Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

A Clean Business – Automation Technologies Ensure Trouble-Free Water Inlet to Treatment Plants


Automatiseringstechnologieën van Pepperl+Fuchs helpen de veiligheid in waterzuiveringsinstallaties te verzekeren.

Vanuit esthetisch oogpunt zijn waterzuiveringsinstallaties niets om naar huis over te schrijven en bovendien gaan ze vaak gepaard met onaantrekkelijke geuren. Niettemin vormt de hoogkwalitatieve behandeling van afvalwater in steden en leefgemeenschappen een essentieel deel van onze primaire watervoorziening.


Remote I/O-systemen worden gebruikt voor de signaaloverdracht naar PROFIBUS DP.
Remote I/O-systemen worden gebruikt voor de signaaloverdracht naar PROFIBUS DP.

Om te garanderen dat de watertoevoer naar waterzuiveringsinstallaties zo efficiënt mogelijk verloopt, worden producten en technologieën gebruikt om de afvalwaterstroom op verschillende plaatsen te volgen. Omdat het geloosde water ontvlambare stoffen kan bevatten, kan er sprake zijn van explosieve atmosferen. Dit risico vereist componenten die geschikt zijn voor gebruik in explosiegevaarlijke zones.

Pepperl+Fuchs biedt verschillende oplossingen aan: Remote I/O-systemen voor signaaloverdracht naar PROFIBUS DP, de veldbusinfrastructuur FieldConnex® voor een constante digitale gegevensoverdracht met PROFIBUS PA en de modules van het multifunctioneel K-systeem, alsook talrijke signaalomvormers en galvanische scheidingen. Al deze producten voldoen aan de vereisten voor een veilige en betrouwbare afvalwaterbehandeling in waterzuiveringsinstallaties.


Laat het water doorstromen – met gecontroleerde doorstroompompen

Frequentieomvormers maken deel uit van het multifunctioneel K-systeem.
Frequentieomvormers maken deel uit van het multifunctioneel K-systeem.

In vele streken helpt de natuurlijke glooiing van het land het afvalwater van huizen en industrieën naar de waterzuiveringsinstallaties te transporteren. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het water met een pomp naar een hoger niveau gebracht en vervolgens naar de zuiveringsinstallatie doorgesluisd. Dit proces kan stilvallen indien de procedureregels van zuiver water en afvalverwerking niet worden opgevolgd. Voorwerpen die niet in de afvalstroom thuishoren, zoals vochtige doekjes bijvoorbeeld, zorgen al snel voor problemen door de doorstroompompen te verstoppen. Om dit soort storingen te vermijden worden de doorstroompompen gemonitord. Een frequentieomvormer fungeert in dit geval als toerentalbewaking. In geval van verstopping kan er dankzij het constant toezicht snel worden ingegrepen, zodat een verstopte pomp niet tot verdere problemen leidt binnen de waterzuiveringsinstallatie.


Bescherming tegen overstroming

FieldConnex® garandeert een constante digitale gegevensoverdracht met PROFIBUS PA.
FieldConnex® garandeert een constante digitale gegevensoverdracht met PROFIBUS PA.

Naast afvalwater kan ook regenwater naar de waterzuiveringsinstallatie worden afgevoerd. Regenwater wordt eerst verzameld in een vergaarbekken, om te vermijden dat navolgende verwerkingsposten worden overbelast. Deze vergaarbekkens mogen echter niet overstromen. Ultrasone sensoren detecteren het vulniveau in het bekken en sturen deze informatie door naar de besturingscentrale via galvanische scheidingen of zener barriers.

De meetwaarden dienen als basis voor de besturing van de pompen die het regenwater naar de zuiveringsinstallatie doorsluizen. Deze pompen beschikken eveneens over toerentalbewaking, waardoor zo nodig naar reservepompen kan worden overgeschakeld. Dit garandeert dat er altijd genoeg water naar de zuiveringsinstallatie wordt doorgestuurd en dat storingen, zoals lekkende pijpleidingen, worden vermeden.


Water voor behandeling doorsluizen

Om te vermijden dat grote hoeveelheden zout, loog of zuren de biologische behandelingsfase bereiken, worden conductiviteit en pH-waarden gemeten wanneer het water in de waterzuiveringsinstallatie toekomt. Buitensporige hoeveelheden van deze middelen zouden het rottingsproces van organische stoffen negatief beïnvloeden en mogen deze fase van het reinigingsproces daarom niet bereiken. Een veldbus- of transmittervoeding met instelbare grenswaarden zendt de meetwaarden van het water naar de besturingscentrale.


De voornaamste voordelen in één oogopslag

  • Toezicht op doorstroompompen met frequentieomvormers die fungeren als toerentalbewaking
  • Ultrasone sensoren voor overvulbeveiliging in het regenwaterbekken
  • Signaaloverdracht met Remote I/O-systemen, modules van het K-systeem of FieldConnex®
  • Veiligheid voor explosiegevaarlijke zones

PROFINET-gateway

De nieuwe Zone 2-, Class I/Div. 2-gecertificeerde Remote I/O PROFINET-gateway van Pepperl+Fuchs maakt de weg vrij voor Industrie 4.0-toepassingen in procesindustrieën.