarbekkens aan het afvalwater toegevoegd en via een pijpleidingsysteem naar de installatie gebracht. Afvalwater wordt in het algemeen naar een hoger niveau verpompt vooraleer het door de volgende sectie van de pijpleiding wordt gestuurd. Eventueel brandbare materialen die in de pijpleiding worden geïntroduceerd of terechtkomen, plus eventuele chemische reacties in het afvalwater, kunnen een potentieel explosieve atmosfeer in de pompstations creëren. Dit is de reden waarom pompstations aan explosiebeveiligingsrichtlijnen zijn onderworpen.

Doel

Drie fundamentele functies vinden plaats in de zone van de waterinlaat: Het onbehandelde afvalwater of influent moet zonder onderbreking worden doorgestuurd naar pompstations. Dit betekent dat de draaisnelheid van de influentpompen constant moet worden gemonitord zodat het systeem in geval van een storing onmiddellijk naar een back-uppomp kan overschakelen. Tegelijkertijd worden ook de doorstromingssnelheid en het niveau van het rioolwater gemeten om een eventuele overbelasting van de navolgende zuiveringsfasen te voorkomen. De waterleidingsystemen schakelen aan en uit wanneer nodig, wat een optimaal energieverbruik oplevert. Dit betekent dat mogelijke storingen—zoals een lekke leiding—al vroeg kunnen worden gedetecteerd. Ook de waterkwaliteit wordt gecontroleerd om de milieuomstandigheden voor de bio-organismen in de navolgende, biologische zuiveringsfase van de installatie te beschermen. Naast temperatuur en zoutgehalte, is de pH-waarde een belangrijke parameter aangezien deze op alkalische of uitermate zure omstandigheden kan wijzen. Dit betekent dat gepaste maatregelen kunnen worden getroffen om de biologische zuiveringsfase van de installatie te beschermen.


Oplossing

De portfolio van het K-systeem biedt interfacemodules voor alle signalen en toepassingen, van eenvoudige isolatoren tot hoogfunctionele modules.
De portfolio van het K-systeem biedt interfacemodules voor alle signalen en toepassingen, van eenvoudige isolatoren tot hoogfunctionele modules.

De galvanische scheidingen van het K-systeem zijn interfacemodules voor de veilige overdracht en omzetting van signalen die van explosiegevaarlijke omgevingen naar de controlekamer worden verzonden. De draaisnelheid van de influentpompen wordt gecontroleerd door discrete sensorsignalen uit te lezen met behulp van een frequentieomvormer. Het debiet kan worden gemeten met magnetische debietmeters terwijl het waterniveau wordt gemeten door ultrasone sensoren. Transmittervoedingen worden gebruikt om de componenten te voeden en hun onderlinge communicatie te bevorderen. Naast andere apparaten, bepalen pH-sensoren in de inlaat de pH-waarde van het afvalwater terwijl geleidbaarheidssensoren het zoutgehalte meten. Beide oplossingen beschermen de biologische zuiveringsfase van de installatie. Deze data wordt overgedragen via transmittervoedingen met instelbare grenswaarden.


Voordelen

De portfolio van het K-systeem biedt interfacemodules voor alle signalen en toepassingen, van eenvoudige isolatoren tot hoogfunctionele modules. De Power Rail voorziet de toestellen van stroom en biedt de optie voor een collectieve foutmelding. De Power Rail, die uit een DIN-rail met inlay bestaat, beperkt de bedradingskosten doordat modules eenvoudig kunnen worden ingeplugd. Het K-systeem beschikt over talrijke internationale goedkeuringen en certificaten, inclusief tot SIL 3-niveau voor alle signaaltypes.


Overzicht

  • De waterinlaat van een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt als explosiegevaarlijke omgeving geclassificeerd en omvat alle vergaar- en transportroutes tot op het punt waar het afvalwater de installatie binnen stroomt.
  • Procesbesturing omvat de besturing van waterleidingsystemen, alsook kwantitatieve regulering en kwalitatieve controle.
  • Frequentieomvormers bewaken de draaisnelheid van afvalwaterpompen.
  • Transmittervoedingen dragen de signalen betreffende waterniveau, debietmeting, pH-waarde en geleidbaarheidsmeting over.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.