Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Safety Integrity Level (SIL) en Performance Level (PL)—Geschiedenis en onderscheid

Wat de verschillende classificatiesystemen voor actuele veiligheidstoepassingen betreft, denkt men vooral aan de acroniemen SIL (Safety Integrity Level), PL (Performance Level) en SILCL (SIL Claim Level). Op het eerste zicht lijkt dit het onderwerp moeilijker te maken dan het is, maar uiteindelijk kan dit onderscheid best worden verstaan wanneer men de evolutie en achtergrond ervan toelicht.


IEC 61508 en IEC 61511—Aangedreven door de chemische industrie

De ontwikkeling van de IEC 61508- en IEC 61511-normen voor functionele veiligheid werd vooral door de chemische industrie aangemoedigd en ondersteund. Gezien traditionele normen veiligheid op een speciale systeemarchitectuur of regelmatige tests baseerden, was de toepassing van veiligheids-PLC’s niet direct mogelijk. Geprogrammeerde apparaten kunnen defecten - beter bekend als “bugs” - erven, waarbij het probleem is dat in redundante opstellingen gelijktijdige storingen niet echt kunnen worden vermeden.

Het idee bestond eruit om veiligheidsverklaringen te baseren op de waarschijnlijkheid van een betrouwbare functionering als zich een vraag naar een veiligheidsreactie voordeed. Met de vaststelling van bepaalde regels voor een gestructureerde aanpak voor het ontwikkelen en testen van hardware en software, werd een systeem gecreëerd dat gedurende de jaren zijn doeltreffendheid voor veiligheidstoepassingen heeft bewezen.


Nauw verband tussen veiligheidsnormen

Terwijl veiligheidsgerelateerde risico’s zich in de chemische industrie slechts om de paar jaar voordoen, of zelfs minder frequent, wordt heel vaker beroep gedaan op de veiligheidssystemen van machines, of zelfs voortdurend wanneer de machine in gebruik is. Daarom werd ISO 13849-1 ontwikkeld. Gebaseerd op de hierboven vermelde, traditionele normen, maakte de normering de weg vrij voor het gebruik van veiligheids-PLC’s door de waarschijnlijkheidsaanpak als onderdeel op te nemen. Met deze norm werden ook de fundamentele elementen die voortvloeiden uit de Machinerichtlijn gedekt.

Zoals de laatste paragraaf reeds aantoont, bestaan er nauwe verbanden tussen de verschillende normen. Zo bestaan er niet enkel de acroniemen SIL van IEC 61508 en PL van ISO 13849, maar is er ook een SILCL gedefinieerd in IEC 62061, die ook in de machinewereld kan worden gebruikt, maar dichter aanleunt bij de SIL-wereld voor programmeerbare apparatuur.


Fabrieksveiligheid en machineveiligheid—De twee zijden van dezelfde munt

Machinerichtlijn 2006/42/EG regelt veiligheidsvereisten voor machines en installaties die in de Europese Unie op de markt worden gebracht. Er wordt nadrukkelijk vermeld welke machines onder deze richtlijn vallen. In vergelijking met de vorige versie, legt de nieuwe richtlijn meer nadruk op een uitgebreide risicobeoordeling van de machine, die een gedetailleerde risicoanalyse omvat. Tegelijkertijd vergemakkelijkt het een methode voor een vereenvoudigde conformiteitsbeoordeling voor machines door de toepassing van geharmoniseerde normen.

Deze normen omvatten de vermelde EN ISO 13849-normering en de EN IEC 62061, die de vaststelling van de functionele veiligheid van veiligheids- en programmeerbare elektronische besturingssystemen uiteenzetten.

Beide normen zijn nauw verbonden met de EN IEC 61508-normen voor functionele veiligheid, die een kader vormen met fundamentele elementen zoals de definiëring van processen, de regeling van verantwoordelijkheden en organisatorische maatregelen. Dit is waarom de EN IEC 61508-normen ook worden geciteerd wanneer de standaards voor veiligheidsfuncties onder de Machinerichtlijn hoger geclassificeerde veiligheidsfuncties definiëren. In samenwerking met andere, specifieke veiligheidsnormen ontwikkelt zich een netwerk dat invloed heeft op alle onderdelen van machine- en fabrieksveiligheid. Het doel van al deze maatregelen is de implementatie van gepaste veiligheidsfuncties voor de machine- en fabrieksveiligheidssector.


Meer informatie over functionele veiligheid

Pepperl+Fuchs beschikt over oplossingen voor beide zijden van de munt en biedt een overvloed van apparaten die misschien net zijn wat je nodig hebt voor jouw toepassing. Maak gebruik van onze productselector om de gepaste veiligheidsapparatuur te vinden of klik op de onderstaande links om je kennis over machine- en fabrieksveiligheid te verbreden.


De “Functional Safety Hub” van Pepperl+Fuchs

Honderden producten met een SIL-/ PL-classificatie, gratis tools en brochures in één locatie: de "Functional Safety Hub" is uw startpunt voor al uw veiligheidsfuncties.