Teknisk support Industrielle sensorer
Kundeservice, eksplosjonsbeskyttelse

RFID står for “radio frequency identification”  og refererer til teknologier som benytter radiobølger til å identifisere et objekt. Et godt eksempel er et produkt med et serienummer, der nummeret er lagret i en liten databrikke. Databrikken er koblet til en liten antenne som benyttes til å sende ut databrikkens informasjon over radiosignaler til en mottaker. Kombinasjonen av databrikke og antenne kalles en RFID-tag eller en RFID-transponder.

Et RFID lesehode sender ut et elektrisk felt som aktiverer tag'en. De fleste RFID-tags er passive og aktiveres av feltet fra lesehodet. Det gjør at de er vedlikeholdsfrie og ikke trenger noe batteri. I tillegg til å sette opp energifeltet som aktiverer tag'en, leser også hodet av informasjonen som er lagret i databrikken. Det finnes også tag's som det kan skrives informasjon til.

Lesehodet kan sende informasjonen direkte til et styresystem, men ofte går informasjonen via en RFID controller som kan samle signaler fra flere lesehoder og sende det vidre til PLC / styresystem på alle kjente kommunikasjonsprotokoller.

Et RFID-system kan gi store effektiviseringsgevinster innen industriprosesser, logistikk/lager, kommunalteknikk, transport og andre applikasjoner der identifikasjon og sporbarhet er viktig. Og i våre dager er det nesten over alt.RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

Get to know the new IUT-F190-B40, which is designed for medium detection ranges, and can be quickly and easily integrated into OT and IT systems …

Visit the RFID Hub

Vi har utviklet en spesiell nettside som skal fungere som en kunnskapsbase for RFID-teknologi. Der finner du svar på vanlige spørsmål, og der kan du få informasjon om vanlige RFID-applikasjoner...