Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00

Materiaalconformiteit

ROHS/REACH-Conformiteit

MaterialCompliance@de.pepperl-fuchs.com

Conformiteit met materiaalrichtlijnen, inclusief EU-richtlijn 2011/65/EU (ROHS2) en EG-regeling nr. 1907/2006 (REACH)

De leverancier verzekert dat de geleverde producten voldoen aan alle wettelijke vereisten, in het bijzonder EU-richtlijn 2011/65/EU (ROHS2) en EG-regeling nr. 1907/2006 (REACH) incl. wijzigingen, zelfs wanneer de leverancier buiten het toepassingsgebied van de voornoemde EU-verordeningen is gevestigd. Pepperl+Fuchs verwacht dat de verboden op het gebruik van bepaalde stoffen of materialen zoals die geformuleerd zijn in verordeningen van de Wet Gevaarlijke Stoffen in Elektrische en Elektronische Apparatuur (ElektroG) ook zullen worden nageleefd bij de levering van onderdelen of componenten die niet binnen het oorspronkelijke toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2011/65/EU (ROHS2) vallen.

De leverancier is verplicht om een leveranciersverklaring in te vullen voor elk product dat aan Pepperl+Fuchs wordt geleverd en om deze verklaring te versturen naar het hierna vermelde e-mailadres. Bij wijzigingen aan het wettelijke kader of aan het product moet de leveranciersverklaring opnieuw worden ingediend zonder dat hiervoor een specifiek verzoek moet worden ingediend.

Conflictgrondstoffen

cfs@de.pepperl-fuchs.com

In verschillende landen, vooral in Centraal-Afrika, worden de inkomsten van de winning van grondstoffen zoals goud, tantaal, tin en wolfraam (3TG), gebruikt om gewapende conflicten te financieren. Dit leidt tot een onaanvaardbare schending van mensenrechten. Het is dan ook belangrijker dan ooit om de aankoop van zogenaamde conflictgrondstoffen uit de getroffen gebieden te vermijden. Omdat het gebruik van wolfraam (3TG) in de door ons aangekochte elektronicacomponenten niet kan worden vermeden, passen wij de standaardprocedure voor het verzamelen van informatie over de leverketen toe. Alle betrokken leveranciers worden verondersteld informatie over de herkomst van de conflictgrondstoffen die in de aan ons geleverde componenten worden gebruikt, te verstrekken aan de hand van de meest recente versie van het "Conflict Minerals Reporting Template" (CMRT) formulier.

Wij hebben ons bovendien voorgenomen dergelijke conflictgrondstoffen uit onze leverketen te verwijderen, en hebben onze leveranciers daarvan op de hoogte gesteld. Wij verwachten van hen dat zij dezelfde praktijken toepassen ten opzichte van hun rechtstreekse toeleveranciers. Op deze manier hopen wij onze doelstelling van een conflictvrije aankoop te kunnen realiseren. Neem contact met ons op via het hier vermelde e-mailadres als u vragen heeft over het gebruik van wolfraam (3TG).