Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Windenergie - bliksembeveiliging voor windturbines

Windturbines
Windturbines

Bliksembeveiliging
Windenergie is een vorm van zonne-energie. De ongelijke opwarming van de atmosfeer door de zon, de oneffenheid van het aardoppervlak en de rotatie van de aarde veroorzaken wind. Windstromen worden beïnvloed door de aard van het terrein, wateroppervlakken en de aanwezigheid van vegetatie. Wij gebruiken deze windstroom om elektriciteit op te wekken.

De term windenergie of windkracht beschrijft het proces waarbij wind wordt gebruikt om mechanische energie of elektriciteit op te wekken. Windturbines zetten de kinetische energie in de wind om in mechanische energie. Deze mechanische energie kan worden ingezet bij specifieke taken (zoals het malen van graan of oppompen van water) of met behulp van een generator in elektriciteit worden omgezet.

Maar hoe maken windturbines eigenlijk elektriciteit? In het kort: windturbines werken volgens het tegenovergestelde principe van een ventilator. In plaats van elektriciteit te gebruiken om wind te maken - zoals een ventilator - gebruiken windturbines wind om elektriciteit te maken. De wind doet de wieken draaien, wat op zijn beurt een drijfas roteert, die met een generator is verbonden en elektriciteit produceert.

De meeste windturbines zijn 60 tot 150 m hoog, wat hen zeer gevoelig voor blikseminslagen en stroompieken maakt. IEC 61400-24  (VDE 0127 deel 24) vormt de basis voor het ontwerp van het bliksembeveiligingsconcept.

Pepperl+Fuchs biedt een volledig productassortiment dat speciaal werd ontwikkeld om industrieel materieel, zoals windturbines, tegen blikseminslagen te beschermen. We beschikken over producten die overspanningsbeveiliging, bliksembeveiliging, signaalisolatie en een beschermde aardgeleiding bieden.