Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Biologische reiniging van afvalwater en secundair bezinkingsproces

Toepassing

Het biologisch reinigingsproces van een rioolwaterzuiveringsinstallatie maakt gebruik van een beluchtingstank en secundaire nabezinktank. Tijdens het actief slibproces breken micro-organismen het organisch materiaal in het afvalwater af en maken zij er gebruik van om zich te voeden, wat betekent dat voortdurend nieuw slib wordt aangemaakt. Het actief slib wordt vervolgens gescheiden van het afvalwater in een secundaire nabezinktank. De zuiveringsinstallatie pompt een klein deel van het overblijvende slib terug naar de beluchtingstank als secundair slib om de concentratie van micro-organismen in de tank te handhaven, terwijl het merendeel als surplusslib naar de slibgistingstank wordt gestuurd voor verdere behandeling.

Doel

Het voornaamste doel van het biologisch reinigingsproces is organische componenten af te breken. Actief slib wordt met het afvalwater uit het mechanisch reinigingsproces vermengd en naar het ontbindingsproces geleid. De omgevingsomstandigheden van de organismen moeten worden gemonitord en tegenmaatregelen kunnen nodig blijken wanneer deze omstandigheden niet worden gehandhaafd. Hiervoor wordt informatie vergaard betreffende de zuurstofconcentratie, pH-waarde, temperatuur en het oxidatie-reductiepotentieel (ook wel “redox-potentiaal” genoemd). De waterkwaliteit van het behandelde afvalwater moet aan de afvoerbuis van de nabezinktank worden gecontroleerd vooraleer het in waterwegen wordt geloosd. Inbegrepen in deze kwaliteitscontrole op het water zijn parameters zoals zuurstofconcentratie, pH-waarde en temperatuur. Het secundair slib moet op gecontroleerde wijze terug naar de beluchtingstank worden gepompt om te garanderen dat de minimumconcentratie van micro-organismen in de beluchtingstank wordt gehandhaafd.


Oplossing

Het SC-systeem zorgt ervoor dat analoge meetresultaten op betrouwbare wijze worden overgedragen.
Het SC-systeem zorgt ervoor dat analoge meetresultaten op betrouwbare wijze worden overgedragen.

Signaalconditioners van de K- of SC-systemen kunnen als interfacemodules worden ingezet, als het biologisch reinigingsproces en de secundaire bezinkingstank geen explosierisico vertegenwoordigen. In de beluchtingstank worden sensorsignalen met parameters betreffende de micro-organismen naar het besturingspaneel gestuurd via transmittervoedingen en signaalomvormers. Informatie over het slibniveau en de kwaliteitscontroleparameters wordt op gelijkaardige wijze verstuurd door modules voor analoge ingangssignalen zoals transmittervoedingen en signaalomvormers.


Overzicht

  • Het biologisch reinigingsproces maakt gebruik van een beluchtingstank die is verbonden met een secundaire nabezinktank. Geen van beide bevindt zich in een explosiegevaarlijke omgeving.
  • Het K-systeem of het SC-systeem zorgt ervoor dat analoge meetwaarden—zoals biologische parameters betreffende de kwaliteit en het niveau van het water—op betrouwbare wijze worden doorgegeven met behulp van transmittervoedingen en signaalomvormers.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
amplify–Het Pepperl+Fuchs magazine

Ontdek ons online magazine! Vol boeiende succesverhalen, toepassingen, interviews en lokaal nieuws.