Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

Kunnskapsdatabase for elektrisk eksplosjonsbeskyttelse

Elektrisk eksplosjonsbeskyttelse, kunnskapsdatabase

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200px NEW! Brochure: Worldwide Explosion Protection Rules and Regulations

The subject of explosion protection becomes even more complex when putting it into global perspective. This publication undertakes the attempt to give an overview and summarize the different rules and regulations for different regions, nations, and parts of the world that contribute key rules and regulations in order to make them transparent and comparable.

Explosion Protection Poster Download PDF Plakat, eksplosjonsbeskyttelse

Plakaten gir deg en rask og enkel oversikt om teknologier og termer innen ex-beskyttelse. For eksplosjonsfarlige om råder med gass eller støv, forklarer den også de respektive soneinndelingene, samt lovbestemmelser og forskjellige beskyttelsesmetoder. Et must å ha på veggen på kontoret !

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical Principles Brosjyre, fysikalske og tekniske prinsipper

Eksplosjoner i industrianlegg er de mest dramatiske hendelser som kan oppstå. Og blant årsakene kan være feil på utstyr eler feilaktig drift av anlegget. For å minimalisere risiki, er det viktig med inngående kunnskap om de kjemiske substansene som er i bruk i anlegget, og deres påvirkning på anleggets sikkerhet. Brosjyren omhandler de fundamentale prinsippene innen eksplosjonsteknologi.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatuses Brosjyre, beskyttelsesmetoder for elektrisk utstyr

Brosjyren gir et overblikk over de forskjellige typer beskyttelse som en anleggsdesigner kan anvende når elektrisk utstyr må brukes i eksplosjonsfarlige områder. Den inneholder alt du trenger å vite om beskyttelsesmetoder i henhold til standarden IEC/EN 60079.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i) Brosjyre, beskyttelsesmetode Egensikkerhet

Denne brosjyren retter seg til deg som skal designe egensikre kretser. Den forklarer det tekniske runde egensikre kretser og fokuserer på verifikasjon av egensikkerhet samt grunnprinsippene vedrørende installasjon. Den omhandler også informasjon om det som kalles "simple apparatus" samt annen nyttig informasjon.

Dust Explosion Protection Brochure Brochure: Dust Explosion Protection

Combustible dusts are materials that can smolder or burn as heat builds up in the presence of oxygen (e. g., air). If a dust layer is ignited, a combustion will occur. A dust combustion can develop into a dust explosion.This brochure explains types of protection for dust hazardous areas, specifics of combustible dust, functional principle, identification and specifics for use.

Brochure Non-Electrical Explosion Protection Brochure: Non-Electrical Explosion Protection

This brochure aims at managers who deal with non-electrical explosion protection at hazardous plants according to 2014/34/EU. This brochure gives an overview on the procedure of the ignition hazard assessment, on potential ignition sources, and on the constructional countermeasures according to EN ISO 80079-36 and EN ISO 80079-37.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079 Brochure: IEC/EN 60079-14: Explosion Protection for Technical Plants

Against the background of EU Directive 2014/34/EU, this brochure provides an overview of the identification of possible ignition sources, and how they should be handled in accordance with IEC EN 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex p Brochure: Type of Protection "Purge and Pressurization"

Purge and pressurization, or simply "pressurization" is a versatile protection method that can be used in a wide variety of applications. Based on the principle of segregation, it is one of the few protection concepts that can be used to provide protection for gas hazards or dust hazards. This publication covers the protection concept in general with many specific references.