Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

IO-Link-glossarium

COM
Beschrijft een werkingsmodus waarin boodschappen tussen een veldapparaat (device) en een master via IO-Link-communicatie worden overgedragen, en vertegenwoordigt één van de drie mogelijke SDCI-communicatiemodi: "COM1", "COM2" of "COM3".

SDCI-communicatiemodus
Fundamentele IO-Link-technologie. Een digitale interface die punt-tot-punt-communicatie mogelijk maakt.

Device Type Manager
Een drivercomponent voor een apparaat in een FDT-omgeving. Een DTM kan de functionaliteit van een apparaat via een grafische gebruikersinterface weergeven. Een DTM loopt in een FDT ‘Frame’-softwaretoepassing (bijv. PACTware) of in besturingssystemen met FDT-interfaces.

Digitale ingang
Interface van een apparaat dat een signaal digitaal evalueert op basis van zijn niveau en dat er binaire informatie uit genereert.

Digitale uitgang
Interface van een apparaat dat een signaal met 2 niveaus genereert uit binaire informatie om er andere apparaten mee te besturen. Bijvoorbeeld: Typische signaalgever zoals een magneetventiel.

Event
Een "event" (voorval of gebeurtenis) moet onafhankelijk worden geëvalueerd van interfaces die voor communicatiedoeleinden worden gebruikt.
IO-Link-context: Een IO-Link-apparaat kan diagnosegegevens aan een IO-Link-master bevestigen via een event. Er wordt dan een speciale code doorgestuurd die de master van gedetailleerde informatie voorziet betreffende de oorzaak van het event. De master verwerkt het event vervolgens naargelang de behoefte.

FDT
Concept om DTM’s (device type managers) fabrikantonafhankelijk in verschillende toepassingen in te zetten. FDT kan worden gebruikt om veldapparaten van verschillende fabrikanten in automatiseringssystemen te integreren. FDT werkt op basis van Microsoft COM/DCOM-technologie en biedt een fabrikantonafhankelijke basis die toelaat alle communicatie- en toepassingsfeatures van een apparaat te benutten voor een volledige configuratie en diagnostiek van het systeem. Voorbeeld van een FDT: PACTware™.

IO Device Description
Statisch, functioneel omschrijvingsbestand van een IO-Link-apparaat op basis van XML. Het IODD-bestand bevat het gegevensmodel van een apparaat, ondersteunde varianten, de omschrijving van een gebruikersinterface, alsook een duidelijke omschrijving van parameters en gegevens. Het IODD-bestand kan bestaan uit meerdere bestanden die de sensoren en signaalgevers van IO-Link-configuraties beschrijven. 

IO-Link
Input/Output-verbinding voor gegevensoverdracht via een standaard M8- of M12-plug om de intelligente communicatie van sensoren en actuators op het laagste veldniveau mogelijk te maken.

IO-Link-apparaat
Reactieve deelnemer in een IO-Link-communicatie met een IO-Link-master. Een IO-Link-apparaat kan echter ook in standaard IO-modus worden ingezet en is dan compatibel voor gebruik met digitale ingangen (DI) conform de norm IEC 61131-2. Een component van een IO-Link-communicatie die de IO-Link-norm IEC 61131-2 volledig ondersteunt. Er is een IODD-bestand beschikbaar voor het apparaat. In technische en normatieve termen is een IO-Link-apparaat een SDCI-apparaat.

IO-Link-master
Een component van een IO-Link-communicatie die de IO-Link-norm volledig ondersteunt en over één of meerdere IO-Link-poorten beschikt. Als actieve procesdeelnemer beheert de IO-Link-master de IO-Link-communicatie met een aangesloten IO-Link-apparaat, en voert hij regelmatig aanvragen uit. De IO-Link-master stelt de gegevens gewoonlijk ter beschikking van een overkoepelend communicatiesysteem via een gateway of geeft aanvragen van de gateway naar IO-Link door.

IO-Link-poort
Verwijst naar de fysieke klem / connector of het logisch kanaal voor aansluiting van een IO-Link-apparaat.

Parameterserver
Centrale eenheid die parametersets (parameter- en configuratiegegevens) van verschillende apparaten bevat en deze op aanvraag verdeelt of laadt. Een parameterserver bevat een spiegelbeeld van de noodzakelijke instellingen van de verschillende apparaten in een geautomatiseerde toepassing.

Parameterserverfunctie
Functies en methoden gebruikt door een parameterserver. Een vereiste voor het gebruik van deze functie is de implementatie van de IO-Link-specificatie V1.1 in de IO-Link-master en in de IO-Link-apparatuur. 

Procesgegevens
Gegevens (data) van of naar een apparaat die nodig zijn voor de automatisering van een proces. Procesgegevens worden cyclisch tussen het apparaat en de verwerkingseenheid overgedragen. In het algemeen dient het gedrag van de automatiseringstoepassing vooraf bepaalbaar te zijn. Voorbeelden van procesgegevens zijn o.a.: meetwaarden, schakelsignalen, besturingssignalen, uitgangswaarden.

Punt-tot-punt-verbinding
Een gegevensverbinding tussen een maximum van twee gegevensposten.

Servicegegevens
Cyclische gegevens die op aanvraag van de master van een apparaat worden overgedragen. Voorbeelden hiervan zijn gegevens betreffende parameters, events of diagnose.

Standaard ingang en uitgang
Werkingsmodus van de IO-Link-poort in overeenstemming met digitale ingangen en uitgangen vastgelegd in de norm IEC 61131-2. Deze werkingsmodus wordt toegepast na opstarting, interventies (“fall-back”) of mislukte communicatiepogingen.

Apparaat
Een apparaat dat een signaaluitgang van een mastersignaal ontvangt en overeenkomstig reageert. In busterminologie: een passief busapparaat.

Programmable Logic Controller
Systeem ingezet om processen in machines en fabrieksinstallaties te besturen en regelen. Meetwaarden of statusinformatie worden verwerkt via een toepassingsspecifiek programma en de machine wordt bestuurd via vastgelegde waarden of bedieningssignalen. Hierdoor kan de PLC in verschillende omgevingen worden ingezet. De PLC kan als onderdeel van een DCS worden gebruikt.

Cyclustijd
Wat PLC’s betreft, verwijst de cyclustijd naar de tijd tussen het inlezen van de ingangen en het uitvoeren van de uitgangen. In communicatiesystemen verwijst de cyclustijd naar de tijdsduur tot wanneer alle gegevens tussen alle procesdeelnemers zijn uitgewisseld en het communicatieproces opnieuw van start gaat.


e-news

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang regelmatige updates en handige informatie over de automatiseringswereld.

Abonneren
Systeemoplossingen met IO-Link van Pepperl+Fuchs

IO-Link, een internationaal gestandaardiseerde, universele open interface, vormt de fundering van Pepperl+Fuchs’ Sensorik4.0®-oplossingen. Kom meer te weten over de intelligente communicatietechnologie...