Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Energieopwekking in rioolwaterzuiveringsinstallaties

Toepassing

Het slib van de primaire en secundaire bezinkingstanks wordt in een slibgistingstank verwarmd tot een temperatuur van 35 °C tot 40 °C. Dit hermetisch gesloten proces, dat tot 25 dagen in beslag neemt, veroorzaakt de ontbinding van het slib. Anaerobe bacteriën breken het slib af in gistingsgas, water en sapropeel. Het gevormde gasmengsel bestaat voor ongeveer 70% uit methaan en 30% uit koolstofdioxide, In de gaszuiveringsinstallatie wordt methaan uit waterstofsulfide verwijderd aan de hand van een chemische reactie tussen het gas en de reinigingsoplossing. Het gas wordt ofwel verbrand of tijdelijk in een opslagtank geplaatst voor energieopwekking vooraleer het naar een krachtcentrale wordt vervoerd of in het openbaar gasnetwerk wordt gevoed.

Doel

Om de anaerobe ontbinding van slib in de slibgistingstank te optimaliseren, is het van fundamenteel belang dat temperatuur en druk op betrouwbare wijze worden gemonitord. Daarnaast wordt ook de vorming en verwijdering van schuim door een voortstuwer gecontroleerd. Dit voorkomt een overstroming van de installatie met schuim en vermijdt verstoppingen in de pijpleidingen, terwijl het eveneens de gasproductie verhoogt. De kwaliteit van het geproduceerde gas wordt geanalyseerd zodat eventuele schommelingen in de calorische waarde kunnen worden gedetecteerd. Deze data geeft een mogelijke oververhitting van de pompen aan en kan worden gebruikt om de gecombineerde warmtekrachtcentrale stroomafwaarts te reguleren. De druk- en vulniveaus in de gastank worden continu gecontroleerd om overvulling van de tank en leidingen te vermijden en het ontsnappen van gas te voorkomen.


Oplossing

De portfolio van het K-systeem biedt interfacecomponenten voor alle signaaltypes en toepassingen.
De portfolio van het K-systeem biedt interfacecomponenten voor alle signaaltypes en toepassingen.

Gezien slibgistingstanks en hun secundaire systemen in wezen explosiegevaarlijke omgevingen zijn, kunnen de galvanische scheidingen van het K-systeem als interfacemodules worden ingezet. Transmittervoedingen sturen de resultaten van de niveau- en drukmetingen in de gistingstank naar het besturingspaneel terwijl temperatuuromvormers analoge temperatuurwaarden doorgeven. Frequentieomvormers in samenwerking met digitale sensoren registreren en verzenden motorgegevens. Gasanalysatoren sturen al hun resultaten via signaalomvormers naar het besturingspaneel. De niveau- en drukmetingsresultaten in de gastank worden op dezelfde wijze doorgestuurd.


Voordelen

De portfolio van het K-systeem biedt interfacecomponenten voor alle signaaltypes en toepassingen— van standaard signaalconditioners tot hoogfunctionele Ex-componenten. De Power Rail voedt de apparaten en biedt een collectieve foutmelding. Hij bestaat uit een DIN-rail met inlay-element. De DIN-railinstallatie beperkt de bedradingskosten doordat modules eenvoudig kunnen worden ingeplugd. Het K-systeem beschikt bovendien over vele internationale certificaten tot SIL 3-niveau voor alle signaaltypes.


Overzicht

  • De rioolwaterzuiveringsinstallatie genereert energie uit slib in de slibgistingstank. Gistingsgas, een bijproduct van de slibgistingstank, wordt op verschillende wijzen opgeslagen en gebruikt.
  • Analoge waarden zoals de druk en temperatuur in de gistingstank en gastank, alsook de analysegegevens van het gas, worden naar het besturingspaneel doorgestuurd via signaalomvormers of transmittervoedingen.
  • Frequentieomvormers controleren de draaisnelheid van de voortstuwers die schuim verwijderen.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.