Serviceline Industriële Sensoren
Serviceline Explosiebeveiliging

Veiligheid in Rioolwaterzuiveringsinstallaties

Veiligheid in rioolwaterzuiveringsinstallaties

Veiligheid in rioolwaterzuiveringsinstallaties
Veiligheid in rioolwaterzuiveringsinstallaties

Naast de specifieke procesomgevingen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie waar een brede waaier van intrinsiekveilige oplossingen vereist zijn, moeten het waterfiltratiesysteem en de volledige zuiveringsinstallatie zelf worden gemonitord om ze te beschermen tegen corrosieve, stoffige, vuile en explosieve atmosferen, alsook tegen blikseminslagen en stroompieken. Pepperl+Fuchs beschikt over tal van beveiligingsmethodes om de rioolwaterzuiveringsinstallatie veilig en draaiende te houden.

Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn in het bijzonder blootgesteld aan de risico’s van atmosferische ontladingen en blikseminslagen. Bovendien kunnen blikseminslagen, statische elektriciteit en stroompieken zich makkelijk verspreiden via de uitgestrekte oppervlakte van netwerken en verschillende aardingen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

In de typische rioolwaterzuiveringsinstallatie doen zich twee fenomenen voor die door bliksem, grote elektrische apparaten en lasapparaten worden veroorzaakt: blikseminslagen en stroompieken.

Een bliksembeveiligingssysteem bestaat uit een externe bescherming en interne bliksembeveiliging. Externe bliksembescherming minimaliseert het brandgevaar bij blikseminslag en de uitvoering van het Lightning Protection Zones Concept helpt de beschikbaarheid van de installatie te maximaliseren. 

Een deel van de bliksemstroom vloeit rechtstreeks naar aarde via het aardgeleidingssysteem.  Het andere deel vloeit via de externe voedingskabels van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en zou de installatie kunnen beschadigen. Deze externe voedingskabels moeten worden voorzien van bliksembeveiligingstoestellen (SPD’s) die in staat zijn bliksemstromen af te leiden. Overspanningsafleiders beschermen de eindapparatuur in de rioolwaterzuiveringsinstallatie op betrouwbare wijze tegen tijdelijke overspanningspieken.

Apparatuur in specifieke zones van de waterzuiveringsinstallatie is gevoelig voor blikseminslagen of stroompieken. Om deze apparaten te beschermen, installeren waterzuiveringsinstallaties geavanceerde procesbesturingen met DCS- of PLC-functionaliteiten. Schade aan de waterzuiveringsapparatuur kan een lozing van vervuild water in de lokale waterkering, rivieren of meren veroorzaken.  Pepperl+Fuchs biedt signaalconditioneringstoepassingen die een galvanische scheiding leveren en aardlussen vermijden, waardoor de waterzuiveringsinstallatie beschermd wordt.

Intrinsieke veiligheid
Intrinsieke veiligheid wordt gebruikt op die plaatsen waar zich explosieve gassen, zoals methaangas (CH4), kunnen opbouwen. Onze galvanische scheidingen van het H-systeem en K-systeem vormen samen met ons RPI Remote I/O-systeem de oplossing. De contacttanks in een rioolwaterzuiveringsinstallatie is waar micro-organismen het rioolslib als voedsel gebruiken en het in methaangas afbreken. Hier wordt zoveel methaangas en koolstofdioxide (CO2) geproduceerd dat ze zouden kunnen worden gebruikt om warmte voor de contacttanks te leveren en elektrische generators of motorvoertuigen aan te drijven. 

Purge- en overdrukregeling
Ongezuiverd rioolwater, corrosieve chemicaliën en rioolslib in een rioolwaterzuiveringsinstallatie kunnen industriële apparatuur en materieel beschadigen. Pepperl+Fuchs biedt Enviro-Line™-drukregelingssystemen (10E-WGS-serie). Deze beschermen besturingspanelen, -kasten en andere apparatuur tegen corrosieve, stoffige of vuile atmosferen.


amplify–The Pepperl+Fuchs Magazine

Ontdek ons online magazine! Vol interessante toepassingen, succesverhalen, interviews en lokaal nieuws.

e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneer u

Lees de meest recente editie van e-news:

  • Industriële sensoren
  • Explosiebeveiliging