Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Bedrijfsethiek

Pepperl+Fuchs staat wereldwijd bekend als pionier en innovator op het vlak van explosiebeveiliging en sensortechnologie. Elke dag werken enkele duizenden werknemers aan automatiseringsoplossingen en een betrouwbare explosiebeveiliging voor bedrijven. Voor ons familiebedrijf zijn een wettelijk en ethisch verantwoord gedrag, alsook maatschappelijk verantwoord ondernemen vanzelfsprekend. Ons bedrijf kan enkel succesvol zijn als we op lange termijn alle wetten en voorschriften naleven, onze ethische principes trouw blijven, onze werknemers, klanten en leveranciers fair behandelen en onze sociale verantwoordelijkheid nemen. De vereiste hiervoor is dat alle werknemers en leden van de Pepperl+Fuchs familie zowel economie als ethiek in acht nemen bij alles wat ze ondernemen. Naast de onvoorwaardelijke naleving van alle nationale en lokale overheidsregels respecteren we daarom ook de mondiale bedrijfsnormen van Pepperl+Fuchs, die gebaseerd zijn op onze eigen kernwaarden en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties.

 

Onze principes zijn vastgelegd in de gedragscode, die we hebben overgenomen van de Duitse centrale vereniging voor de elektrotechnische en elektronica-industrieën (ZVEI), en onze mondiale Pepperl+Fuchs beleidslijnen inzake conflictvrije winningmilieubescherming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op alle Pepperl+Fuchs dochterondernemingen wereldwijd.