Senzorová řešení pro mobilní zařízení

Senzory používané v mobilním zařízení musí spolehlivě fungovat i v náročných podmínkách, ať už na silnici nebo v terénu. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio řešení šitých na míru mobilním aplikacím – se senzory s konstrukcí pro vysoké zatížení, certifikací E1 nebo rozhraními CAN.

Výhody

Komplexní portfolio

Komplexní portfolio

Ať už se jedná o zabránění kolizím, určování polohy nebo monitorování otáčení – společnost Pepperl+Fuchs nabízí komplexní portfolio průmyslových senzorů pro jakýkoli typ mobilní aplikace. Kompaktní a robustní senzory se snadno integrují do mobilních strojů a odolávají nejnáročnějším venkovním prostředím.
Řešení přizpůsobená na míru

Řešení přizpůsobená na míru

Senzory od společnosti Pepperl+Fuchs byly navrženy s ohledem na požadavky specifické pro dané odvětví a jsou vybaveny certifikací E1 a rozhraními CAN pro jednoduchou integraci do mobilních strojů. Neustále vyvíjíme nová řešení, která uspokojí potřeby našich zákazníků mobilních zařízení.
Zkušený lídr trhu

Zkušený lídr trhu

Společnost Pepperl+Fuchs, která má více než 70leté zkušenosti v oblasti průmyslové automatizace, úspěšně řeší rozmanitou škálu aplikací a neustále vyvíjí nové technologie, které zvyšují spolehlivost a efektivitu vašich procesů.
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

Váš úspěch je pro nás důležitý: Vytvořte bezpečné a efektivní procesy a modernizujte vaše použití pomocí technologie inteligentních senzorů od společnosti Pepperl+Fuchs tak, aby odpovídalo konceptu Průmysl 4.0!

Senzory zkonstruované pro použití v mobilních strojích

Stavební stroje

Rypadla, míchačky betonu, dampry a jeřáby jsou jen některé z těžkých stavebních strojů pracujících v náročných prostředích. Průmyslové senzory používané na stavebních strojích musí být mechanicky a elektricky robustní, spolehlivé a přesné. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí ty správné produkty, které splňují jedinečné požadavky vašeho vozidla.

Zemědělské stroje

Spolehlivá řešení senzorů jsou nezbytná pro bezpečný a efektivní provoz zemědělských vozidel. Se správnými průmyslovými senzory od společnosti Pepperl+Fuchs lze zvýšit produktivitu v různých procesech – v traktorech, zemědělských postřikovačích, sklízecích strojích nebo jiných typech zemědělských strojů.

Komunální vozidla

Vozidla pro svoz odpadu, veřejné autobusy a zásahová vozidla, jako jsou hasičské vozy, potřebují vysoce výkonné senzory pro bezpečný a spolehlivý provoz v náročných podmínkách. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí kompletní portfolio průmyslových senzorů s certifikací E1, které jsou speciálně navrženy pro použití na veřejných komunikacích.

Snímače pro mobilní stroje na základě sběrnice CAN (Controller Area Network)

Sběrnice CAN (Controller Area Network) je mezinárodní komunikační standard, který se široce používá na mobilních strojích pro přenos dat mezi palubními ovladači a jejich různými připojenými senzory. Sběrnice CAN výrazně snižuje úsilí při zapojování elektrické instalace a poskytuje levnou a odolnou síť. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí ultrazvukové senzory, radarové senzory, snímače náklonu a rotační snímače s rozhraními CAN J1939 a CANopen pro snadnou integraci do aplikací založených na sběrnici CAN.

Určování polohy

Rypadlo

Detekce polohy pístů ve válcích je základním předpokladem pro přesné monitorování a řízení široké škály mobilních aplikací – od hydraulických válců rypadel až po vyklápěcí mechanismy nákladních vozidel. Ultrazvukové senzory lze instalovat v potrubí rovnoběžně s válcem. Tímto způsobem umožňují přesnou detekci polohy pístu bez úprav válce. V závislosti na délce válce lze použít ultrazvukové snímače řady UC800-F77S, M18 nebo M30.

Měření náklonu a zrychlení

Zemědělské stroje

V případě zemědělských strojů rozptylujících hnojiva a pesticidy musí být vzdálenost mezi výložníkem a plodinou co nejvíce konstantní, aby bylo dosaženo optimálního rozptylu. To vyžaduje neustálé ovládání náklonu výložníku. Inerciální měřicí jednotkaF99 spolehlivě měří náklon výložníku – navzdory neustálým vibracím, za všech povětrnostních podmínek a navzdory nečistotám a prachu.

Měření otáčení

Mobilní jeřáb

Aby bylo možné určit povolené polohy ramena mobilních jeřábů, je nutné zaznamenat přesnou polohu výložníků. Pro tento účel jsou ideální rotační snímače s lankovým bubnem: V kombinaci s lankovým bubnem dokáže integrovaný absolutní rotační snímač detekovat přesný lineární pohyb výložníku. Metoda měření a technická konstrukce zajišťují vysokou odolnost proti vnějším vlivům.

Zabránění kolizím

Zabránění kolizím

Mobilní stroje, jako jsou rypadla, poskytují často značně omezený výhled dozadu a do stran. Aby nedocházelo ke kolizím s lidmi, předměty nebo jinými vozidly, ultrazvukové senzory řady UC*-L2M-B16 tyto oblasti bezpečně monitorují. Integrované rozhraní CAN umožňuje integraci senzorů přímo do systému sběrnice CAN vozidla.

Senzory vibrací VIM

Bytelné a odolné senzory vibrací od společnosti Pepperl+Fuchs hrají důležitou roli při sledování stavu rotujících součástí v mobilním zařízení. Díky detekci rychlosti vibrací, zrychlení vibrací, teploty a stavu ložisek poskytují senzory vibrací řady VIM pokročilou zpětnou vazbu a upozorní uživatele, když je zapotřebí provést údržbu.

Sledování vibrací

Mobilní míchačka betonu

U mobilních míchaček betonu podléhají motory míchačky a čerpadla a ozubené kolo bubnu mechanickému opotřebení. Aby bylo možné spustit včasný servis součástí na základě potřeby, je nutné co nejpřesněji zaznamenat mechanické zatížení během provozu. Senzory vibrací VIM3 od společnosti Pepperl+Fuchs spolehlivě monitorují vibrace důležitých součástí vozidla. Po dosažení definované mezní hodnoty se zobrazí hlášení automatické údržby, které umožňuje prediktivní údržbu založenou na měření.

Konektivita

Mobilní jeřáb

Aby bylo možné bezpečně používat mobilní jeřáby pro vysoké zatížení, používá se k monitorování výložníků osm indukčních senzorů. Individuální signály z těchto senzorů musí být připojeny logicky a přenášeny do ovládacího panelu jeřábu. Rozbočovací kabely tvaru Y s logickým připojením „AND“ umožňují sériové připojení senzorů na vozidle bez svorkovnic, což snižuje složitost elektrické instalace a zkracuje dobu instalace.

Kontakty

Máte nějaké dotazy k našim senzorovým řešením pro mobilní zařízení?
Rádi vám pomůžeme. Pokud potřebujete další informace o produktech, které vás zajímají, stačí nám zaslat zprávu nebo si domluvit schůzku s některým z našich odborníků.