Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

10 van onze favoriete industriële RFID-toepassingen


Er zijn weinig industriële automatiseringstechnologieën die zo ruim toepasbaar zijn als RFID. Denk maar aan de verschillende soorten industrieën—RFID vind je overal terug. We hebben een lijst gemaakt van tien van onze meest favoriete RFID-toepassingen om je een idee te geven over mogelijke applicaties en de voordelen die je kan verwachten van industriële RFID.


1. RFID versterkt kanban-systeem

Het moderne “push”-gebaseerde productieconcept met een kanban-systeem vereenvoudigt de inschatting van de verwachte vraag, doordat de voorraad vereiste onderdelen automatisch wordt bijgevuld. Men werkt met kleine, flexibele montage-eenheden, waar bakken met onderdelen automatisch en op betrouwbare wijze worden geïdentificeerd aan de hand van een RFID-tag.


2. RFID beheert toegangscontrole

In fabrieken, beveiligde laboratoria, bedrijfsingangen en openbare gebouwen moet de toegang vaak worden bewaakt. Hiervoor wordt beroep gedaan op RFID-technologie. Geautoriseerd personeel verkrijgt toegang tot een bepaalde zone door een RFID-tag over een codelezer te bewegen.


3. RFID maakt correcte voedselkoeling mogelijk

Voor de moderne opslag en koeling van levensmiddelen worden grote, verticale opslagplaatsen gebruikt. Vaak gaat het hier om hoogbouwmagazijnen met automatische kraan- of transportsystemen. In deze toepassing worden de RFID-tags op verschillende soorten opslag- en transportmiddelen bevestigd.


4. RFID als “sleutel” tot machinebewaking

Ingewikkelde, dure en potentieel gevaarlijke machines mogen enkel door geschoold en geautoriseerd personeel worden bediend. RFID ondersteunt een “elektronisch logboek” waarin de operationele machineparameters en operatoridentiteit worden geregistreerd.


5. RFID wordt gebruikt in voertuigmontage

Het grote aantal opties bij moderne voertuigen vormt een ware uitdaging voor de automobielindustrie die met behulp van RFID-technologie kan worden aangepakt. Productierelevante informatie wordt beschikbaar gemaakt voor andere processen en ook toeleveranciers kunnen in de logistieke keten worden opgenomen.


6. RFID optimaliseert orderverzameling

In een magazijn helpt RFID bij het automatisch traceren van elke bestelling tijdens het volledige orderverwerkingsproces. Leveringen kunnen worden geoptimaliseerd door verschillende bestellingen van dezelfde klant te groeperen, zelfs wanneer een nieuwe bestelling op het laatste moment wordt geplaatst.


7. RFID zorgt voor interne tracering in vleesverwerkende productiefaciliteiten

De veiligheid en traceerbaarheid van levensmiddelen is een onderwerp met toenemende relevantie voor zowel producenten en leveranciers als consumenten. In vleesverwerkende faciliteiten kunnen data zoals gewicht, afmetingen of leveranciers stroomopwaarts in het productieproces dankzij RFID-systemen eenvoudig en snel worden vergaard.


8. RFID maakt werktuigmachinegebruik nauwkeuriger

RFID zorgt ervoor dat bij moderne, volledig automatische CNC-systemen steeds het juiste gereedschap voor de bewerking van een specifiek onderdeel wordt gebruikt. De juiste selectie van het correcte gereedschap gebeurt aan de hand van een RFID-tag die permanent op de gereedschapshouder is gemonteerd.


9. RFID verbetert kledingtransport

Kleding wordt vaak op kleerhangers opgeslagen en vervoerd. Onafhankelijk van de omvang van een bestelling moeten artikelen automatisch kunnen worden verwerkt, zodat een specifiek order snel kan worden samengesteld en verstuurd. Dure verzendingsfouten behoren dankzij RFID tot het verleden.


10. RFID zorgt voor optimale lokalisatie van broeikasplanten

Ons laatste toepassingsvoorbeeld zet één van onze klanten in de kijker: het Nederlandse bedrijf Anthura is gespecialiseerd in het veredelen en kweken van anthuriums en orchideeën. In hun moderne broeikassencomplex ligt een RFID-oplossing aan de basis van een zeer efficiënt, geautomatiseerd transportsysteem