Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Kennisbank Elektrische Explosiebeveiligingsapparatuur

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200px NIEUW! Brochure: Worldwide Explosion Protection Rules and Regulations

Het onderwerp van explosiebeveiliging wordt zelfs nog ingewikkelder wanneer het vanuit internationaal perspectief wordt bekeken. Deze uitgave probeert een overzicht en samenvatting te geven van de verschillende regels en voorschriften van toepassing in verschillende regio’s, landen en delen van de wereld die bijdragen tot de voornaamste wetten en regelgevingen, met het oog hen zo duidelijk en vergelijkbaar te maken.

Explosion Protection Poster Download PDF Poster Explosiebeveiliging

Onze poster is de snelste route naar waardevolle explosiebeveiligingskennis. Hij bevat uitleg over de respectievelijke zone- en divisie-indelingen voor omgevingen met gas- of stofexplosiegevaar, alsook wettelijke en technische productmarkeringen en beschermingsprincipes.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical Principles Brochure: Physical-Technical Principles

Explosies zijn één van de meest verwoestende gevolgen die kunnen voortvloeien uit een foutief gebruik van installaties of uit een defecte apparatuur. Om deze risico's te minimaliseren, is een grondige kennis over de gebruikte chemische stoffen en hun eventuele gevaren van fundamenteel belang. Deze brochure geeft uitleg over de basisprincipes van explosies.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatuses Brochure: Types of Protection for Electrical Apparatus

Deze brochure biedt een overzicht van de mogelijke beschermingstypes die fabrieksontwerpers en -eigenaars kunnen gebruiken hun verschillende elektrische apparaten tegen explosiegevaar te beschermen. Hij bevat alles dat u moet weten over beschermingstypes in overeenstemming met de IEC/EN 60079-serie normen en praktijkrichtlijnen.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i) Brochure: Type of Protection “Intrinsic Safety”

Deze brochure richt zich tot gebruikers die intrinsiekveilige circuits ontwerpen en ontwikkelen. Hij legt speciale features van de circuits uit, en concentreert zich op verificatie van intrinsieke veiligheid en de basisprincipes die bij installatie in acht moeten worden genomen. De brochure schetst de voornaamste vereisten voor een eenvoudig apparaat, alsook andere, relevante informatie.

Dust Explosion Protection Brochure Brochure: Dust Explosion Protection

Brandbaar stof is een materiaal dat kan smeulen of branden wanneer warmte toeneemt in een zuurstofrijke omgeving (bijv. lucht). Als een stoflaag ontsteekt, ontstaat er een verbranding. Een stofverbranding kan uitgroeien tot een stofexplosie. In deze brochure wordt uitleg gegeven over de beschermingstypes voor stof-Ex-omgevingen, de karakteristieken van brandbaar stof, het werkingsprincipe, de identificatie en de specifieke kenmerken voor gebruik.

Brochure Non-Electrical Explosion Protection Brochure: Non-Electrical Explosion Protection

Deze brochure is gericht op managers die geconfronteerd worden met voorschriften voor niet-elektrische apparaten in zones waar explosiegevaar kan optreden conform EU-richtlijn 2014/34. Deze brochure biedt een overzicht van de procedure voor ontstekingsanalyse, van potentiële ontstekingsbronnen en van de mechanische tegenmaatregelen in overeenstemming met EN/ISO 80079-36 en EN/ISO 80079-37.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079 Brochure: IEC/EN 60079-14: Explosion Protection for Technical Plants

Tegen de achtergrond van Europese richtlijn 2014/34/EU, bespreekt deze brochure de identificatie van mogelijke ontstekingsbronnen, en hoe deze dienen te worden aangepakt in overeenstemming met de Europese/IEC-norm 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex p Brochure: Type of Protection "Purge and Pressurization"

Purge- en overdrukregeling, in het kort "purging", is een veelzijdige beschermingsmethode die in een brede waaier van toepassingen kan worden ingezet. Op basis van het scheidingsprincipe, is het één van de weinige concepten die kunnen worden gebruikt als bescherming tegen stof- of gasexplosierisico’s. Deze uitgave beschrijft het beschermingsconcept in het algemeen en biedt talrijke, specifieke projectreferenties.